Ιουλ 29

Ερωτηματικά για τη σωστή αξιοποίηση του προγράμματος «Κοινωνική Εργασία»


Με δεδομένη την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας τα τελευταία δύο χρόνια η σωστή αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων είναι ύψιστης προτεραιότητας. διαβάστε περισσότερα

Ιουλ 18

Προβλήματα στην εκταμίευση χρημάτων στο πρόγραμμα «1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013»


Σύμφωνα με πληροφορίες, όσες επιχειρήσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013»,  και ολοκλήρωσαν την επένδυση τους αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την είσπραξη της επιχορήγησης.

διαβάστε περισσότερα

Ιουλ 18

ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»– Επιλεξιμότητα Δαπανών

Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε στις 4 Ιουλίου 2011 πρόγραμμα ύψους 200 εκ. ευρώ που θα καλύπτει τις δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης σε 20.000 επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια θα καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων.

διαβάστε περισσότερα

Ιουλ 14

Εξαίρεση του νομού Αττικής από τη διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων του ν. 3982/2011

Με το άρθρο 40 του προσφάτως ψηφισθέντος ν. 3982/2011 σχετικά με την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων, προβλέπεται η εξαίρεση των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στο νομό Αττικής από τις πιο γρήγορες διαδικασίες αδειοδότησης που ορίζει ο νέος νόμος.

διαβάστε περισσότερα

Ιουν 14

Προβλήματα αντιμετωπίζει η Ελληνική Βιομηχανία Χάρτου

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Χάρτου, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο των χαρτοβιομηχανιών της χώρας, η Ελληνική Βιομηχανία Χάρτου παράγει ετησίως 420.000 τόνους διαφόρων προϊόντων χάρτου, χρησιμοποιώντας σχεδόν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη ανακυκλώσιμα χάρτινα υλικά συσκευασιών (πολτοποιημένα χαρτιά και χαρτόνια).

διαβάστε περισσότερα