Νοε 15

Συνεδρίαση Γρ/τείας Προγράμματος - Τομέα Ανάπτυξης

Με κοινή συνεδρίαση της Γραμματείας Προγράμματος μαζί με τους Τομείς Πολιτικής Ευθύνης για τα θέματα Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για τα θέματα Εμπορίου και για τα θέματα Περιφερειακής Πολιτικής συνεχίστηκε η διαδικασία Εσωτερικής Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Γραμματέας Προγράμματος, βουλευτής Ροδόπης κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Τομεάρχης Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Τομεάρχης Πολιτικής Ευθύνης Περιφερειακής Πολιτικής βουλευτής Χίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, ο Τομεάρχης Πολιτικής Ευθύνης Εμπορίου βουλευτής Αττικής κ. Γιώργος Βλάχος, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης του αρμόδιου Τομέα για την Περιφερειακή Πολιτική βουλευτής Αργολίδας κ. Γιάννης Ανδριανός, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης του αρμόδιου Τομέα Εμπορίου βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης του αρμόδιου Τομέα για την Περιφερειακή Πολιτική βουλευτής Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης του αρμόδιου Τομέα για την Ανάπτυξη και την Ανταγωνιστικότητα βουλευτής Τρικάλων κ. Νίκος Λέγκας,ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Πολιτικής Ευθύνης Εξωτερικών κ.Σπύρος Ευσταθόπουλος, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης του αρμόδιου Τομέα για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Λευτέρης Σταυρόπουλος, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης του Τομέα για την Ανάπτυξη και την Ανταγωνιστικότητα κ. Γεώργιος Ντίνας, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Προγράμματος κ. Βασίλης Κικίλιας, ο Διευθυντής της Γραμματείας Προγράμματος κ. Παντελής Σκλιάς, και ειδικοί επιστήμονες. Η ομάδα εργασίας, μετά από οδηγίες του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά, κατέληξε στους βασικούς άξονες πολιτικής, υπό τον τίτλο «Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα: Η Ελλάδα εν δράσει». Συγκεκριμένα η ομάδα εργασίας: • Περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική αγορά σήμερα εξαιτίας των επιλογών του ΠΑΣΟΚ, που δημιούργησαν την Ελλάδα της κατάθλιψης. • Όρισε ως στόχο της Νέας Δημοκρατίας την Ελλάδα της Αυτοπεποίθησης, προωθώντας μια πολιτική που θα επαναπροσδιορίσει: o τη σχέση Κράτους και Αγοράς o τη σχέση Κράτους και Κοινωνίας o τη σχέση Κράτους και Πολίτη • Εντόπισε και ανέλυσε τα εμπόδια και τις στρεβλώσεις της επιχειρηματικότητας, προτάσσοντας: o την πάταξη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς o τη στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων o την πάταξη του παραεμπορίου, του λαθρεμπορίου και της αγοράς παραποιημένων προϊόντων o την καθιέρωση φορολογικής νομοθεσίας φιλικής προς την Ανάπτυξη. • Προσδιόρισε και κατέγραψε τους τρόπους που θα ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια. • Επεσήμανε και πρόταξε  Έξυπνες Πολιτικές για τη δημιουργία ενός Νέου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, εστιάζοντας στο τρίπτυχο: o Νέες Αγορές o Νέες Επιχειρήσεις o Νέα Προϊόντα • Ανέπτυξε μια πολιτική, όπου το Κράτος θα εμπιστεύεται τον πολίτη, ώστε να μπορέσει αυτός με τη σειρά του ευκολότερα να αναπτύξει με τη δράση του την Εθνική Οικονομία. Η Γραμματεία Προγράμματος συνεχίζει τη συμπλήρωση του Φακέλου Τεκμηρίωσης, που συνοδεύει την προγραμματική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα από εξειδικευμένες αναπτυξιακές ή θεματικές μελέτες. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Γραμματέας Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ροδόπης κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης τόνισε: «Η Νέα Δημοκρατία απενοχοποιεί, με την πολιτική της, το κέρδος και τη φιλοδοξία, αντιμετωπίζοντάς τις ως κινητήριες δυνάμεις του δημιουργικού ελληνικού πνεύματος. Πιστεύει ότι, όταν το ιδιωτικό συμφέρον υπακούει σε κανόνες και διέρχεται μέσα από το δημόσιο συμφέρον, τότε ενεργοποιούνται όλες οι δυνάμεις της αγοράς και παράγονται θετικά αποτελέσματα για την Οικονομία και την Κοινωνία. Με την πολιτική που σχεδιάζουμε απελευθερώνουμε την Ελλάδα από τις προκαταλήψεις και τις ιδεοληψίες του παρελθόντος, αφυπνίζουμε τις υγιείς δυνάμεις της Ελληνικής Αγοράς, επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση Πολιτείας – Πολίτη και συμβάλλουμε στην επιστροφή της Ελλάδας στην Πραγματική Οικονομία, με στόχο την Ανάπτυξη. Η λέξη κλειδί που προσδιορίζει όλες τις πτυχές της πολιτικής μας είναι “Εμπιστοσύνη”». Ο Υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης για την Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα και βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε: «Αντιμετωπίζοντας τη μεγαλύτερη μεταπολιτευτική κρίση, οφείλουμε πρωτίστως να αποκαταστήσουμε στην Ελλάδα το κλίμα εμπιστοσύνης. Για να ξεφύγουμε από το φαύλο κύκλο της ύφεσης και να περάσουμε ξανά στο δρόμο της ανάπτυξης. Αλλιώς κάνουμε θυσίες χωρίς ελπίδα. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια Ελλάδα φιλική στην επιχειρηματικότητα. Με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, σταθερό φορολογικό σύστημα, αλλά και με διαφάνεια, προκειμένου να προσελκύσουμε επενδύσεις. Χρειαζόμαστε προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και ενίσχυση της καινοτομίας, της ποιότητας και της εξωστρέφειας. Αλλά χρειαζόμαστε, παράλληλα, άμεση και αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των αναπτυξιακών εργαλείων που έχει στη διάθεσή του το κράτος (ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, ΕΤΕΑΝ), προκειμένου να στηρίξουμε την προσπάθεια για ρευστότητα στην αγορά και επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτό επιχειρούμε να κάνουμε με τις προτάσεις που θα συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. » Ο Υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης για την Περιφερειακή Πολιτική και βουλευτής Χίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης υπογράμμισε: «Η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνει ένα σύγχρονο και ρεαλιστικά φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικών για την ανάκαμψη στους διάφορους τομείς της Οικονομίας και για την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής. Προϋπόθεση για την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής αποτελεί η ενίσχυση της περιφερειακής διάσπασης των πολιτικών». Ο Υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εμπορίου και βουλευτής Αττικής κ. Γιώργος Βλάχος υπογράμμισε: «Με γνώση και όραμα προχωρούμε στην τελική κατάρτιση του κυβερνητικού μας προγράμματος. Στηρίζουμε την ελεύθερη και ανοικτή αγορά με κανόνες ανταγωνισμού και σεβασμού του Έλληνα καταναλωτή. Στοχοποιούμε κάθε τι που νοθεύει την λειτουργία της αγοράς. Ενημερώνουμε τον καταναλωτή για να μπορεί να προστατεύει τα συμφέροντα του.»Αντιμετωπίζοντας τη μεγαλύτερη μεταπολιτευτική κρίση, οφείλουμε πρωτίστως να αποκαταστήσουμε στην Ελλάδα το κλίμα εμπιστοσύνης. Για να ξεφύγουμε από το φαύλο κύκλο της ύφεσης και να περάσουμε ξανά στο δρόμο της ανάπτυξης. Αλλιώς κάνουμε θυσίες χωρίς ελπίδα. 


"Αντιμετωπίζοντας τη μεγαλύτερη μεταπολιτευτική κρίση, οφείλουμε πρωτίστως να αποκαταστήσουμε στην Ελλάδα το κλίμα εμπιστοσύνης. Για να ξεφύγουμε από το φαύλο κύκλο της ύφεσης και να περάσουμε ξανά στο δρόμο της ανάπτυξης. Αλλιώς κάνουμε θυσίες χωρίς ελπίδα." 
διαβάστε περισσότερα
Οκτ 25

Δήλωση για ΕΣΠΑ και Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι υπεύθυνοι των Τομέων Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές κκ. Κωστής Χατζηδάκης και Γιάννης Πλακιωτάκης έκαναν την ακόλουθη κοινή δήλωση, σχετικά με την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος: «Οι επιχειρήσεις της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος βιώνουν, εδώ και καιρό, ιδιαίτερα έντονα την κρίση. Κρίση που έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη ανεργία στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής. Το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης έχει, μήνες τώρα, δεσμευθεί ότι θα τις ενισχύσει μέσα από προγράμματα του ΕΣΠΑ με ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Ωστόσο, ακόμα δεν έχουν παρουσιαστεί συγκεκριμένες προτάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Βασικό ζητούμενο είναι το όποιο σχέδιο να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των επιχειρήσεων και στη τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις θέλουν να καταστήσουν την όποια ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ πράγματι λειτουργική και χρήσιμη. Είναι έτοιμες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία που ήδη διαθέτουν, να αναπτύξουν προϊόντα τα οποία θα αποτελέσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τις ίδιες τις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, και θα εξασφαλίσουν οφέλη για την τοπική κοινωνία. Προϊόντα καινοτόμα, που προωθούν τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και την έξυπνη διαχείριση υδάτινων πόρων. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων είναι η ανάπτυξη συστημάτων αυτόνομων οικολογικών μονάδων αφαλάτωσης, κατά τα πρότυπα της πλωτής μονάδας που ήδη έχει εγκατασταθεί στην περιοχή των Μικρών Κυκλάδων, η κατασκευή πλωτών ανεμογεννητριών για την παραγωγή ενέργειας, η κατασκευή πλοίων  διαχείρισης απορριμμάτων νησιών. Αναμένουν όμως ακόμα την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας. Αναμένουν την υλοποίηση προγραμμάτων που θα απαντούν πράγματι στις ανάγκες τους. Να εκμεταλλευτούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού. 'Ώστε να μην μεταβληθούν τα προγράμματα σε “ασκήσεις επί χάρτου”. Να πιάσουν τόπο οι ενισχύσεις. Για το λόγο αυτό, καταθέσαμε σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό, ζητώντας να εξεταστούν οι προτάσεις των επιχειρήσεων και να δοθεί ουσιαστική λύση σε προβλήματά τους».

"Οι επιχειρήσεις της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος βιώνουν, εδώ και καιρό, ιδιαίτερα έντονα την κρίση. Κρίση που έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη ανεργία στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής. Το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης έχει, μήνες τώρα, δεσμευθεί ότι θα τις ενισχύσει μέσα από προγράμματα του ΕΣΠΑ με ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Ωστόσο, ακόμα δεν έχουν παρουσιαστεί συγκεκριμένες προτάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης..."
διαβάστε περισσότερα
Οκτ 5

Σχετικά με τις ανακοινωσεις για το ΕΤΕΑΝ
"Όσο και αν κάθε πρόγραμμα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι κατ’ αρχήν θετικό, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι το πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ, που ανακοινώθηκε χθες, ξεκινάει με μεγάλη καθυστέρηση και καλύπτει πολύ λίγες επιχειρήσεις σε σχέση με το μείζον πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η αγορά."
διαβάστε περισσότερα
Σεπ 29

Για τη Γερμανική πρωτοβουλία στο Συμβούλιο της ΕΕ
"Συζητείται σήμερα, στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Αλλά, με πρωτοβουλία της Γερμανικής αντιπροσωπείας! Δεν ενοχλεί η πρωτοβουλία αυτή καθαυτή. Ενοχλεί, όμως, η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας. Μια χώρα χωρίς δική της ενεργό παρουσία, που παρακολουθεί, απλώς, τις κινήσεις μιας άλλης χώρας για τη δική μας οικονομία."
διαβάστε περισσότερα
Σεπ 21

Απάντηση στο ΥΠΑΑΝ σχετικά με τις επενδύσεις

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση-απάντηση στο υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με τις επενδύσεις: «Σπανίως μια τόσο μακροσκελής απάντηση, όπως αυτή του υπουργείου Ανάπτυξης, επιβεβαιώνει πλήρως μια τόσο σύντομη δήλωση, όπως αυτή που κάναμε για την επενδυτική άπνοια. Είναι προφανές ότι, εν μέσω διαφόρων ισχυρισμών και επιθετικών χαρακτηρισμών, το υπουργείο Ανάπτυξης δεν αμφισβητεί -πώς θα μπορούσε άλλωστε;- τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα οποία επικαλεστήκαμε και επιβεβαιώνουν δραματική μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά, περίπου, 65% μεταξύ 2009 και 2011. Ούτε αμφισβητεί το άλλο βασικό στοιχείο, ότι, δηλαδή, το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τον επενδυτικό νόμο ήταν 12 φορές μικρότερο από τις συνολικά διαθέσιμες πιστώσεις! Υποθέτουμε πως δεν αμφισβητεί, επίσης, ότι, σε αντίθεση με τις προβλέψεις της κυβέρνησης, η ύφεση τρέχει μέχρι τώρα με ρυθμούς 7%. Ότι στο ΕΣΠΑ, η Ελλάδα ήταν 20η στις 27 χώρες της ΕΕ στις απορροφήσεις στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2011, πράγμα που έχει προκαλέσει πολλά αρνητικά σχόλια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και ότι η ανεργία, ως επιστέγασμα της αποτυχίας, έχει σημειώσει έκρηξη φτάνοντας στο 16,5%. Δεν χρειάζεται, άλλωστε, να καταφεύγει κανείς σε παράθεση στοιχείων. Η αγορά και η κοινωνία βιώνουν το δικό τους δράμα. Η άρνηση της πραγματικότητας από την κυβέρνηση επιδεινώνει απλώς τη θέση της ίδιας και δείχνει ότι έχουμε μια κυβέρνηση κατώτερη των περιστάσεων. Παρά την προσπάθεια εξωραϊσμού των πραγμάτων, για το υπουργείο Ανάπτυξης ισχύει, δυστυχώς, η ρήση του Μιτεράν ότι “τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα”».


"Είναι προφανές ότι, εν μέσω διαφόρων ισχυρισμών και επιθετικών χαρακτηρισμών, το υπουργείο Ανάπτυξης δεν αμφισβητεί -πώς θα μπορούσε άλλωστε;- τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα οποία επικαλεστήκαμε και επιβεβαιώνουν δραματική μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά, περίπου, 65% μεταξύ 2009 και 2011."
διαβάστε περισσότερα