Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: το 50% των σκουπιδιών στην Ελλάδα ανεξέλεγκτα. Έρχονται νέοι “Κουρουπητοί”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα. Κάνει γνωστό ότι η ίδια η ελληνική κυβέρνηση παραδέχεται πως το 50% περίπου των σκουπιδιών δεν εναποτίθεται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Και αμφισβητεί ακόμα και αν αυτό που ορίζεται από την Ελλάδα ως “χώρος υγειονομικής ταφής” είναι σε όλες τις περιπτώσεις αυτό που απαιτεί η Κοινοτική νομοθεσία. Αυτά, περιέχονται σε απάντηση που έδωσε η Επίτροπος, αρμόδια για θέματα περιβάλλοντος, κ. Μαργκό Βάλστρεμ, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. κ. Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα.


Η κ. Βάλστρεμ, απαντώντας στον κ. Χατζηδάκη, αναφέρει χαρακτηριστικά πως μετά την καταδικαστική για την Ελλάδα απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για τον “Κουρουπητό”, “η Επιτροπή συνεχίζει να ανησυχεί για την κατάσταση της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα, ιδίως όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων” και προσθέτει πως η Κομισιόν έχει λάβει πρόσφατα πολλές καταγγελίες σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων στην Ελλάδα, τις οποίες και παρακολουθεί.


Ακολούθως, η Επίτροπος, κάνει λόγο για το εθνικό πρόγραμμα της Ελλάδας, σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, του Ιουνίου 2000, σύμφωνα με το οποίο η ίδια η Ελληνική κυβέρνηση παραδέχεται πως μόνο το 51,3% της διάθεσης αστικών αποβλήτων διοχετεύεται, σε κατά την ορολογία της, “χώρους υγειονομικής ταφής”, ενώ τα υπόλοιπα 48,7% διοχετεύονται σε “συνήθεις χώρους εναπόθεσης” (οι παλιές χωματερές), που σύμφωνα με το πρόγραμμα ικανοποιούσαν εν μέρει ή και καθόλου τις προδιαγραφές των “χώρων υγειονομικής ταφής”. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται από την Επίτροπο πως “δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό οι “χώροι υγειονομικής ταφής” και οι “συνήθεις χώροι εναπόθεσης” πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η οδηγία 1999/31/ΕΚ (περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων) σχετικά με χώρους ταφής επικίνδυνων, μη επικίνδυνων και αδρανών αποβλήτων”. Οδηγία, με την οποία η Ελλάδα δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί, ενώ θα έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εθνικό της δίκαιο έως τις 16 Ιουλίου 2001. Για το λόγο αυτό άλλωστε, όπως σημειώνει η κ. Βάλστρεμ στην απάντησή της προς τον κ. Χατζηδάκη, η Επιτροπή έχει ήδη θέσει θέμα στις ελληνικές αρχές.
Η κ. Βάλστρεμ, στην απάντησή της, αναφέρεται στο γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την διαχείριση των απόβλητων και κάνει ειδική αναφορά στην οδηγία 75/442/ΕΟΚ, η οποία ουσιαστικά θέτει μία σειρά κεφαλαιωδών υποχρεώσεων προς τα κράτη-μέλη όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Στα πλαίσια αυτά, υπενθυμίζει και την περίπτωση του “Κουρουπητού”, για την οποία το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποχρέωσε την Ελλάδα να πληρώνει καθημερινώς πρόστιμο 20.000 ευρώ, βάσει του άρθρου 228 της Συνθήκης ΕΚ λόγω της μη συμμόρφωσης με την προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου που αφορούσε την μη τήρηση, από την Ελλάδα, των βασικών υποχρεώσεων ασφαλείας που ορίζει το άρθρο 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, σε σχέση με την παράνομη χωματερή στην περιοχή “Κουρουπητός” Χανίων Κρήτης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο