Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Φρένο στην δραματική μείωση των κρατικών ενισχύσεων (επενδυτικών κινήτρων) για την περίοδο 2007-2013 επιχειρεί να βάλει η Ευρωβουλή. Τοποθέτηση Χατζηδάκη

Να μπει φρένο στη μείωση των κρατικών ενισχύσεων (επενδυτικά κίνητρα μέσω αναπτυξιακών νόμων ή ενισχύσεις που παρέχονται με άλλους τρόπους σε επιχειρήσεις) για την περίοδο 2007-2013 ζητά η Ευρωβουλή. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της σχετικής έκθεσης Κότερεκ, που εγκρίθηκε σήμερα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Η έκθεση αυτή είναι η απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις προτάσεις που πρόσφατα κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες περιορίζουν κατά πολύ τόσο την έκταση των ενισχύσεων (περιφέρειες που καλύπτονται), όσο και την έντασή τους (ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρότι δέχεται την ανάγκη να επικεντρωθούν τέτοιου είδους ενισχύσεις στις πιο φτωχές περιφέρειες της ΕΕ των 25 κρατών μελών θεωρεί ότι οι προτάσεις της Κομισιόν είναι υπερβολικές. Προτείνει δε την υιοθέτηση πιο ισορροπημένων και δίκαιων κανόνων. Η Κομισιόν θα κληθεί να ενσωματώσει τις αλλαγές αυτές στις τελικές της προτάσεις, που θα λάβει την επόμενη εβδομάδα.


Οι σημαντικότερες προτάσεις της Ευρωβουλής, στις οποίες ενσωματώθηκαν τροπολογίες του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη
συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:


1. Οι περιφέρειες που πέφτουν θύματα του στατιστικού αποτελέσματος της διεύρυνσης (για την Ελλάδα η Αττική, Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Μακεδονία) να συνεχίζουν να δέχονται πλήρως κρατικές ενισχύσεις, χωρίς αυτές να θεωρούνται ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά (άρθρο 87, παράγραφος 3,στοιχείο α) της Συνθήκης). Οι περιφέρειες αυτές που θα ήταν πλήρως επιλέξιμες για κοινοτική χρηματοδότηση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, εάν δεν είχε γίνει η διεύρυνση, θα γίνουν τώρα αποδέκτες μικρότερης περιφερειακής ενίσχυσης. Θα ήταν άδικο λοιπόν να συνέβαινε το ίδιο και με τις κρατικές ενισχύσεις. Το Κοινοβούλιο ζητά να διατηρηθεί το καθεστώς αυτό μέχρι το τέλος της επόμενης περιόδου, μέχρι δηλαδή το 2013 και όχι μέχρι το 2009, όπως πρότεινε αρχικά η Κομισιόν.


2. Το επιπρόσθετο κόστος των μεταφορών για τις νησιωτικές περιφέρειες να μπορεί να καλύπτεται με κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα άλλωστε και με μελέτες της Κομισιόν, το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών είναι μέχρι και τρεις φορές μεγαλύτερο από το κόστος της οδικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση. Αυτή την κατάσταση επιχειρεί να αντιμετωπίσει η Ευρωβουλή με την πρότασή της.
3. Ο κίνδυνος μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων μέσα στην ΕΕ να αντιμετωπιστεί σοβαρά και αποτελεσματικά. Το Κοινοβούλιο με την έκθεση Κότερεκ αναγνωρίζει την ανάγκη μία επιχείρηση που παίρνει κρατική επιδότηση να παραμένει στην ίδια περιφέρεια τουλάχιστον για πέντε χρόνια. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η διατήρηση των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν λόγω ακριβώς της κρατικής επιδότησης.


Ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος διαπραγματεύτηκε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος την διαμόρφωση της έκθεσης, στη σχετική συζήτηση ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: “Οι περιορισμοί των κρατικών ενισχύσεων θα πρέπει να έχουν και ένα όριο. Μια μεγάλη και παράλληλη μείωση των κονδυλίων που λαμβάνουν οι περιφέρειες μέσω των διαρθρωτικών ταμείων από τη μια και των κρατικών ενισχύσεων από την άλλη κινδυνεύει να αποβεί καταστροφική για την ουσιαστική ανάπτυξή τους. Αυτή είναι η περίπτωση των περιφερειών που πέφτουν θύματα της στατιστικής. Παράλληλα, δεν μπορεί να αγνοηθεί η ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιφερειών, ιδίως σε σχέση με το πρόσθετο κόστος στις μεταφορές”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο