Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ευρωβουλή: Κυρώσεις στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενισχύσεις και μεταφέρονται αλλού. Δηλώσεις Χατζηδάκη – Βακάλη

Φρένο στο φαινόμενο μετεγκατάστασης επιχειρήσεων, επιχειρεί να βάλει η έκθεση του Βέλγου ευρωβουλευτή Χάτσινσον
που υιοθετήθηκε σήμερα από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να ζητήσει πίσω τα χρήματα που έλαβαν επιχειρήσεις μέσω του Κοινοτικού προϋπολογισμού, αλλά μετεγκαταστάθηκαν σε άλλη χώρα εντός επταετίας από τη στιγμή της χορήγησης της ενίσχυσης. Ζητούν επίσης οι ίδιες επιχειρήσεις να μην μπορούν να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις στο νέο τόπο των δραστηριοτήτων τους και να αποκλείονται από κοινοτικές ενισχύσεις για διάστημα επτά ετών.


Συγκεκριμένα η έκθεση Χάτσινσον που προετοιμάστηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητεί μεταξύ άλλων τα εξής:
1.
Επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις που ενώ έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους εντός μιας επταετίας από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.


2.
Οι επιχειρήσεις που έλαβαν κρατικές ενισχύσεις- ιδιαίτερα εκείνες που δεν τήρησαν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενισχύσεις αυτές, να μην έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις για τον νέο τόπο δραστηριοτήτων τους και να αποκλείονται επίσης μελλοντικά από ενισχύσεις μέσω των διαρθρωτικών ταμείων ή μέσω κρατικών ενισχύσεων για διάστημα επτά ετών από την ημερομηνία της μετεγκατάστασης.


3.
Την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στις επιχειρήσεις που έχουν επωφεληθεί από δημόσιες ενισχύσεις και οι οποίες μεταφέρουν το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.
Την επιτάχυνση της δημιουργίας του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης της ΕΕ, προκειμένου να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται οι κοινωνικές και οικονομικές κρίσεις που προκύπτουν από τις αναδιαρθρώσεις και τις μετεγκαταστάσεις, ζητώντας τον επαρκή εφοδιασμό του ώστε να καλύπτονται οι αποστολές που θα του ανατίθενται.
“Στόχος της έκθεσης δεν είναι η απαγόρευση μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε άλλες χώρες, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν ανελεύθερο και αντιδημοκρατικό”, υπογραμμίζουν σε κοινή τους δήλωση οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης κκ. Κωστής Χατζηδάκης και Νίκος Βακάλης. “Ωστόσο δεν είναι σωστό η ΕΕ να ενθαρρύνει τη συνεχή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων με πόρους του Κοινοτικού προϋπολογισμού. Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δίνουν απαντήσεις σε ένα υπαρκτό πρόβλημα”. Παράλληλα οι δύο ευρωβουλευτές χαιρέτησαν την πρόταση για τη δημιουργία Ταμείου Παγκοσμιοποίησης, το οποίο θα στηρίζεται σε μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Κοινοτικού προϋπολογισμού προκειμένου να αντιμετωπίζει τις δυσμενείς συνέπειες
για τους εργαζομένους, λόγω της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο