Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις πλημμύρες – Δεκτές τροπολογίες Τρακατέλλη, Χατζηδάκη, Βακάλη για τον Έβρο και τη διασυνοριακή συνεργασία

Σημαντικά νομοθετικά μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από τις πλημμύρες υιοθέτησε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθεση του Αυστριακού ευρωβουλευτή του Ρίτσαρντ Ζίμπερ (ΕΛΚ) σχετικά με το σχέδιο Οδηγίας για την αξιολόγηση και καταπολέμηση των πλημμυρών εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής. Στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής εγκρίθηκαν τροπολογίες των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Τρακατέλλη, Κωστή Χατζηδάκη και Νίκου Βακάλη, που αποσκοπούν κυρίως στην αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας. Οι τροπολογίες αφορούν κατεξοχήν πλημμύρες ποταμών όπως ο Έβρος.


Σκοπός της συγκεκριμένης Οδηγίας είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για να αντιμετωπιστούν οι καταστρεπτικές συνέπειες των πλημμυρών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, τις υποδομές και την οικονομία. Οι πλημμύρες εξάλλου, που αποτελούν τις συχνότερες φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη, αλλά και οι συνέπειές τους συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την ανθρώπινη δραστηριότητα (εντατική πολεοδόμηση, αποδάσωση, εντατική γεωργία, διάβρωση εδάφους). Οι βασικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συγκεκριμένη Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε με την έκθεση της Ευρωβουλής, επικεντρώνονται στην φάση της προσωρινής αξιολόγησης των κινδύνων, την εκπόνηση ειδικών χαρτών για τους κινδύνους πλημμυρών αλλά και την κατάρτιση συγκεκριμένων σχεδίων για την αντιμετώπισή τους.


Οι τροπολογίες Τρακατέλλη, Χατζηδάκη, Βακάλη επισημαίνουν την ανάγκη ειδικής πρόνοιας για τους διασυνοριακούς κινδύνους, δεδομένου ότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά ποτάμια κατανέμονται μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για τις περιοχές διεθνών λεκανών απορροής ποταμού που βρίσκονται μέσα στην Κοινότητα, τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν την κατάρτιση αποκλειστικά και μόνο ενός διεθνούς σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη δικτύων πληροφόρησης μεταξύ των αρμόδιων αρχών.


Με βάση τις τροπολογίες, τα κράτη που δεν ανήκουν στην ΕΕ αλλά είναι υποψήφια προς ένταξη, όπως είναι η Βουλγαρία και η Τουρκία, καλούνται να συνεργάζονται από τώρα ενεργά σε τέτοιου είδους συντονιστικές δράσεις, καθώς και να αξιοποιούν τις υφιστάμενες δομές, που ανάγονται σε διεθνείς συμφωνίες. Επιπλέον, στην περίπτωση προβλημάτων κατά την διαδικασία αυτή, προβλέπεται και η δυνατότητα παραπομπής του ζητήματος στην Κομισιόν. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η εξασφάλιση της συνεργασίας των γειτονικών μας χωρών για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμυρών στον Έβρο. Στην περίπτωση μάλιστα της Βουλγαρίας, η συνεργασία αυτή θα είναι υποχρεωτική από τη στιγμή της ένταξής της στην ΕΕ.


Με την έγκριση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας για την υιοθέτηση της συγκεκριμένης Οδηγίας. Το θέμα παραπέμπεται τώρα στο Συμβούλιο Υπουργών, ενώ τον τελικό λόγο θα έχει και πάλι η Ευρωβουλή.
Μετάβαση στο περιεχόμενο