Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ευρωπαϊκός τουρισμός: ήρθε η ώρα των έργων

Συντονισμένη παρέμβαση για την προώθηση της τουριστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν χθες στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ρόδη Κράτσα και κ. Κωστής Χατζηδάκης. Κατά τη συζήτηση έκθεσης της ευρωβουλής σχετικής με την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισμού οι δύο ευρωβουλευτές της ΝΔ κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περάσει από τα λόγια στα έργα.
To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδεχόμενο την εισήγηση της ευρωβουλευτού κ. Torres Marques για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό, υπογραμμίζει την ανάγκη καθορισμού συνολικού προγραμματικού πλαισίου για τον τουρισμό στην Ευρώπη. Ζητεί, λόγω του διατομεακού χαρακτήρα των θεμάτων που σχετίζονται με τον τουρισμό, οι εμπλεκόμενες Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής (μεταφορές, περιφερειακή πολιτική, απασχόληση, περιβάλλον, κοινωνική πολιτική, προστασία των καταναλωτών, εκπαίδευση και πολιτισμός, κλπ.) να συντονίσουν τις πολιτικές τους για το θέμα.
Θετικά αντιμετωπίζεται εξάλλου το ενδεχόμενο σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τον Τουρισμό, το οποίο, σε κοινοτικό επίπεδο θα συμβάλλει στην προώθηση και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών του τουριστικού τομέα και όλων των ενδιαφερομένων φορέων. Τέλος, ζητείται από τη Συνέλευση, η οποία τώρα εγκύπτει στο μέλλον της Ευρώπης, να εκτιμήσει σωστά την ανάγκη να αποκτήσει ο τομέας του τουρισμού στερεά νομική βάση που θα ενισχύσει τις κοινοτικές δράσεις, ενσωματώνοντας στη Συνθήκη μια ουσιαστική κοινή πολιτική για τον τουρισμό.
Η κ. Ρόδη Κράτσα παρεμβαίνοντας στη συζήτηση ως εισηγήτρια της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογράμμισε ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να προτείνουν και να εντάξουν στα εθνικά σχέδια δράσης συγκεκριμένες δεσμεύσεις υπέρ της απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού. “Βασική μέριμνα των δράσεων αυτών, είπε η κ. Κράτσα, θα πρέπει να είναι η επαγγελματική κατάρτιση, η βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και η προστασία των εργαζομένων με εποχική, προσωρινή και επισφαλή απασχόληση”. Η ευρωβουλευτής της ΝΔ επισήμανε ακόμη ότι οι πολιτικές για την απασχόληση στον τουριστικό τομέα θα πρέπει να συνοδεύονται και από υποστήριξη της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενώ τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τις μορφές κοινωνικού τουρισμού, ο οποίος δεν θα στηρίζεται σε επιδοματικές πολιτικές, αλλά θα κινητοποιεί τις ενώσεις εργαζομένων, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς.
Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης επισήμανε στην ομιλία του ότι η συζήτηση για την τουριστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επαναληφθεί πολλές φορές στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ελάχιστα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα έργα για διαμόρφωση μιας συνεκτικής τουριστικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μη μείνουν στα λόγια και στις ανακοινώσεις. Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ επισήμανε ακόμη ότι ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει νομική βάση για τη βιομηχανική πολιτική, δεν υπάρχει για τον τουρισμό ο οποίος σε λίγα χρόνια θα αποτελεί τον πιο σημαντικό τομέα της βιομηχανίας. Επιπλέον, ο τουρισμός από τη φύση του υπερβαίνει τα σύνορα των κρατών μελών και η διαμόρφωση νομικής βάσης είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της τουριστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να καταφέρει η Ευρώπη να ανταπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο