Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ευρωβουλή: Παράθυρο για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και με κοινοτικούς πόρους. Παρέμβαση Κ. Χατζηδάκη

Η Ευρωβουλή ανοίγει τη συζήτηση για την κάλυψη, μέσω και κοινοτικών πόρων, των δαπανών που θα προκύψουν για τους ιδιοκτήτες προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα που απαιτούνται για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με βάση τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Αυτό προκύπτει μετά την έγκριση σήμερα της Έκθεσης του Ιταλού ευρωβουλευτή κ. Άντρια σε σχέση με την στέγαση και την περιφερειακή πολιτική.


Παρά το ότι η στεγαστική πολιτική είναι θέμα των κρατών μελών, η πολιτική αυτή επηρεάζεται από διάφορες πολιτικές της ΕΕ, όπως οι πολιτικές για το περιβάλλον, την ενέργεια κλπ. Γι’ αυτό, με την Έκθεση Άντρια, η Κομισιόν καλείται μεταξύ άλλων,
να υιοθετήσει μια Ευρωπαϊκή Χάρτα Στέγασης που να οδηγεί σε μία σφαιρική αντιμετώπιση του ζητήματος σε σχέση με τις υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ. Καλείται επίσης να εκπονήσει μία μελέτη για το κόστος και τη ζήτηση στέγασης και την αγορά ακινήτων γενικότερα, προκειμένου οι μελλοντικές προτάσεις της να στηρίζονται σε πιο στέρεα δεδομένα.


Η Έκθεση όμως, αναφέρεται παράλληλα, στο ζήτημα της πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους προκειμένου να αντιμετωπιστούν στεγαστικά προβλήματα συνδεόμενα με την ενέργεια και την εξοικονόμησή της. Συγκεκριμένα, η Έκθεση σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο “επιθυμεί – στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κανονισμών που διέπουν την πολιτική συνοχής, η οποία προβλέπεται για το 2009 – να ανοίξει εκ νέου ο διάλογος για την επέκταση σε όλα τα κράτη μέλη της πρόσβασης στα κοινοτικά κονδύλια για την ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών σε όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια και να προστατευθεί το περιβάλλον”.


Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια για το συγκεκριμένο ζήτημα, σημείωσε ότι: “Αν γίνει δεκτή αυτή η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα βαθμό η επιβάρυνση που προκύπτει για τους ιδιοκτήτες με βάση τις προβλέψεις της Οδηγίας 2002/91 για την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια. Το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης των υφισταμένων κτιρίων σε όλη την ΕΕ εξελίσσεται σε ένα μείζον οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα, καθώς από τις 4.1.2009 θα είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρώπη η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής συμπεριφοράς κάθε διαμερίσματος, καταστήματος, γραφείου κλπ που θα πωλείται ή απλώς θα ενοικιάζεται”.


Ο κ. Χατζηδάκης πρόσθεσε ότι: “Η απόκτηση αυτού του πιστοποιητικού απαιτεί σε πολλές περιπτώσεις σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, στην οποία θα μπορούσε να συμβάλει σε κάποιο βαθμό η ΕΕ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Στην αναθεώρηση του ΚΠΣ το 2009, θα μπορούσε να υιοθετηθούν πανευρωπαϊκά δράσεις κατά τα πρότυπα του προγράμματος “Ανακαίνιση προσόψεων κτιρίων της Αθήνας”, το οποίο εξασφάλισε στους ιδιοκτήτες μια μικρή οικονομική ενίσχυση με παράλληλη τεχνική βοήθεια και απαλλαγή από γραφειοκρατικές διαδικασίες”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο