Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Για τα Επιμελητήρια και τους μικρο-ομολογιούχους

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, σχετικά με την πρόταση για την εθελοντική συμμετοχή στα Επιμελητήρια και την επίπτωση του PSI στα ομόλογα ιδιωτών – επενδυτών, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Δύο ζητήματα θέλω να επισημάνω: Το ένα αφορά στα Επιμελητήρια και το άλλο στους ιδιώτες που κατέχουν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
Σ’ ό,τι αφορά το πρώτο: Η Νέα Δημοκρατία πρωταγωνιστεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Χαρακτηριστική προς αυτήν την κατεύθυνση, στο πλαίσιο των συζητήσεων που είναι σε εξέλιξη, είναι η πρότασή της για μείωση των εργοδοτικών εισφορών.
Θεωρούμε, ωστόσο, ότι η ιδέα που έχει υποβληθεί από την Τρόικα για εθελοντική συμμετοχή στα Επιμελητήρια πρέπει να επανεξεταστεί από όλες τις πλευρές.
Πρώτον, διότι η εισφορά που καταβάλλεται στα Επιμελητήρια – που είναι και ο λόγος για την προτεινόμενη εθελοντική συμμετοχή – είναι στο 95% των περιπτώσεων μόνο 50-60 ευρώ ετησίως.
Δεύτερον, διότι τα Επιμελητήρια παρέχουν υπηρεσίες προς όλη την επιχειρηματική κοινότητα αδιακρίτως. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η ανάληψη του έργου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και της υπηρεσίας μίας στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων, όπου – στην ουσία – έχουν ρόλο δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς να ενισχύονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Σ’ ό,τι αφορά το δεύτερο ζήτημα: Θεωρούμε πως πρέπει να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για τη δίκαιη αντιμετώπιση των ιδιωτών – επενδυτών που έχουν αγοράσει ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, κάνοντας, ουσιαστικά, μια αποταμίευση των κόπων τους.
Κατά τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, τα ομόλογα που κατέχουν οι ιδιώτες αποτελούν περίπου το 1% του συνόλου των ομολόγων και, κατά συνέπεια, όποια μείωση της αξίας τους θα έχει ελάχιστη συμμετοχή στη μείωση του ελληνικού χρέους.
Από την άλλη, η προστασία τους θα δημιουργήσει επενδυτική ασφάλεια για ανάλογες επενδύσεις στο άμεσο μέλλον και θα συντελέσει, από την πλευρά της, στην προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας. Οι όποιες τεχνικές δυσκολίες πρέπει να επιχειρηθεί να αντιμετωπιστούν, διότι η προσέλκυση ιδιωτών – επενδυτών είναι βασική προϋπόθεση για την υπέρβαση της κρίσης».

newspaper_glasses_4_120x80…Η ιδέα που έχει υποβληθεί από την Τρόικα για εθελοντική συμμετοχή στα Επιμελητήρια πρέπει να επανεξεταστεί από όλες τις πλευρές…  Θεωρούμε πως πρέπει να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για τη δίκαιη αντιμετώπιση των ιδιωτών – επενδυτών που έχουν αγοράσει ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, κάνοντας, ουσιαστικά, μια αποταμίευση των κόπων τους…” 

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, σχετικά με την πρόταση για την εθελοντική συμμετοχή στα Επιμελητήρια και την επίπτωση του PSI στα ομόλογα ιδιωτών – επενδυτών, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Δύο ζητήματα θέλω να επισημάνω: Το ένα αφορά στα Επιμελητήρια και το άλλο στους ιδιώτες που κατέχουν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. 

Σ’ ό,τι αφορά το πρώτο: Η Νέα Δημοκρατία πρωταγωνιστεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Χαρακτηριστική προς αυτήν την κατεύθυνση, στο πλαίσιο των συζητήσεων που είναι σε εξέλιξη, είναι η πρότασή της για μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι η ιδέα που έχει υποβληθεί από την Τρόικα για εθελοντική συμμετοχή στα Επιμελητήρια πρέπει να επανεξεταστεί από όλες τις πλευρές. Πρώτον, διότι η εισφορά που καταβάλλεται στα Επιμελητήρια – που είναι και ο λόγος για την προτεινόμενη εθελοντική συμμετοχή – είναι στο 95% των περιπτώσεων μόνο 50-60 ευρώ ετησίως. Δεύτερον, διότι τα Επιμελητήρια παρέχουν υπηρεσίες προς όλη την επιχειρηματική κοινότητα αδιακρίτως. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η ανάληψη του έργου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και της υπηρεσίας μίας στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων, όπου – στην ουσία – έχουν ρόλο δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς να ενισχύονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Σ’ ό,τι αφορά το δεύτερο ζήτημα: Θεωρούμε πως πρέπει να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για τη δίκαιη αντιμετώπιση των ιδιωτών – επενδυτών που έχουν αγοράσει ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, κάνοντας, ουσιαστικά, μια αποταμίευση των κόπων τους. Κατά τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, τα ομόλογα που κατέχουν οι ιδιώτες αποτελούν περίπου το 1% του συνόλου των ομολόγων και, κατά συνέπεια, όποια μείωση της αξίας τους θα έχει ελάχιστη συμμετοχή στη μείωση του ελληνικού χρέους.Από την άλλη, η προστασία τους θα δημιουργήσει επενδυτική ασφάλεια για ανάλογες επενδύσεις στο άμεσο μέλλον και θα συντελέσει, από την πλευρά της, στην προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας. Οι όποιες τεχνικές δυσκολίες πρέπει να επιχειρηθεί να αντιμετωπιστούν, διότι η προσέλκυση ιδιωτών – επενδυτών είναι βασική προϋπόθεση για την υπέρβαση της κρίσης».

Μετάβαση στο περιεχόμενο