Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Η Ελλάδα παραπέμπεται ξανά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τους φόρους στα αυτοκίνητα – Μεγάλο πρόβλημα με τα μεταχειρισμένα

Η Ελλάδα κινδυνεύει με παραπομπή, για τρεις μάλιστα περιπτώσεις, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξαιτίας της μη συμμόρφωσης της προς όσα προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την φορολογία των αυτοκινήτων. Ειδικά για το θέμα των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων η χώρα μας παραπέμπεται για δεύτερη φορά, καθώς υπάρχει ήδη καταδικαστική απόφαση προς τις απαιτήσεις της οποίας δεν συμμορφώθηκε. Αυτό προκύπτει από δύο απαντήσεις του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Μπόλκενσταϊν σε αντίστοιχες ερωτήσεις που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Κωστής Χατζηδάκης. Η πρώτη περίπτωση αφορά τα υψηλά τέλη που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Η δεύτερη αφορά την υψηλή είσπραξη φόρων κατά την εισαγωγή στην Ελλάδα από ευρωπαίους πολίτες οχημάτων προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη έπ’ ευκαιρία της μεταφοράς της συνήθους κατοικίας τους, ενώ η τρίτη αφορά την προσωρινή χρήση στην Ελλάδα οχημάτων ταξινομημένα σε άλλα κράτη μέλη.


Για το ζήτημα των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, στην ερώτηση του προς την Κομισιόν ο κ. Χατζηδάκης είχε τονίσει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να επιβάλλει ιδιαίτερα υψηλούς φόρους, κατά την εισαγωγή των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, παρά την προηγούμενη καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου. Οι φόροι αυτοί, σημείωνε στην ερώτηση του ο κ. Χατζηδάκης, για τα μη καταλυτικά κυμαίνονται μεταξύ 80 και 400% της αξίας τους και για τα καταλυτικά μεταξύ 15 και 128%.


Ο κ. Μπόλκενσταϊν στην απάντηση του συμφωνεί με την άποψη του κ. Χατζηδάκη. Επισημαίνει δε ότι ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο η Κομισιόν έχει ήδη απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη (ένα στάδιο πριν από την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) στις ελληνικές αρχές για ελλιπή εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C-375/95) σχετικά με την φορολόγηση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας κινδυνεύει άμεσα με παραπομπή για δεύτερη φορά για το ίδιο θέμα καθώς οι διατάξεις του νόμου 2682/99 δεν συνάδουν προς την ανωτέρω απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.


Στην συνέχεια της απάντησης του ο αρμόδιος Επίτροπος αναφέρει ότι μετά την κοινοποίηση της αιτιολογημένης γνώμης προς την ελληνική κυβέρνηση έχουν συμβεί δύο σημαντικά γεγονότα. Το πρώτο είναι σχετικό με την δημοσίευση απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε παρόμοια υπόθεση που αφορούσε την Πορτογαλία. Η απόφαση αυτή (C-393/98 Gomes Valente), όπως επισημαίνει στην απάντηση της η Κομισιόν, συνεπάγεται αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος για τον υπολογισμό της φορολογητέας βάσης των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από πολλά κράτη μέλη η οποία θα είναι περισσότερο ευνοϊκή για τους ευρωπαίους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς παράγοντες. Το δεύτερο γεγονός, αφορά την καταγγελία ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με την μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από 1ης Ιανουαρίου 2001 η οποία κατά την γνώμη τους έρχεται σε αντίθεση με το διατακτικό της απόφασης του Δικαστηρίου στην προηγούμενη απόφαση C-375/95. Η επιτροπή στην απάντηση της στον κ. Χατζηδάκη αναφέρει ότι επιφυλάσσεται να εξακριβώσει, μετά την απαραίτητη εξέταση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και βάσει της αρχής του σεβασμού των δικαιωμάτων της υπεράσπισης, τα νέα αυτά στοιχεία και να τα ενσωματώσει στη διαδικασία παράβασης που έχει αρχίσει.


Επίσης, ο κ. Μπόλκενσταϊν σε άλλη απάντηση του σε ερώτηση του κ. Χατζηδάκη σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει ξεκινήσει την διαδικασία παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και για δύο άλλες περιπτώσεις. Η πρώτη είναι σχετική με την εισαγωγή στην Ελλάδα, από ευρωπαίους πολίτες, οχημάτων προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη έπ’ ευκαιρία της μεταφοράς της συνήθους κατοικίας. Στην απάντηση του ο κ. Μπόλκενσταϊν σημειώνει ότι: ”Η είσπραξη φόρων, από τις ελληνικές αρχές, ύψους που υπερβαίνει σημαντικά το υπολογιζόμενο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών για την ταξινόμηση των εν λόγω οχημάτων, δε συμβαδίζει με το κοινοτικό δίκαιο και πιο συγκεκριμένα με την κοινοτική οδηγία 83/183 του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 σχετικά με τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές, από κράτος μέλος, προσωρινών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες.” Για την δεύτερη περίπτωση, της προσωρινής χρήσης, στην Ελλάδα, οχημάτων ταξινομημένων σε άλλα κράτη μέλη ο κ. Μπόλκενσταϊν επισημαίνει στην απάντηση του: “Κατόπιν αναφορών στο Κοινοβούλιο και μηνύσεων εκ μέρους ευρωπαίων πολιτών που καταγγέλλουν μια σειρά μέτρων, τα οποία εφαρμόζονται από το ελληνικό δημόσιο και περιορίζουν την ελευθερία χρήσης οχημάτων ταξινομημένων σε άλλα κράτη μέλη, η Επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει υπόψη της Ελλάδας αιτιολογημένη γνώμη. Η παράβαση της αρχής της αναλογικότητας των κυρώσεων περιλαμβάνεται επίσης στις αιτιάσεις που διατυπώνονται στην εν λόγω αιτιολογημένη γνώμη.”


Ο κ. Χατζηδάκης σχολιάζοντας την απάντηση του κ. Μπόλκενσταϊν δήλωσε: “Έχουμε τρεις ακόμη αποδείξεις ότι το ελληνικό κράτος χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο ως μέσο προσπορισμού φορολογικών εσόδων. Το κοινοτικό δίκαιο είτε αγνοείται, είτε διαστρεβλώνεται. Θεωρώ προσωπική μου υποχρέωση να συνεχίσω την προσπάθεια έτσι ώστε να γίνει σεβαστό το κοινοτικό δίκαιο και να μειωθούν οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκίνητων. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες που κάνουμε μαζί με άλλους συναδέλφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε το καθεστώς των φόρων που επιβάλλονται στα καινούρια αυτοκίνητα, να εναρμονισθεί προς τους κανόνες της ενιαίας αγοράς και να εγκαταλειφθεί η επίσημη ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου με την οποία επιτρέπεται η υπερφορολόγηση του αυτοκινήτου.”

Μετάβαση στο περιεχόμενο