Προτάσεις που υποβλήθηκαν στον νέο επενδυτικό νόμο 3908/2001 μέχρι 31-5-2011


Αριθμ. Πρωτ. 23002/1283


ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 3908/2011 ΜΕΧΡΙ  31.05.2011

Οι υποψήφιοι επενδυτές σύμφωνα  με το καθεστώς του νέου επενδυτικού νόμου (3908/2011) κλήθηκαν  να υποβάλουν τις αιτήσεις τους καταρχήν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και κατόπιν στα αρμόδια Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών μέχρι και τις 31.05.2011.

Με προηγούμενη αίτηση κατάθεσης εγγράφων ζητήσαμε να έχουμε την πλήρη εικόνα του ενδιαφέροντος των επενδυτών να ενταχθούν στο νέο νόμο 3908/2011, όμως δεν λάβαμε καμιά απάντηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε:

Να κατατεθούν – κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή - πίνακες των υποβληθεισών, μέχρι και τις 31.05.2011,  στον Νόμο (3908/2011) επενδύσεων (αριθμός-ποσό) ανά κατηγορία και ύψος Επενδυτικού Σχεδίου ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα.

Να υπάρχει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την πορεία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και να κατατεθούν πίνακες των εγκεκριμένων και απορριφθέντων επενδυτικών σχεδίων ανά κατηγορία και ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα μέχρι σήμερα.

Οι ερωτώντες βουλευτές

    Κ. Χατζηδάκης, Β’ ΑΘΗΝΩΝ
    Ν. Λέγκας, Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ