Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Για το πρόγραμμα «Κοινωνική Εργασία»

newspaper_glasses_4_120x80

“Με δεδομένη την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας τα τελευταία δύο χρόνια η σωστή αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων για την υλοποίηση προγραμμάτων εργασιακής εμπειρίας είναι, φυσικά, ύψιστης προτεραιότητας. Μόνο που τα προγράμματα αυτά πρέπει να έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, να είναι αξιόπιστα και κυρίως να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αμεροληψία στην επιλογή των υποψηφίων.”

Οι υπεύθυνοι του Τομέα Ανάπτυξης και του τομέα Εργασίας, κκ. Κωστής Χατζηδάκης, βουλευτής Β’ Αθηνών, και Νίκος Νικολόπουλος, βουλευτής Αχαΐας, έκαναν την ακόλουθη δήλωση για το πρόγραμμα «Κοινωνική Εργασία»:

«Σοβαρά ερωτηματικά δημιουργούνται ως προς την αποτελεσματική, αλλά και διαφανή χρήση των πόρων του προγράμματος Κοινωνική Εργασία που αφορά στην υλοποίηση δράσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας πεντάμηνης διάρκειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με δεδομένη την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας τα τελευταία δύο χρόνια η σωστή αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων για την υλοποίηση προγραμμάτων εργασιακής εμπειρίας είναι, φυσικά, ύψιστης προτεραιότητας. Μόνο που τα προγράμματα αυτά πρέπει να έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, να είναι αξιόπιστα και κυρίως να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αμεροληψία στην επιλογή των υποψηφίων.
 
Ωστόσο, για το πρόγραμμα αυτό:

• Δεν φαίνεται να έχει εξασφαλισθεί επαρκής χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του αρμόδιου Υπουργείου ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται περίπου στα 190 εκ ευρώ και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στου ΕΣΠΑ και πιο συγκεκριμένα στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση». Ωστόσο, τα ήδη ενταγμένα και προκηρυγμένα έργα που υπάγονται στο συγκεκριμένο άξονα σχεδόν καλύπτουν τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαθέσιμο το ποσό των 190 εκ. ευρώ.

• Δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά ως προς την καταλληλότητα των φορέων υλοποίησης του έργου και τους στόχους που εξυπηρετεί η εν λόγω ρύθμιση. Συγκεκριμένα στο άρθρο 3 παρ. 1 της ΚΥΑ αναφέρονται ως Δικαιούχοι: Σωματεία, Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες, ΜΚΟ, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις οι οποίες δεν επιβάλλεται να έχουν καμιά προηγούμενη εμπειρία ή δραστηριοποίηση σε παρόμοιο πεδίο. Σημειωτέον, στο άρθρο 7 της ΚΥΑ αναφέρεται ότι προβλέπεται «έμμεσο κόστος του Δικαιούχου» που ανέρχεται στο 5% των συνολικών δαπανών. Επομένως ένα σημαντικό ποσό του προγράμματος θα κατευθύνεται στους μεσάζοντες και όχι στους ανέργους. Υπογραμμίζεται ότι σε όλες τις δράσεις προώθησης ανέργων στην απασχόληση που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Β’ και του Γ’ ΚΠΣ καθώς και του ΕΣΠΑ από τον ΟΑΕΔ, το σύνολο του διατιθέμενου ποσού κατευθύνθηκε στους ανέργους.

• Δεν ορίζονται αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται γκρίζες ζώνες σχετικά με την αξιοκρατία για τις επιλογές.

Γι’ αυτό το λόγο, καταθέσαμε ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα».

Μετάβαση στο περιεχόμενο