Ενημερωτικό σημείωμα για Τηλεματική και Ηλεκτρονικό Εισιτήριο (ΣΔΙΤ) - Δηλώσεις του ΥΜΕ Κωστή Χατζηδάκη μετά τη συνεδρίαση της Διϋπουργικής Επιτροπής

    Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ενημερωτικό σημείωμα για Τηλεματική και Ηλεκτρονικό Εισιτήριο (ΣΔΙΤ)
Σήμερα συνεδρίασε η Διυπουργική Επιτροπή των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ενταχθούν στη διαδικασία των ΣΔΙΤ τα έργα του ΟΑΣΑ για τη Τηλεματική και το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), μετά από τη πρόταση του Ο.Α.Σ.Α, που θα είναι και ο φορέας υλοποίησης τους.
Τα έργα αυτά είναι τα πρώτα έργα ΣΔΙΤ στον τομέα παροχής υπηρεσιών και αποτελούν έργα τεχνολογικής αιχμής καθώς θα παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στο επιβατικό κοινό.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Το έργο της Τηλεματικής αφορά την παροχή υπηρεσιών τηλεματικής εκ μέρους Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ), την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία ενιαίας υποδομής και εξοπλισμών, που θα αυξήσουν σημαντικά το επίπεδο και την ποιότητα πληροφόρησης των επιβατών, και θα υποστηρίξουν την αποτελεσματική διαχείριση των στόλων λεωφορείων και τρόλλεϋ, που ανήκουν στον Όμιλο ΟΑΣΑ. Η παροχή υπηρεσιών αφορά την πληροφόρηση των επιβατών στις «έξυπνες στάσεις» και εντός του οχήματος καθώς και τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων της ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ.
(α) πληροφόρηση επιβατών
Η πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, που θα παρέχεται:
• Στις 1000 “έξυπνες” στάσεις, που θα υπάρχουν σε όλους τους Δήμους αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, θα αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με το κωδικό της γραμμής, την αφετηρία και το τελικό σημείο προορισμού, καθώς και τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης του οχήματος.
• Εντός του οχήματος θα υπάρχει ηλεκτρονική πινακίδα που θα αναγράφει την επόμενη στάση καθώς και φωνητική ενημέρωση σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά)., ενώ θα παρέχεται και επί πλέον πληροφόρηση μέσω οθονών τηλεόρασης.
(β) Διαχείριση Στόλου οχημάτων
Θα υπάρχει αδιάλειπτη παρακολούθηση των οχημάτων από τα εξειδικευμένα Κέντρα των Φορέων (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ) στα οποία θα συγκεντρώνονται και θα απεικονίζονται σε ψηφιακούς χάρτες η κίνηση των οχημάτων και θα παρακολουθείται η πορεία και οι αποστάσεις των οχημάτων. Επίσης, θα είναι δυνατή η παρέμβαση από τους επόπτες της ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ με φωνητική επικοινωνία προς τους οδηγούς για να προβούν σε διορθωτικές κινήσεις, αλλαγές δρομολογίου ώστε να επιτευχθεί αφ’ ενός ο στόχος της βέλτιστης επιχειρησιακής εκμετάλλευσης δικτύου και των οχημάτων και αφ’ ετέρου αύξηση της ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας.
Εξάλλου ο οδηγός του οχήματος θα λαμβάνει σε κατάλληλο τερματικό εξοπλισμό εντός του οχήματος το όνομα της επόμενης στάσης, την απόκλιση του οχήματος από το προγραμματισμένο δρομολόγιο, καθώς και γραπτά μηνύματα από το Κέντρο Διαχείρισης Οχημάτων. Παράλληλα θα υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του οχήματος και του Κέντρου. Κατά συνέπεια, με τον συνεχή εντοπισμό του οχήματος δίδεται η δυνατότητα να υπάρχει άμεση επικοινωνία και βοήθεια στον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης (π.χ. κλοπής, απειλής).
Το έργο του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) αφορά την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό του Ομίλου ΟΑΣΑ στην έκδοση, διάθεση, ακύρωση και συλλογή των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, καθώς και στη καταμέτρηση και απόδοση εσόδων του νέου τύπου ηλεκτρονικού κομίστρου. Στην παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση (όπου δεν έχει ήδη γίνει) κατάλληλου εξοπλισμού έκδοσης και επικύρωσης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η συντήρησή και λειτουργία του καθώς και η τεχνική υποστήριξη του ΟΑΣΑ στη διαχείριση. Η υλοποίηση του συστήματος θα πραγματοποιηθεί στην ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ και στους ΑΜΕΛ, Τραμ, Προαστιακός. Παράλληλα θα αξιοποιηθούν και υφιστάμενα εγκατεστημένα συστήματα, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, λόγω διαλειτουργικότητας. Επίσης για τον ΗΣΑΠ και ΑΜΕΛ το σύστημα προβλέπεται να είναι κλειστό, ώστε να εκλείψει εντελώς το φαινόμενο της μη πληρωμής εισιτηρίου.
Το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου προδιαγράφεται να υποστηρίζει τρεις τύπους κομίστρου:
(α) “Πολλαπλό“: Έξυπνη Κάρτα (Smart Card) Μνήμης (χωρίς μικροεπεξεργαστή) στην οποία θα αποθηκεύεται χρηματική αξία (Stored Value) με σκοπό να υποκαταστήσει το χάρτινο εισιτήριο απλής διαδρομής και το ημερήσιο εισιτήριο πολλαπλών διαδρομών. Θα έχει περιορισμένες δυνατότητες σε αριθμό διαδρομών δεδομένου ότι θα απευθύνεται σε περιστασιακούς επιβάτες/τουρίστες, και η χρηματική αξία θα μειώνεται κατά την ακύρωση / χρήση της κάρτας, ενώ θα επαναφορτίζεται από τα σημεία πώλησης.
(β) “Κάρτα“: Έξυπνη Κάρτα (SC) με μικροεπεξεργαστή αναμένεται να υποκαταστήσει τις Μηνιαίες, Ετήσιες κάρτες και ελευθέρας, θα περιέχει ηλεκτρονικά την χρονική ισχύ των απεριόριστων διαδρομών και θα ανήκει αποκλειστικά στον κάτοχο της. Θα απευθύνεται σε όσους χρησιμοποιούν τακτικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και γι’ αυτό το κόμιστρο που αντιστοιχεί σε κάθε διαδρομή θα είναι χαμηλότερο από αυτό του «πολλαπλού».
(γ) μέσω κινητού τηλεφώνου για τη περίπτωση μεμονωμένης διαδρομής
Οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να επαναφορτίζουν τις «έξυπνες κάρτες» με διάφορους τρόπους (από τα σημεία πώλησης, από ΑΤΜ, μέσω e-banking, internet, καθώς και μέσω κινητού ή σταθερού τηλεφώνου), εξυπηρετώντας τον επιβάτη και δίνοντας την ευκαιρία στον ΟΑΣΑ για την ανάπτυξη πρόσθετων υπηρεσιών. Ο νέος τύπος κομίστρου, καθώς και ο εξοπλισμός / λογισμικό θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης ζωνικής και χρονικής τιμολογιακής πολιτικής.
Αναφορικά με τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ), που θα επιλεγεί με διεθνή διαγωνισμό, θα σχεδιάσει, θα προμηθευθεί και θα εγκαταστήσει τον αναγκαίο εξοπλισμό, θα χρηματοδοτήσει, και θα λειτουργήσει για μία ορισμένη χρονική περίοδο 12 ετών, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου εγκατάστασης.
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
(α) για το έργο της τηλεματικής
Τα οφέλη αυτά αφορούν κυρίως τρεις αποδέκτες, τον ΟΑΣΑ και τους συγκοινωνιακούς φορείς, το επιβατικό κοινό και τους κατοίκους της περιοχής της πρωτεύουσας. Τα κυριότερα οφέλη θεωρούνται:
• Οι θετικές επιπτώσεις στην εικόνα των φορέων ειδικά αλλά και συνολικότερα στην εικόνα του συστήματος μαζικών μεταφορών,
• Ποιότητα και ταχύτητα μετακινήσεων, που θα συντελέσει στην παροχή καλύτερου επιπέδου εξυπηρέτησης των επιβατών.
• Μικρότερο χρόνο αναμονής στις στάσεις και άμεση πληροφόρηση του επιβατικού κοινού.
• Τα λεωφορεία / τρόλλεϋ θα διέρχονται από τις στάσεις σύμφωνα με το προκαθορισμένο δρομολόγιο
• Παραγωγικότητα του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών και αναμενόμενη μείωση του απαιτούμενου αριθμού οχημάτων σε λεωφορειακές γραμμές για την εκτέλεση του ίδιου μεταφορικού έργου, οπότε θα είναι δυνατή η ενίσχυση δρομολογίων σε άλλες γραμμές με την εξοικονόμηση οχημάτων.
• Η βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων και επιβατών
• Δυνατότητα πληροφόρησης επιβατικού κοινού σε πραγματικό χρόνο, μέσω του 185, κινητού τηλεφώνου και Διαδικτύου (από την ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ).
(β) για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου
Η εφαρμογή του νέου συστήματος (ΑΣΣΚ) επιλύει σχεδόν το σύνολο των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει το υπάρχον σύστημα κομίστρου αφού τα πλεονεκτήματά του, τόσο για το επιβατικό κοινό, όσο και για τους Φορείς, που προσφέρουν σήμερα μεταφορικό έργο στις Αστικές Συγκοινωνίες της Αθήνας, είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
(α) Για το επιβατικό κοινό:
• Εφαρμογή του ιδίου τύπου εισιτηρίου για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η εφαρμογή της «έξυπνης κάρτας», η οποία αποθηκεύει χρόνο, χρήμα ή μετακινήσεις, παρέχει τη δυνατότητα στον επιβάτη να χρησιμοποιεί όποιο συνδυασμό μέσων μαζικής μεταφοράς επιθυμεί. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται άμεσα το πρόβλημα προμήθειας και ακύρωσης διαφορετικών εισιτηρίων για διαφορετικά συγκοινωνιακά μέσα, που χρησιμοποιεί ο επιβάτης.
• Σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας ή κλοπής της Μηνιαίας ή Ετήσιας «έξυπνης κάρτας» θα παρέχεται στον επιβάτη η δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης.
• Ευκολία προμήθειας καρτών. Με την εισαγωγή της «έξυπνης κάρτας» καταργούνται όλες οι χάρτινες χρονικές κάρτες που ισχύουν σήμερα, απαλλάσσοντας τον επιβάτη από την ανάγκη πολύωρης αναμονής στα σημεία ανανέωσης των καρτών στην αρχή κάθε μήνα. Ο επιβάτης θα μπορεί να εξυπηρετείται πλέον και από τις δεκάδες Αυτόματες Μηχανές Έκδοσης Εισιτηρίων που έχουν εγκατασταθεί από την Αττικό Μετρό και το ΤΡΑΜ ή που θα εγκατασταθούν στο προσεχές μέλλον στους υπόλοιπους φορείς. Οι αυτόματες αυτές μηχανές έκδοσης εισιτηρίων επιτρέπουν την ανανέωση και αγορά «έξυπνων καρτών», δέχονται χαρτονομίσματα και κέρματα και επιστρέφουν ρέστα. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνεται σημαντικά το δίκτυο διάθεσης εισιτηρίων αφού τα υπάρχοντα σημεία πώλησης πολλαπλασιάζονται και αυξάνονται οι ώρες λειτουργίας τους. Επιπρόσθετα, οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα φόρτισης της κάρτας και με άλλα σύγχρονα μέσα, όπως μέσω ΑΤΜ τραπεζών, web-banking, καθώς και μέσω τηλεφώνου. Σημαντικό πλεονέκτημα της εφαρμογής της «έξυπνης κάρτας» αποτελεί η δυνατότητα, που θα έχουν οι επιβάτες να ανανεώνουν τη μηνιαία κάρτα τους όταν αυτοί το θεωρούν σκόπιμο (οποιαδήποτε ημέρα του μήνα) και όχι σε συγκεκριμένες ημέρες του μήνα όπως συμβαίνει σήμερα, με τις γνωστές συνέπειες
• Ταχύτητα πρόσβασης και χρήσης Ο χρόνος ακύρωσης της «έξυπνης κάρτας», σε σχέση με το υπάρχον χάρτινο εισιτήριο, είναι πολύ μικρότερος και χωρίς πιθανότητα λανθασμένης ένδειξης της ακύρωσης. Με την «ηλεκτρονική ακύρωση» μειώνονται σημαντικά και τα φαινόμενα αντιπαράθεσης επιβατών και ελεγκτών για την έγκυρη ή μη ακύρωση του εισιτηρίου, τα οποία παρουσιάζονται αρκετά συχνά σήμερα.
• Εισαγωγή νέων ειδών κομίστρου. Παρέχεται η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής ενός νέου είδους κομίστρου, όπως εβδομαδιαία κάρτα, οικογενειακή κάρτα, κάρτα νεότητας, κάρτα πολλαπλών διαδρομών (απλών ή συνδυασμένων), τοπική κάρτα, κάρτα ειδικών εκδηλώσεων κ.λ.π. Τα διάφορα αυτά προϊόντα αποθηκεύονται στην ίδια «έξυπνη κάρτα», αποφεύγοντας την εκτύπωση και διάθεση ειδικών εισιτηρίων ή κουπονιών για κάθε προϊόν. Επίσης η χρήση των έξυπνων καρτών επιτρέπει τη διαφοροποίηση της χρέωσης των επιβατών ανάλογα με το χρόνο που πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους (π.χ. μείωση της τιμής του κομίστρου τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες, αύξηση της τιμής του κομίστρου τις μεταμεσονύκτιες ώρες), ή ανάλογα με την απόσταση που διανύουν (περίπτωση εφαρμογής ζωνικού συστήματος χρέωσης). Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον ΟΑΣΑ να σχεδιάζει και να υλοποιεί ευέλικτες τιμολογιακές πολιτικές με στόχο την εξυπηρέτηση των επιβατών, αλλά και την επιβράβευση τους για τη χρήση των ΜΜΜ (Loyalty Schemes).
• Δυνατότητα για Πρόσθετες υπηρεσίες Η «έξυπνη κάρτα» θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για την πληρωμή άλλων υπηρεσιών όπως για παράδειγμα η στάθμευση, δημιουργώντας έτσι νέα δυναμικά προϊόντα κομίστρου (park & ride). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνεργασία με άλλους Φορείς της πόλης των Αθηνών, από τους επισκέπτες της Αθήνας και σαν μέσο πρόσβασης σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικά γεγονότα («Athens Card»), όπως έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις (Βιέννη, Παρίσι, κ.α.).
(β) για τον ΟΑΣΑ και τους συγκοινωνιακούς φορείς.
• Περιορισμός των απωλειών από Λαθρεπιβίβαση. Οι ετήσιες απώλειες του συστήματος από λαθρεπιβίβαση υπολογίζονται σε 33.700.000 Ευρώ, σύμφωνα με μελέτες του ΟΑΣΑ. Το νέο σύστημα απαιτεί από τον κάθε επιβιβαζόμενο, σε όλα τα μέσα, να «ακυρώνει την έξυπνη κάρτα» (απλή, πολλαπλή, ελευθέρας), σε αντίθεση με το ισχύον σύστημα, όπου ο κάτοχος μηνιαίας ή ετήσιας κάρτας ή ο κάτοχος ελευθέρας, απλώς επιβιβάζεται στο όχημα χωρίς να κάνει κάποια ανάλογη κίνηση. Επίσης περιορίζεται σημαντικά η δικαιολογία των λαθρεπιβατών ότι δεν ήταν δυνατή η προμήθεια εισιτηρίων, αφού ο καθένας θα μπορεί να έχει μαζί του ένα «έξυπνο» πολλαπλό εισιτήριο για να το χρησιμοποιεί όταν του χρειάζεται ή να πληρώνει το κόμιστρο με κινητό.
• Περιορισμός των φαινομένων πλαστογραφίας και παραχάραξης Η εφαρμογή του ΑΣΣΚ θα οδηγήσει σε περιορισμό των φαινομένων πλαστογραφίας εισιτηρίων και παραχάραξης κουπονιών, που παρουσιάζονται στο υπάρχον σύστημα συλλογής κομίστρου.
• Αντικειμενική κατανομή εσόδων. Η εφαρμογή της «έξυπνης κάρτας» παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των μετακινήσεων των επιβατών, δίνοντας λύση στο σημαντικό πρόβλημα της κατανομής των εσόδων ανά φορέα από τη χρήση των χρονικών καρτών που ισχύουν σήμερα ή των λοιπών καρτών που θα ισχύουν στο μέλλον.
• Πρόσθετα έσοδα του συστήματος. Εκτός από τα προαναφερθέντα οικονομικά πλεονεκτήματα για τους Φορείς των αστικών συγκοινωνιών, είναι στην ευχέρεια του ΟΑΣΑ να εκδίδει «έξυπνες κάρτες» σε συνεργασία και με άλλους Φορείς, εταιρίες ή οργανισμούς, με στόχο τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων για τον ΟΑΣΑ και τους Φορείς (διαφημιστική προβολή, συμμετοχικά σχήματα, σχήματα πιστότητας, κ.α.).
Εξάλλου η υλοποίηση των έργων τηλεματικής και ΑΣΣΚ θα γίνει σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που προβλέπεται με τη διαδικασία της προμήθειας εξοπλισμού.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (ΙΦΣ)
Τα έργα αυτά αποτελούν κοινωνική προσφορά προς το επιβατικό κοινό και για το λόγο αυτό θεωρούνται ως «μη ανταποδοτικά» σύμφωνα με τις διαδικασίες ΣΔΙΤ. Τα έργα δεν αποφέρουν άμεσα έσοδα και επομένως η αμοιβή των Ιδιωτικών Φορέων Σύμπραξης που θα τα αναλάβουν δε μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε πηγή εσόδων του ΟΑΣΑ, όπως το κόμιστρο. Ο ΙΦΣ θα λαμβάνει σε σταθερά χρονικά διαστήματα την πληρωμή διαθεσιμότητας (availability payment) για όλη την περίοδο της σύμβασης.
Οι καταβολή των πληρωμών διαθεσιμότητας θα ελέγχεται από το Σύμβουλο Κοινής Αποδοχής. Ο Σύμβουλος Κοινής Αποδοχής θα λειτουργεί ως ειδικός μεσολαβητής και θα είναι υπεύθυνος και για την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν ανάμεσα στον ΟΑΣΑ και τον ΙΦΣ κατά τη διάρκεια της Σύμβαση ΔΙΤ.
Ο έλεγχος της Σύμβασης καθώς και οι πληρωμές των υπηρεσιών του Αναδόχου θα βρίσκονται σε ευθεία σχέση. Ειδικότερα ως δομικά κριτήρια αποδοχής των Συστημάτων για την τηλεματική και το κόμιστρο καθορίζονται η διαθεσιμότητα και η απόδοση τους, σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Τα κριτήρια αυτά θα είναι μετρήσιμα με συγκεκριμένη και προκαθορισμένη μεθοδολογία μέτρησης.
Προτείνεται η επιλογή διάρκειας της σύμβασης 12 έτη, που περιλαμβάνει και τον χρόνο που απαιτείται για την εγκατάσταση του εξοπλισμού.
Αναφορικά με το κόστος της αρχικής επένδυσης, θα είναι για τη τηλεματική 22.000.000 ευρώ, και για το ΑΣΣΚ σε 27.000.000 ευρώ και επιπλέον θα απαιτηθούν 10.000.000 ευρώ, προκειμένου το σύστημα ΑΣΣΚ να είναι κλειστό στην ΑΜΕΛ και ΗΣΑΠ (με μπάρες στην είσοδο και την έξοδο). Προκύπτει ότι το κόστος της αρχικής επένδυσης θα είναι μικρότερο αυτού της προμήθειας εξοπλισμού, παρόλο που έχει προστεθεί και επιπλέον εξοπλισμός (1000 έξυπνες στάσεις, αντί για 150, οθόνες στα οχήματα). Βέβαια οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές δεδομένου ότι θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας.
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΔΙΤ
Σε σχέση με μια συμβατική προμήθεια εξοπλισμού, που συνεπάγεται λειτουργία και συντήρηση από τον ΟΑΣΑ και τους συγκοινωνιακούς φορείς, η προμήθεια ολοκληρωμένων υπηρεσιών μέσω ΣΔΙΤ, που προτείνεται για την υλοποίηση των δύο έργων, έχει να παρουσιάσει πολλαπλά οφέλη που συνοψίζονται στα έξης:
• η υλοποίηση των έργων τηλεματικής και ΑΣΣΚ θα γίνει σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που προβλέπεται με τη διαδικασία της προμήθειας εξοπλισμού.
• Δυνατότητα κατανομής του κόστους επένδυσης 12 χρόνια και όχι άμεσα. Ο ΟΑΣΑ και η Πολιτεία μπορούν να προγραμματίσουν και να διασφαλίσουν καλύτερα και με μεγαλύτερη ελαστικότητα, τις ετήσιες πληρωμές διαθεσιμότητας σε αντίθεση με την υποχρέωση καταβολής του συνόλου του τιμήματος του εξοπλισμού με την παράδοση / παραλαβή τους στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής προμήθειας.
• Προμήθεια Υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια της ΣΔΙΤ και σύνδεση έργων υποδομής με υπηρεσίες συντήρησης. Η ΣΔΙΤ σε σχέση με μια παραδοσιακή προμήθεια αποτελεί σύμβαση πρωταρχικά υπηρεσιών και ελέγχεται συμβατικά βάσει διαθεσιμότητας και απόδοσης του Συστήματος ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας με την ομαδοποίηση συγγενών έργων υποδομών – υπηρεσιών.
• Με τη ΣΔΙΤ, ο ΟΑΣΑ εξασφαλίζει την προμήθεια βέλτιστων πρακτικών, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού, όσο και σε διαδικασίες διαχείρισής του.
• Μέσω ΣΔΙΤ εκτιμάται ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του εξοπλισμού και έναρξης παροχής των υπηρεσιών θα είναι βραχύτερος, πιθανά κατά 1 έως 2 έτη από το χρόνο που απαιτείται σε μία παραδοσιακή προμήθεια.
• Το διαχειριστικό κόστος από την πλευρά του Ομίλου ΟΑΣΑ θα είναι μικρότερο σε σχέση με την περίπτωση της συμβατικής προμήθειας αν υπολογισθούν όλες οι δαπάνες για τη χρονική περίοδο της σύμβασης (12 χρόνια).
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ο ΟΑΣΑ εκτιμά ότι:
α) εντός του 2008 θα δημοσιευθεί από το ΥΠΟΙΟ η προκήρυξη για τους συμβούλους, οι οποίοι θα συντάξουν τα τεύχη του διαγωνισμού γα τα έργα ΣΔΙΤ και τη σύμβαση με τους Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης (ΙΦΣ), θα παρέχουν τεχνικές, χρηματοοικονομικές και νομικές υπηρεσίες και θα υποβοηθήσουν τον ΟΑΣΑ σε όλη τη διαδικασία επιλογής των ΙΦΣ.
β) Η σύμβαση με τον σύμβουλο εκτιμάται ότι θα υπογραφεί στα τέλη του 2008.
γ) Η προκήρυξη του διαγωνισμού για τα έργα ΣΔΙΤ εκτιμάται ότι θα γίνει στις αρχές του 2009, αφού προηγηθεί διαβούλευση αναφορικά με τα τεύχη της προκήρυξης.
δ) Εκτιμάται ότι η επιλογή των αναδόχων ΙΦΣ θα γίνει εντός του 2009 και η υπογραφή των συμβάσεων στις αρχές του 2010.
ε) τα έργα θα αρχίζουν να υλοποιούνται σταδιακά από τα τέλη του 2009, με θέση σε πλήρη λειτουργία το 2011.
στ) Η λειτουργία των έργων ΣΔΙΤ από τον ΙΦΣ θα γίνεται βάσει της σύμβασης μέχρι το 2021.
Δηλώσεις του ΥΜΕ Κ Χατζηδάκη μετα την συνεδρίαση στο Υπ. Οικονομίας για τα ΣΔΙΤ
Για το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών έχουν εγκριθεί δύο έργα. Και τα δύο είναι στον τομέα των Υπηρεσιών. Κι αυτή είναι και η ιδιαιτερότητά τους, γιατί είναι τα πρώτα έργα ΣΔΙΤ, τα οποία δεν αφορούν κατασκευές.
Το ένα αφορά στην τηλεματική και το άλλο στο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Με το έργο της τηλεματικής στις αστικές συγκοινωνίες θα μπορούμε να έχουμε μία συνολική εποπτεία του στόλου των οχημάτων, μία ηλεκτρονική διαχείριση δηλαδή της κυκλοφορίας με ένα δίκτυο κομπιούτερς, έτσι ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματική η διαχείριση. Από την άλλη θα γίνεται πιο εύκολη η ζωή των πολιτών, καθώς έχουμε στην Αθήνα «χίλιες έξυπνες στάσεις», στις οποίες οι πολίτες και για τα λεωφορεία και για τα τρόλλεϋ θα μπορούν να πληροφορούνται πότε ακριβώς φτάνει το επόμενο τρόλλεϋ και λεωφορείο αλλά θα υπάρχουν και ηχητικές αναγγελίες μέσα στα οχήματα. Το δεύτερο έργο, το αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου, αφορά σε ηλεκτρονικά εισιτήρια, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα σημερινά χάρτινα εισιτήρια και τις κάρτες απεριόριστων διαδρομών. Θα είναι επαναφορτιζόμενες πιστωτικές κάρτες, οι λεγόμενες oyster cards, που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, με τις οποίες θα γίνει πιο εύκολη η ζωή και των επιβατών και των συγκοινωνιακών φορέων. Παράλληλα, προσδοκούμε ότι μ´αυτό τον τρόπο θα μπορούμε να χτυπήσουμε και την εισιτηριοδιαφυγή.
Θέλω να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά τον Γιώργο Αλογοσκούφη και τον Λεωνίδα Κορρέ, γιατί μ’ αυτά τα έργα εκσυγχρονίζουμε τις αστικές συγκοινωνίες και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα, έτσι ώστε τα δύο αυτά συγκεκριμένα έργα να υλοποιηθούν από τα τέλη του 2009, αρχές του 2010".

 

Ενημερωτικό σημείωμα για Τηλεματική και Ηλεκτρονικό Εισιτήριο (ΣΔΙΤ) 

 

Σήμερα συνεδρίασε η Διυπουργική Επιτροπή των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ενταχθούν στη διαδικασία των ΣΔΙΤ τα έργα του ΟΑΣΑ για τη Τηλεματική και το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), μετά από τη πρόταση του Ο.Α.Σ.Α, που θα είναι και ο φορέας υλοποίησης τους. Τα έργα αυτά είναι τα πρώτα έργα ΣΔΙΤ στον τομέα παροχής υπηρεσιών και αποτελούν έργα τεχνολογικής αιχμής καθώς θα παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στο επιβατικό κοινό. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Το έργο της Τηλεματικής αφορά την παροχή υπηρεσιών τηλεματικής εκ μέρους Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ), την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία ενιαίας υποδομής και εξοπλισμών, που θα αυξήσουν σημαντικά το επίπεδο και την ποιότητα πληροφόρησης των επιβατών, και θα υποστηρίξουν την αποτελεσματική διαχείριση των στόλων λεωφορείων και τρόλλεϋ, που ανήκουν στον Όμιλο ΟΑΣΑ. Η παροχή υπηρεσιών αφορά την πληροφόρηση των επιβατών στις «έξυπνες στάσεις» και εντός του οχήματος καθώς και τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων της ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ. 
(α) πληροφόρηση επιβατών 
Η πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, που θα παρέχεται: • Στις 1000 “έξυπνες” στάσεις, που θα υπάρχουν σε όλους τους Δήμους αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, θα αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με το κωδικό της γραμμής, την αφετηρία και το τελικό σημείο προορισμού, καθώς και τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης του οχήματος. • Εντός του οχήματος θα υπάρχει ηλεκτρονική πινακίδα που θα αναγράφει την επόμενη στάση καθώς και φωνητική ενημέρωση σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά)., ενώ θα παρέχεται και επί πλέον πληροφόρηση μέσω οθονών τηλεόρασης. 
(β) Διαχείριση Στόλου οχημάτων 
Θα υπάρχει αδιάλειπτη παρακολούθηση των οχημάτων από τα εξειδικευμένα Κέντρα των Φορέων (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ) στα οποία θα συγκεντρώνονται και θα απεικονίζονται σε ψηφιακούς χάρτες η κίνηση των οχημάτων και θα παρακολουθείται η πορεία και οι αποστάσεις των οχημάτων. Επίσης, θα είναι δυνατή η παρέμβαση από τους επόπτες της ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ με φωνητική επικοινωνία προς τους οδηγούς για να προβούν σε διορθωτικές κινήσεις, αλλαγές δρομολογίου ώστε να επιτευχθεί αφ’ ενός ο στόχος της βέλτιστης επιχειρησιακής εκμετάλλευσης δικτύου και των οχημάτων και αφ’ ετέρου αύξηση της ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας. Εξάλλου ο οδηγός του οχήματος θα λαμβάνει σε κατάλληλο τερματικό εξοπλισμό εντός του οχήματος το όνομα της επόμενης στάσης, την απόκλιση του οχήματος από το προγραμματισμένο δρομολόγιο, καθώς και γραπτά μηνύματα από το Κέντρο Διαχείρισης Οχημάτων. Παράλληλα θα υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του οχήματος και του Κέντρου. Κατά συνέπεια, με τον συνεχή εντοπισμό του οχήματος δίδεται η δυνατότητα να υπάρχει άμεση επικοινωνία και βοήθεια στον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης (π.χ. κλοπής, απειλής). 
Το έργο του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) αφορά την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό του Ομίλου ΟΑΣΑ στην έκδοση, διάθεση, ακύρωση και συλλογή των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, καθώς και στη καταμέτρηση και απόδοση εσόδων του νέου τύπου ηλεκτρονικού κομίστρου. Στην παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση (όπου δεν έχει ήδη γίνει) κατάλληλου εξοπλισμού έκδοσης και επικύρωσης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η συντήρησή και λειτουργία του καθώς και η τεχνική υποστήριξη του ΟΑΣΑ στη διαχείριση. Η υλοποίηση του συστήματος θα πραγματοποιηθεί στην ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ και στους ΑΜΕΛ, Τραμ, Προαστιακός. Παράλληλα θα αξιοποιηθούν και υφιστάμενα εγκατεστημένα συστήματα, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, λόγω διαλειτουργικότητας. Επίσης για τον ΗΣΑΠ και ΑΜΕΛ το σύστημα προβλέπεται να είναι κλειστό, ώστε να εκλείψει εντελώς το φαινόμενο της μη πληρωμής εισιτηρίου. 
Το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου προδιαγράφεται να υποστηρίζει τρεις τύπους κομίστρου: 
(α) “Πολλαπλό“: Έξυπνη Κάρτα (Smart Card) Μνήμης (χωρίς μικροεπεξεργαστή) στην οποία θα αποθηκεύεται χρηματική αξία (Stored Value) με σκοπό να υποκαταστήσει το χάρτινο εισιτήριο απλής διαδρομής και το ημερήσιο εισιτήριο πολλαπλών διαδρομών. Θα έχει περιορισμένες δυνατότητες σε αριθμό διαδρομών δεδομένου ότι θα απευθύνεται σε περιστασιακούς επιβάτες/τουρίστες, και η χρηματική αξία θα μειώνεται κατά την ακύρωση / χρήση της κάρτας, ενώ θα επαναφορτίζεται από τα σημεία πώλησης. (β) “Κάρτα“: Έξυπνη Κάρτα (SC) με μικροεπεξεργαστή αναμένεται να υποκαταστήσει τις Μηνιαίες, Ετήσιες κάρτες και ελευθέρας, θα περιέχει ηλεκτρονικά την χρονική ισχύ των απεριόριστων διαδρομών και θα ανήκει αποκλειστικά στον κάτοχο της. Θα απευθύνεται σε όσους χρησιμοποιούν τακτικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και γι’ αυτό το κόμιστρο που αντιστοιχεί σε κάθε διαδρομή θα είναι χαμηλότερο από αυτό του «πολλαπλού». (γ) μέσω κινητού τηλεφώνου για τη περίπτωση μεμονωμένης διαδρομής 
Οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να επαναφορτίζουν τις «έξυπνες κάρτες» με διάφορους τρόπους (από τα σημεία πώλησης, από ΑΤΜ, μέσω e-banking, internet, καθώς και μέσω κινητού ή σταθερού τηλεφώνου), εξυπηρετώντας τον επιβάτη και δίνοντας την ευκαιρία στον ΟΑΣΑ για την ανάπτυξη πρόσθετων υπηρεσιών. Ο νέος τύπος κομίστρου, καθώς και ο εξοπλισμός / λογισμικό θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης ζωνικής και χρονικής τιμολογιακής πολιτικής. Αναφορικά με τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ), που θα επιλεγεί με διεθνή διαγωνισμό, θα σχεδιάσει, θα προμηθευθεί και θα εγκαταστήσει τον αναγκαίο εξοπλισμό, θα χρηματοδοτήσει, και θα λειτουργήσει για μία ορισμένη χρονική περίοδο 12 ετών, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου εγκατάστασης. 
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ 
(α) για το έργο της τηλεματικής 
Τα οφέλη αυτά αφορούν κυρίως τρεις αποδέκτες, τον ΟΑΣΑ και τους συγκοινωνιακούς φορείς, το επιβατικό κοινό και τους κατοίκους της περιοχής της πρωτεύουσας. Τα κυριότερα οφέλη θεωρούνται: 
• Οι θετικές επιπτώσεις στην εικόνα των φορέων ειδικά αλλά και συνολικότερα στην εικόνα του συστήματος μαζικών μεταφορών, • Ποιότητα και ταχύτητα μετακινήσεων, που θα συντελέσει στην παροχή καλύτερου επιπέδου εξυπηρέτησης των επιβατών. • Μικρότερο χρόνο αναμονής στις στάσεις και άμεση πληροφόρηση του επιβατικού κοινού. • Τα λεωφορεία / τρόλλεϋ θα διέρχονται από τις στάσεις σύμφωνα με το προκαθορισμένο δρομολόγιο • Παραγωγικότητα του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών και αναμενόμενη μείωση του απαιτούμενου αριθμού οχημάτων σε λεωφορειακές γραμμές για την εκτέλεση του ίδιου μεταφορικού έργου, οπότε θα είναι δυνατή η ενίσχυση δρομολογίων σε άλλες γραμμές με την εξοικονόμηση οχημάτων. • Η βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων και επιβατών • Δυνατότητα πληροφόρησης επιβατικού κοινού σε πραγματικό χρόνο, μέσω του 185, κινητού τηλεφώνου και Διαδικτύου (από την ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ). 
(β) για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου 
Η εφαρμογή του νέου συστήματος (ΑΣΣΚ) επιλύει σχεδόν το σύνολο των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει το υπάρχον σύστημα κομίστρου αφού τα πλεονεκτήματά του, τόσο για το επιβατικό κοινό, όσο και για τους Φορείς, που προσφέρουν σήμερα μεταφορικό έργο στις Αστικές Συγκοινωνίες της Αθήνας, είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 
(α) Για το επιβατικό κοινό: 
• Εφαρμογή του ιδίου τύπου εισιτηρίου για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η εφαρμογή της «έξυπνης κάρτας», η οποία αποθηκεύει χρόνο, χρήμα ή μετακινήσεις, παρέχει τη δυνατότητα στον επιβάτη να χρησιμοποιεί όποιο συνδυασμό μέσων μαζικής μεταφοράς επιθυμεί. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται άμεσα το πρόβλημα προμήθειας και ακύρωσης διαφορετικών εισιτηρίων για διαφορετικά συγκοινωνιακά μέσα, που χρησιμοποιεί ο επιβάτης. • Σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας ή κλοπής της Μηνιαίας ή Ετήσιας «έξυπνης κάρτας» θα παρέχεται στον επιβάτη η δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης. • Ευκολία προμήθειας καρτών. Με την εισαγωγή της «έξυπνης κάρτας» καταργούνται όλες οι χάρτινες χρονικές κάρτες που ισχύουν σήμερα, απαλλάσσοντας τον επιβάτη από την ανάγκη πολύωρης αναμονής στα σημεία ανανέωσης των καρτών στην αρχή κάθε μήνα. Ο επιβάτης θα μπορεί να εξυπηρετείται πλέον και από τις δεκάδες Αυτόματες Μηχανές Έκδοσης Εισιτηρίων που έχουν εγκατασταθεί από την Αττικό Μετρό και το ΤΡΑΜ ή που θα εγκατασταθούν στο προσεχές μέλλον στους υπόλοιπους φορείς. Οι αυτόματες αυτές μηχανές έκδοσης εισιτηρίων επιτρέπουν την ανανέωση και αγορά «έξυπνων καρτών», δέχονται χαρτονομίσματα και κέρματα και επιστρέφουν ρέστα. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνεται σημαντικά το δίκτυο διάθεσης εισιτηρίων αφού τα υπάρχοντα σημεία πώλησης πολλαπλασιάζονται και αυξάνονται οι ώρες λειτουργίας τους. Επιπρόσθετα, οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα φόρτισης της κάρτας και με άλλα σύγχρονα μέσα, όπως μέσω ΑΤΜ τραπεζών, web-banking, καθώς και μέσω τηλεφώνου. Σημαντικό πλεονέκτημα της εφαρμογής της «έξυπνης κάρτας» αποτελεί η δυνατότητα, που θα έχουν οι επιβάτες να ανανεώνουν τη μηνιαία κάρτα τους όταν αυτοί το θεωρούν σκόπιμο (οποιαδήποτε ημέρα του μήνα) και όχι σε συγκεκριμένες ημέρες του μήνα όπως συμβαίνει σήμερα, με τις γνωστές συνέπειες • Ταχύτητα πρόσβασης και χρήσης Ο χρόνος ακύρωσης της «έξυπνης κάρτας», σε σχέση με το υπάρχον χάρτινο εισιτήριο, είναι πολύ μικρότερος και χωρίς πιθανότητα λανθασμένης ένδειξης της ακύρωσης. Με την «ηλεκτρονική ακύρωση» μειώνονται σημαντικά και τα φαινόμενα αντιπαράθεσης επιβατών και ελεγκτών για την έγκυρη ή μη ακύρωση του εισιτηρίου, τα οποία παρουσιάζονται αρκετά συχνά σήμερα. • Εισαγωγή νέων ειδών κομίστρου. Παρέχεται η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής ενός νέου είδους κομίστρου, όπως εβδομαδιαία κάρτα, οικογενειακή κάρτα, κάρτα νεότητας, κάρτα πολλαπλών διαδρομών (απλών ή συνδυασμένων), τοπική κάρτα, κάρτα ειδικών εκδηλώσεων κ.λ.π. Τα διάφορα αυτά προϊόντα αποθηκεύονται στην ίδια «έξυπνη κάρτα», αποφεύγοντας την εκτύπωση και διάθεση ειδικών εισιτηρίων ή κουπονιών για κάθε προϊόν. Επίσης η χρήση των έξυπνων καρτών επιτρέπει τη διαφοροποίηση της χρέωσης των επιβατών ανάλογα με το χρόνο που πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους (π.χ. μείωση της τιμής του κομίστρου τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες, αύξηση της τιμής του κομίστρου τις μεταμεσονύκτιες ώρες), ή ανάλογα με την απόσταση που διανύουν (περίπτωση εφαρμογής ζωνικού συστήματος χρέωσης). Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον ΟΑΣΑ να σχεδιάζει και να υλοποιεί ευέλικτες τιμολογιακές πολιτικές με στόχο την εξυπηρέτηση των επιβατών, αλλά και την επιβράβευση τους για τη χρήση των ΜΜΜ (Loyalty Schemes). • Δυνατότητα για Πρόσθετες υπηρεσίες Η «έξυπνη κάρτα» θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για την πληρωμή άλλων υπηρεσιών όπως για παράδειγμα η στάθμευση, δημιουργώντας έτσι νέα δυναμικά προϊόντα κομίστρου (park & ride). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνεργασία με άλλους Φορείς της πόλης των Αθηνών, από τους επισκέπτες της Αθήνας και σαν μέσο πρόσβασης σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικά γεγονότα («Athens Card»), όπως έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις (Βιέννη, Παρίσι, κ.α.). 
(β) για τον ΟΑΣΑ και τους συγκοινωνιακούς φορείς. 
• Περιορισμός των απωλειών από Λαθρεπιβίβαση. Οι ετήσιες απώλειες του συστήματος από λαθρεπιβίβαση υπολογίζονται σε 33.700.000 Ευρώ, σύμφωνα με μελέτες του ΟΑΣΑ. Το νέο σύστημα απαιτεί από τον κάθε επιβιβαζόμενο, σε όλα τα μέσα, να «ακυρώνει την έξυπνη κάρτα» (απλή, πολλαπλή, ελευθέρας), σε αντίθεση με το ισχύον σύστημα, όπου ο κάτοχος μηνιαίας ή ετήσιας κάρτας ή ο κάτοχος ελευθέρας, απλώς επιβιβάζεται στο όχημα χωρίς να κάνει κάποια ανάλογη κίνηση. Επίσης περιορίζεται σημαντικά η δικαιολογία των λαθρεπιβατών ότι δεν ήταν δυνατή η προμήθεια εισιτηρίων, αφού ο καθένας θα μπορεί να έχει μαζί του ένα «έξυπνο» πολλαπλό εισιτήριο για να το χρησιμοποιεί όταν του χρειάζεται ή να πληρώνει το κόμιστρο με κινητό. • Περιορισμός των φαινομένων πλαστογραφίας και παραχάραξης Η εφαρμογή του ΑΣΣΚ θα οδηγήσει σε περιορισμό των φαινομένων πλαστογραφίας εισιτηρίων και παραχάραξης κουπονιών, που παρουσιάζονται στο υπάρχον σύστημα συλλογής κομίστρου. • Αντικειμενική κατανομή εσόδων. Η εφαρμογή της «έξυπνης κάρτας» παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των μετακινήσεων των επιβατών, δίνοντας λύση στο σημαντικό πρόβλημα της κατανομής των εσόδων ανά φορέα από τη χρήση των χρονικών καρτών που ισχύουν σήμερα ή των λοιπών καρτών που θα ισχύουν στο μέλλον. • Πρόσθετα έσοδα του συστήματος. Εκτός από τα προαναφερθέντα οικονομικά πλεονεκτήματα για τους Φορείς των αστικών συγκοινωνιών, είναι στην ευχέρεια του ΟΑΣΑ να εκδίδει «έξυπνες κάρτες» σε συνεργασία και με άλλους Φορείς, εταιρίες ή οργανισμούς, με στόχο τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων για τον ΟΑΣΑ και τους Φορείς (διαφημιστική προβολή, συμμετοχικά σχήματα, σχήματα πιστότητας, κ.α.). 
Εξάλλου η υλοποίηση των έργων τηλεματικής και ΑΣΣΚ θα γίνει σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που προβλέπεται με τη διαδικασία της προμήθειας εξοπλισμού. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (ΙΦΣ) 
Τα έργα αυτά αποτελούν κοινωνική προσφορά προς το επιβατικό κοινό και για το λόγο αυτό θεωρούνται ως «μη ανταποδοτικά» σύμφωνα με τις διαδικασίες ΣΔΙΤ. Τα έργα δεν αποφέρουν άμεσα έσοδα και επομένως η αμοιβή των Ιδιωτικών Φορέων Σύμπραξης που θα τα αναλάβουν δε μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε πηγή εσόδων του ΟΑΣΑ, όπως το κόμιστρο. Ο ΙΦΣ θα λαμβάνει σε σταθερά χρονικά διαστήματα την πληρωμή διαθεσιμότητας (availability payment) για όλη την περίοδο της σύμβασης. 
Οι καταβολή των πληρωμών διαθεσιμότητας θα ελέγχεται από το Σύμβουλο Κοινής Αποδοχής. Ο Σύμβουλος Κοινής Αποδοχής θα λειτουργεί ως ειδικός μεσολαβητής και θα είναι υπεύθυνος και για την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν ανάμεσα στον ΟΑΣΑ και τον ΙΦΣ κατά τη διάρκεια της Σύμβαση ΔΙΤ. 
Ο έλεγχος της Σύμβασης καθώς και οι πληρωμές των υπηρεσιών του Αναδόχου θα βρίσκονται σε ευθεία σχέση. Ειδικότερα ως δομικά κριτήρια αποδοχής των Συστημάτων για την τηλεματική και το κόμιστρο καθορίζονται η διαθεσιμότητα και η απόδοση τους, σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Τα κριτήρια αυτά θα είναι μετρήσιμα με συγκεκριμένη και προκαθορισμένη μεθοδολογία μέτρησης. 
Προτείνεται η επιλογή διάρκειας της σύμβασης 12 έτη, που περιλαμβάνει και τον χρόνο που απαιτείται για την εγκατάσταση του εξοπλισμού. 
Αναφορικά με το κόστος της αρχικής επένδυσης, θα είναι για τη τηλεματική 22.000.000 ευρώ, και για το ΑΣΣΚ σε 27.000.000 ευρώ και επιπλέον θα απαιτηθούν 10.000.000 ευρώ, προκειμένου το σύστημα ΑΣΣΚ να είναι κλειστό στην ΑΜΕΛ και ΗΣΑΠ (με μπάρες στην είσοδο και την έξοδο). Προκύπτει ότι το κόστος της αρχικής επένδυσης θα είναι μικρότερο αυτού της προμήθειας εξοπλισμού, παρόλο που έχει προστεθεί και επιπλέον εξοπλισμός (1000 έξυπνες στάσεις, αντί για 150, οθόνες στα οχήματα). Βέβαια οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές δεδομένου ότι θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΔΙΤ 
Σε σχέση με μια συμβατική προμήθεια εξοπλισμού, που συνεπάγεται λειτουργία και συντήρηση από τον ΟΑΣΑ και τους συγκοινωνιακούς φορείς, η προμήθεια ολοκληρωμένων υπηρεσιών μέσω ΣΔΙΤ, που προτείνεται για την υλοποίηση των δύο έργων, έχει να παρουσιάσει πολλαπλά οφέλη που συνοψίζονται στα έξης: • η υλοποίηση των έργων τηλεματικής και ΑΣΣΚ θα γίνει σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που προβλέπεται με τη διαδικασία της προμήθειας εξοπλισμού. • Δυνατότητα κατανομής του κόστους επένδυσης 12 χρόνια και όχι άμεσα. Ο ΟΑΣΑ και η Πολιτεία μπορούν να προγραμματίσουν και να διασφαλίσουν καλύτερα και με μεγαλύτερη ελαστικότητα, τις ετήσιες πληρωμές διαθεσιμότητας σε αντίθεση με την υποχρέωση καταβολής του συνόλου του τιμήματος του εξοπλισμού με την παράδοση / παραλαβή τους στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής προμήθειας. • Προμήθεια Υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια της ΣΔΙΤ και σύνδεση έργων υποδομής με υπηρεσίες συντήρησης. Η ΣΔΙΤ σε σχέση με μια παραδοσιακή προμήθεια αποτελεί σύμβαση πρωταρχικά υπηρεσιών και ελέγχεται συμβατικά βάσει διαθεσιμότητας και απόδοσης του Συστήματος ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας με την ομαδοποίηση συγγενών έργων υποδομών – υπηρεσιών. • Με τη ΣΔΙΤ, ο ΟΑΣΑ εξασφαλίζει την προμήθεια βέλτιστων πρακτικών, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού, όσο και σε διαδικασίες διαχείρισής του. • Μέσω ΣΔΙΤ εκτιμάται ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του εξοπλισμού και έναρξης παροχής των υπηρεσιών θα είναι βραχύτερος, πιθανά κατά 1 έως 2 έτη από το χρόνο που απαιτείται σε μία παραδοσιακή προμήθεια. • Το διαχειριστικό κόστος από την πλευρά του Ομίλου ΟΑΣΑ θα είναι μικρότερο σε σχέση με την περίπτωση της συμβατικής προμήθειας αν υπολογισθούν όλες οι δαπάνες για τη χρονική περίοδο της σύμβασης (12 χρόνια). 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ο ΟΑΣΑ εκτιμά ότι: 
α) εντός του 2008 θα δημοσιευθεί από το ΥΠΟΙΟ η προκήρυξη για τους συμβούλους, οι οποίοι θα συντάξουν τα τεύχη του διαγωνισμού γα τα έργα ΣΔΙΤ και τη σύμβαση με τους Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης (ΙΦΣ), θα παρέχουν τεχνικές, χρηματοοικονομικές και νομικές υπηρεσίες και θα υποβοηθήσουν τον ΟΑΣΑ σε όλη τη διαδικασία επιλογής των ΙΦΣ. β) Η σύμβαση με τον σύμβουλο εκτιμάται ότι θα υπογραφεί στα τέλη του 2008. γ) Η προκήρυξη του διαγωνισμού για τα έργα ΣΔΙΤ εκτιμάται ότι θα γίνει στις αρχές του 2009, αφού προηγηθεί διαβούλευση αναφορικά με τα τεύχη της προκήρυξης. δ) Εκτιμάται ότι η επιλογή των αναδόχων ΙΦΣ θα γίνει εντός του 2009 και η υπογραφή των συμβάσεων στις αρχές του 2010. ε) τα έργα θα αρχίζουν να υλοποιούνται σταδιακά από τα τέλη του 2009, με θέση σε πλήρη λειτουργία το 2011. στ) Η λειτουργία των έργων ΣΔΙΤ από τον ΙΦΣ θα γίνεται βάσει της σύμβασης μέχρι το 2021. 


Δηλώσεις του ΥΜΕ Κ Χατζηδάκη μετα την συνεδρίαση στο Υπ. Οικονομίας για τα ΣΔΙΤ
Για το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών έχουν εγκριθεί δύο έργα. Και τα δύο είναι στον τομέα των Υπηρεσιών. Κι αυτή είναι και η ιδιαιτερότητά τους, γιατί είναι τα πρώτα έργα ΣΔΙΤ, τα οποία δεν αφορούν κατασκευές.
Το ένα αφορά στην τηλεματική και το άλλο στο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Με το έργο της τηλεματικής στις αστικές συγκοινωνίες θα μπορούμε να έχουμε μία συνολική εποπτεία του στόλου των οχημάτων, μία ηλεκτρονική διαχείριση δηλαδή της κυκλοφορίας με ένα δίκτυο κομπιούτερς, έτσι ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματική η διαχείριση. Από την άλλη θα γίνεται πιο εύκολη η ζωή των πολιτών, καθώς έχουμε στην Αθήνα «χίλιες έξυπνες στάσεις», στις οποίες οι πολίτες και για τα λεωφορεία και για τα τρόλλεϋ θα μπορούν να πληροφορούνται πότε ακριβώς φτάνει το επόμενο τρόλλεϋ και λεωφορείο αλλά θα υπάρχουν και ηχητικές αναγγελίες μέσα στα οχήματα. Το δεύτερο έργο, το αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου, αφορά σε ηλεκτρονικά εισιτήρια, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα σημερινά χάρτινα εισιτήρια και τις κάρτες απεριόριστων διαδρομών. Θα είναι επαναφορτιζόμενες πιστωτικές κάρτες, οι λεγόμενες oyster cards, που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, με τις οποίες θα γίνει πιο εύκολη η ζωή και των επιβατών και των συγκοινωνιακών φορέων. Παράλληλα, προσδοκούμε ότι μ´αυτό τον τρόπο θα μπορούμε να χτυπήσουμε και την εισιτηριοδιαφυγή.
Θέλω να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά τον Γιώργο Αλογοσκούφη και τον Λεωνίδα Κορρέ, γιατί μ’ αυτά τα έργα εκσυγχρονίζουμε τις αστικές συγκοινωνίες και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα, έτσι ώστε τα δύο αυτά συγκεκριμένα έργα να υλοποιηθούν από τα τέλη του 2009, αρχές του 2010".