Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Η Ευρωβουλή προτείνει μέτρα για την ασφαλή μεταφορά ραδιενεργού υλικού

Εγκρίθηκε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία (410 υπέρ, 73 κατά, 21 αποχές) από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και Προέδρου της Επιτροπής Μεταφορών και Περιφερειακής Πολιτικής κ. Κωστή Χατζηδάκη, για την ασφαλή μεταφορά ραδιενεργού υλικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, να εφαρμόσουν μία σειρά από αρχές και μέτρα προκειμένου η μεταφορά ραδιενεργού υλικού εντός της Ε. Ε. να καταστεί ασφαλέστερη.


Οι κύριες επισημάνσεις-προτάσεις της έκθεσης είναι οι ακόλουθες:


α. εξορθολογισμός των μεταφορών ραδιενεργού υλικού και μείωση της ποσότητας και του όγκου τους, σε συνάρτηση με τους κινδύνους που έχουν προσδιοριστεί και με σεβασμό της αρχής της πρόληψης.


β. εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας η οποία μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους κατά τη μεταφορά τέτοιων υλικών, τη χρήση της συντομότερης δυνατής απόστασης και αποφυγή, στο μέτρο του δυνατού, των μεταφορών μέσω πυκνοκατοικημένων περιοχών.


γ. συνεργασία με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια σ’ όλη την Ευρώπη, και επιμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιoθετήσoυν και εφαρμόσoυν πλήρως ως ελάχιστες πρoδιαγραφές τoυς κανoνισμoύς τoυ ΔΟΑΕ για τη μεταφoρά ραδιενεργών υλικών.


δ. ευλαβική τήρηση της νομοθεσίας απ΄ όλους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους στη μεταφορά ραδιενεργών υλικών.


ε. πρότερη ενημέρωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διέλευση αυτοκινητοπομπών μεταφοράς επικινδύνων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των ραδιενεργών, από το έδαφός τους ή από γειτονικά εδάφη, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία διαχειριστικά και κατεπείγοντα μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος σύμφωνα με την αρχή της ευθύνης και της δημόσιας ασφάλειας.


Παρουσιάζοντας την έκθεσή του στην ολομέλεια ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι ορθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συζήτησε στο πλαίσιο της ψηφισθείσας έκθεσης το θέμα αρχής για το αν θα πρέπει ή όχι να χρησιμοποιείται η πυρηνική ενέργεια, διότι είναι της αρμοδιότητας των κρατών-μελών και όχι της Ένωσης, αλλά αντίθετα έδωσε έμφαση στην ουσία του ζητήματος που είναι η ασφαλής μεταφορά ραδιενεργών υλικών και συνεπώς η πιστή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Και πρόσθεσε: “Η ασφάλεια έχει την απόλυτη προτεραιότητα έναντι της οικονομικής απόδοσης του ανεφοδιασμού και η πυρηνική βιομηχανία οφείλει να τηρεί αυστηρά τους διεθνείς κανονισμούς περί μεταφορών, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ραδιενεργά υλικά μεταφέρονται τακτικά και σε μεγάλες αποστάσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με προέλευση ή προορισμό άλλες ηπείρους”.


Μετάβαση στο περιεχόμενο