Ακόμα και στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων μας πάνε πίσω - ανάρτηση στο Facebook

418Τον Μάιο του 2014 ψηφίστηκε ο νόμος πλαίσιο 2462 του ’14 για την απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ένας νόμος-τομή. Με το νόμο αυτό εισάγεται ένα σύστημα απλής αδειοδότησης των επιχειρήσεων με δήλωση αυτοσυμμόρφωσης, τήρηση προτύπων και προδιαγραφών ανά δραστηριότητα και διεξαγωγή ελέγχων κατά τη λειτουργία από πιστοποιημένους φορείς. Μέσω ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης η αδειοδότηση σε πολλές περι...πτώσεις μπορεί να ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και αυθημερόν.
Ο νόμος αυτός χαιρετίστηκε από το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας και τον Νοέμβριο του 2014 εξεδόθησαν οι πρώτες 2 υπουργικές αποφάσεις για την απλοποίηση της αδειοδότησης σε 103 δραστηριότητες και 897 επαγγέλματα. Επίσης, τον Ιανουάριο του 2015 είχε προετοιμαστεί και τρίτη υπουργική απόφαση που απλοποιούσε δραστικά τη διαδικασία για τις επιχειρήσεις εστίασης αλλά δεν εξεδόθη λόγω των εκλογών.
Έκτοτε η σημερινή κυβέρνηση και για 19 ολόκληρους μήνες δεν πήρε ούτε μία απόφαση προκειμένου να συνεχίσει την περαιτέρω κατάργηση αδειών, πιστοποιητικών, εγκρίσεων και άλλων αχρείαστων εγγράφων που καθυστερούν ακόμη σήμερα την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και ξαφνικά στα μέσα Αυγούστου θέτει προς διαβούλευση κείμενο νόμου που απλά επαναλαμβάνει ορισμένα άρθρα του υφιστάμενου πλαισίου (ν. 4262/2014) καταργεί κάποια άλλα και παρατείνει έως τα τέλη του 2018 τη διαδικασία ολοκλήρωσης εφαρμογής του πλαισίου απλοποίησης των αδειοδοτήσεων προκειμένου να καλύψει την αδυναμία της να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε ο ν. 4262/2014.
Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο νομοσχέδιο:
(α) αναδιατυπώνει με τρόπο απελπιστικά πρόχειρο τον κορμό του ν.4262/2014 με σκοπό απλά να εμφανίσει ως δικό της ό,τι πρωτοποριακό ήδη έχει ψηφισθεί και περιλαμβάνεται στο ν.4262/2014. Και ως συνήθως το αντίγραφο είναι κακέκτυπο του πρωτοτύπου.
(β) καταργεί όλες τις διατάξεις που εξασφάλιζαν διαφάνεια και προβλεψιμότητα και ρυθμιστική σταθερότητα που είναι προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων και την δραστηριοποίηση νέων επιχειρήσεων.
(γ) καταργεί διαδικασίες πoυ σκοπό έχουν με τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και πρoβλέψιμο να καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης και να συντελείται αυτή, όπου δεν απαιτείται η παρέμβαση της διοίκησης
(δ) ξηλώνει κυριολεκτικά όλο το πλαίσιο άσκησης εποπτείας ελέγχου και κυρώσεων ακυρώνοντας την διοίκηση εκεί όπου η παρουσία της πραγματικά απαιτείται
(ε) καταργεί την δυνατότητα να αντιμετωπισθεί συνολικά το κρίσιμο ζήτημα των εμπορικών και βιομηχανικων πάρκων για να νοικοκυρευθεί και ενισχυθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η γνωστή συνταγή του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Πολλή επικοινωνία, νομοθετικές πρωτοβουλίες μόνο για να ρίξουν στάχτη στα μάτια των εταίρων μας, ασαφή κείμενα που δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν και προθεσμίες που μεταθέτουν την λήψη αποφάσεων στο μέλλον ίσως για να είναι βέβαιοι ότι δεν θα τις λάβουν αφού θα βρίσκονται τότε στην αντιπολίτευση.