Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ευρωβουλή: Νέος Τελωνειακός Κώδικας με άνοιγμα του επαγγέλματος αλλά και επαγγελματικά προσόντα για τους εκτελωνιστές.

Ψηφίστηκε σήμερα σε πρώτη ανάγνωση στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής η πρόταση Κανονισμού για αναθεώρηση του ισχύοντος στα κράτη μέλη Τελωνειακού Κώδικα. Οι ραγδαίες αλλαγές στο διεθνές εμπόριο, η εμφάνιση νέων απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης για την ασφάλεια των καταναλωτών, αλλά κυρίως οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών, κατέστησαν επιτακτική τη ριζική αναπροσαρμογή του Κώδικα, ο οποίος ίσχυε από το 1992.


Κινούμενο στις κατευθύνσεις της Στρατηγικής της Λισαβόνας, το νέο κείμενο αποβλέπει στην απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών για μείωση του κόστους και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Προωθεί, επίσης, την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (δυνατότητα ηλεκτρονικής διασάφησης, κεντρικού εκτελωνισμού και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών διοικήσεων).


Στο ίδιο πνεύμα, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια η χρηματοδότηση του Προγράμματος Τελωνεία 2013 και έγινε δεκτή η πρόταση απόφασης για τα ηλεκτρονικά τελωνεία (e-customs), που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κώδικα.


Ο νέος Κώδικας εισάγει και αλλαγές στο καθεστώς των τελωνειακών αντιπροσώπων (εκτελωνιστών). Πλέον, καταργείται ο αριθμητικός περιορισμός στον κλάδο, ανοίγει το επάγγελμα και υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση του επαγγέλματος των τελωνειακών αντιπροσώπων σε όλα τα κράτη-μέλη. Με συμβιβαστική τροπολογία, στη σύνταξη της οποίας συμμετείχε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης, μαζί με τις προβλέψεις για την απλοποίηση και το άνοιγμα της αγοράς ορίζεται ότι η απόκτηση της ιδιότητας των εκτελωνιστών θα υπόκειται σε προδιαγραφές ικανότητας και επαγγελματικά προσόντα, ώστε να ασκούνται σωστά οι σχετικές δραστηριότητες.


Ο κ. Χατζηδάκης, μέλος της αρμόδιας Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε σχετικά: “Με τη σημερινή της θέση, η Ευρωβουλή επιχείρησε να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων για τον εκτελωνισμό προϊόντων και την ανάγκη προστασίας των συναλλασσομένων. Η αγορά εκσυγχρονίζεται, αλλά παράλληλα τα κράτη-μέλη δικαιούνται να απαιτούν συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα για την άσκηση της δραστηριότητας του τελωνειακού αντιπροσώπου, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγέ

Μετάβαση στο περιεχόμενο