Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απελευθέρωση των Υπηρεσιών στα Λιμάνια – Παρέμβαση Κ. Χατζηδάκη

Υπέρ της απελευθέρωσης της πρόσβασης στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών τάχθηκε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η σχετική έκθεση του Γερμανού Ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Γκέοργκ Γιαρζεμπόφσκι αποτελεί ουσιαστικά την τοποθέτηση της Ευρωβουλής σε δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση που υιοθέτησε το Συμβούλιο Υπουργών για το συγκεκριμένο ζήτημα.


Το Κοινοβούλιο συμπίπτει με το Συμβούλιο ως προς την ανάγκη τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποχρεώσουν τα μεγαλύτερα λιμάνια να επιτρέψουν την πρόσβαση σε δύο τουλάχιστον παρόχους υπηρεσιών, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον. Η ρύθμιση αφορά τους λιμένες των οποίων η μέση ετήσια κίνηση είναι μεγαλύτερη από 1,5 εκατομμύρια τόνους ή 200.000 επιβάτες. Αυτό πρακτικά θα σημάνει για την Ελλάδα το τέλος του μονοπωλίου για τον ΟΛΠ και το ΟΛΘ.


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει στην ανάγκη μιας ενιαίας ρύθμισης για τους θαλάσσιους λιμένες σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση ενός σαφούς ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου ιδίως όσον αφορά το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ και εντός των θαλάσσιων λιμένων και τη διασφάλιση μιας ανοικτής και διαφανούς πρόσβασης στην αγορά για τους φορείς παροχής λιμενικών υπηρεσιών.


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογίες επί της κοινής θέσεως του Συμβουλίου που βασίζονται κυρίως στις αρχικές θέσεις που είχε υιοθετήσει κατά την πρώτη ανάγνωση. Συγκεκριμένα:


1. Το Κοινοβούλιο εμμένει στη αρχική του θέση σχετικά με την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης εκ μέρους των κρατικών αρχών στα λιμάνια, ώστε να υπάρχει και ανταγωνισμός μεταξύ κοινοτικών λιμένων.


2. Το Κοινοβούλιο επιμένει ότι οι υπηρεσίες λιμενικής πλοήγησης πρέπει να εξαιρεθούν πλήρως του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνδέονται ειδικότερα με την ασφάλεια των θαλάσσιων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου η ρύθμισή τους θα πρέπει να παραμείνει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.


3. Το Κοινοβούλιο διαφωνεί εν μέρει με το Συμβούλιο και στο θέμα της “αυτοεξυπηρέτησης”. Η προτεινόμενη από το Συμβούλιο στην κοινή του θέση επέκταση της αυτοεξυπηρέτησης και στο “τακτικό χερσαίο προσωπικό” της επιχείρησης, κρίνεται ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα των λιμενικών υπηρεσιών. Για τους λόγους αυτούς το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η αυτοεξυπηρέτηση θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στο “θαλάσσιο προσωπικό”.Πριν από την έγκριση της έκθεσης στο Στρασβούργο πραγματοποιήθηκε διαδήλωση συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στα λιμάνια, οι οποίες τάσσονται εναντίον της απελευθέρωσης των υπηρεσιών στα λιμάνια.


Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστής Χατζηδάκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για θέματα μεταφορών, τάχθηκε υπέρ της απελευθέρωσης, όπως την αντιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σημείωσε χαρακτηριστικά: “Θέλω να πω σε αυτούς που τοποθετούνται εναντίον της απελευθέρωσης των λιμενικών υπηρεσιών ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να είμαστε υπέρ της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων, υπέρ της απελευθέρωσης των αεροπορικών συγκοινωνιών, υπέρ της απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών αλλά να είμαστε εναντίον της απελευθέρωσης των λιμενικών υπηρεσιών. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για μένα τουλάχιστον είναι ακατανόητο. Πιστεύω άλλωστε ότι η απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών μεσο-μακροπρόθεσμα θα ωφελήσει και τους εργαζόμενους στα λιμάνια, διότι θα δημιουργήσει με βεβαιότητα καινούριες θέσεις εργασίας και θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των λιμενικών υπηρεσιών”.


Πρέπει να σημειωθεί ότι θα ακολουθήσει η λεγόμενη διαδικασία συνδιαλλαγής μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο της νέας οδηγίας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο