Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας

biomixaniaH ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας αποτελεί βασικό μοχλό για την επιστροφή της Ευρώπης στην ανάπτυξη και την δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. Συνεπώς, η νέα Βιομηχανική Πολιτική αποτελεί προτεραιότητα για την Ελληνική Προεδρία και τοΥπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και θα είναι πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας τον ερχόμενο Φεβρουάριο και Μάιο όπως επίσης και στο Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 12-13 Μαΐου

H Ελληνική Προεδρία σημειώνει με ικανοποίηση την σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Bρυξέλλες, με την οποία η Επιτροπή προτρέπει τα Κράτη Μέλη να αναγνωρίσουν άμεσα τη σπουδαιότητα της βιομηχανίας για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και να ενσωματώσουν τη διάσταση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας σε όλους τους τομείς πολιτικής.

Oι επισημάνσεις της Επιτροπής συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τις προτεραιότητες της Προεδρίας και συγκεκριμένα

– την  ανάγκη άμεσης προώθησης  των προτάσεων πολιτικής για την μείωση του κόστους της ενέργειας,

– την ανάγκη για την προώθηση πολιτικών για τις μεταφορές, το διάστημα και τα δίκτυα ψηφιακών επικοινωνιών,

– την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς

– τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας μέσω επενδύσεων στην καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, τις δεξιότητες

ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση,

– μια Ευρώπη περισσότερο φιλική προς τις επιχειρήσεις μέσω της απλοποίησης του νομοθετικού πλαισίου,

– ευκολότερη πρόσβαση σε αγορές τρίτων χωρών μέσω της εναρμόνισης των διεθνών προτύπων.

Όπως δήλωσε σήμερα στις Βρυξέλλες ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης ενώπιον της αρμόδια Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον τομέα της Βιομηχανίας,

«η ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας αποτελεί βασικό μοχλό για την επιστροφή της Ευρώπης στην ανάπτυξη και την δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. Συνεπώς, η νέα Βιομηχανική Πολιτική αποτελεί προτεραιότητα για την Ελληνική Προεδρία και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και θα είναι πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας τον ερχόμενο Φεβρουάριο και Μάιο όπως επίσης και στο Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 12-13 Μαΐου».

Σημειώνεται ότι η Bιομηχανική Πολιτική θα εξετασθεί και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21-21 Μαρτίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο