Νοε 25

ΕΣΠΑ.Ενδιάμεση αξιολόγηση. Κανόνας ν+3

Ειδικά σήμερα που οι διατιθέμενοι πόροι έχουν μειωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης και της μείωσης της εθνικής συμμετοχής, έχει ιδιαίτερη σημασία οι διατιθέμενοι πόροι να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να έχουμε τα μέγιστα και βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων. Ειδικά σήμερα που οι διατιθέμενοι πόροι έχουν μειωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης και της μείωσης της εθνικής συμμετοχής, έχει ιδιαίτερη σημασία οι διατιθέμενοι πόροι να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να έχουμε τα μέγιστα και βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων. διαβάστε περισσότερα
Νοε 15

Καταβολή υπολοίπου προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ

Με την από 03/11/2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. Πρωτ. 46163), περικόπηκε το 60% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην πλήρη καταβολή των προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, απορίας κλπ. σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2011. Κατά συνέπεια, μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί μόνο το 40% των προνοιακών επιδομάτων των ΑμεΑ. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται πως το υπόλοιπο θα καταβληθεί με νεότερη απόφαση, αμέσως μόλις πιστωθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο λογαριασμός του Υπουργείου που αφορά τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων. Με δεδομένα, τόσο τη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, αλλά και τον ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα της κοινωνικής ομάδας στην οποία αφορά, ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1. Υπάρχει χρονικός προγραμματισμός της συγκεκριμένης καταβολής; 2. Θα είναι  Αριθμ. Πρωτ. 1551/14-11-2011 Με την από 03/11/2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. Πρωτ. 46163), περικόπηκε το 60% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην πλήρη καταβολή των προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, απορίας κλπ. σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2011.
διαβάστε περισσότερα
Οκτ 31

ΕΣΠΑ. Επαγγελματική Κατάρτιση. Πορεία υλοποίησης έργων.

Αριθμ. Πρωτ. 1060/25.10.2011 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΣΠΑ. Επαγγελματική Κατάρτιση. Πορεία υλοποίησης έργων. Σε μια εποχή που η ανεργία έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ και η ύφεση είναι πολύ μεγαλύτερη από τις προβλέψεις της κυβέρνησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αξιοποιούνται σωστά και με γρήγορες διαδικασίες τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ένα από τα εργαλεία που έχει η κυβέρνηση για τη στήριξη της απασχόλησης είναι και τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων.  Δυστυχώς, η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού δεν δείχνει να υπάρχουν απορροφήσεις με γοργούς ρυθμούς. Το αντίθετο μάλιστα. Μεταξύ  άλλων καθυστερήσεις υπάρχουν και στα έργα που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση. Από το 2009, παραμένουν σε εκκρεμότητα 4 Διεθνείς Διαγωνισμοί που αφορούν σε: - Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, για 30.000 ωφελούμενους, με ημερομηνία υποβολής προσφορών 07/09/2009. - Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους, για 10.000 ωφελούμενους, με ημερομηνία υποβολής προσφορών 25/09/2009. - Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, για 4.000 ωφελούμενους, με ημερομηνία υποβολής προσφορών 9/09/2009. - Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για 8.200 ωφελούμενους, με ημερομηνία υποβολής προσφορών 20/11/2009. Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο υπουργός: 1. Γιατί οι ανωτέρω αναφερόμενοι διαγωνισμοί είναι σε εκκρεμότητα μετά από 2 χρόνια; 2. Πώς σκοπεύει το Υπουργείο Εργασίας να επιταχύνει τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων αυτών; 3. Αποτελεί η επαγγελματική κατάρτιση προτεραιότητα για την κυβέρνηση; Αν ναι, ποιος είναι ο προγραμματισμός της για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης εντός πλαισίου ΕΣΠΑ αλλά και έξω από αυτό; Σε μια εποχή που η ανεργία έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ και η ύφεση είναι πολύ μεγαλύτερη από τις προβλέψεις της κυβέρνησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αξιοποιούνται σωστά και με γρήγορες διαδικασίες τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 
διαβάστε περισσότερα
Οκτ 25

Διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης σε προκήρυξη του JEREMIE

Αριθμ. Πρωτ. 1025/25-10-2011 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: Διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης σε προκήρυξη του JEREMIE Ένα από τα εργαλεία που έχει η κυβέρνηση για να μπορέσει να τροφοδοτήσει με ρευστότητα την αγορά και να τονώσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το JEREMIE. Το εργαλείο αυτό αν χρησιμοποιηθεί σωστά θα μπορέσει να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελλάδας αφού στόχο έχει την επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων. Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντικό να τηρούνται διαφανείς διαδικασίες κατά την αξιοποίηση του εργαλείου αυτού. Ωστόσο, ερωτηματικά προκύπτουν σε σχέση με τη διαδικασία αξιολόγησης της προκήρυξης Call for Eol No. JER-001/2011/2, με την οποία έγινε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία venture capital funds. Αρχικά, ορίστηκε το European Investment Fund ως υπεύθυνο για την αξιολόγηση. Μέχρι τώρα το EIF αξιολογεί funds σε μοναδιαία βάση και όχι σε συγκριτική ανάλυση. Επίσης, τα στελέχη του EIF που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων δεν φαίνεται να έχουν αξιόλογη εμπειρία και προϋπηρεσία σε πραγματικές επενδύσεις με απτά αποτελέσματα. Στη συνέχεια δημοσίευμα της 29 Ιουνίου  2011 αναφέρεται προκαταβολικά στα αποτελέσματα του διαγωνισμού, προτού αυτά ανακοινωθούν. Τέλος, υποψήφιος φαίνεται να ενημερώθηκε ότι δεν επιλέχθηκε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης του διαγωνισμού, χωρίς, όμως, να υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τη βαθμολογία που απέσπασε σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης. Επιπλέον, δεν δόθηκε κανένα περιθώριο ενστάσεων. Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο υπουργός: 1. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε το EIF ως κατάλληλο να αναλάβει τη διαδικασία αξιολόγησης; Εξετάστηκαν άλλες εναλλακτικές; Αν ναι, ποιες; Σε τι ποσό ανέρχεται η αμοιβή του EIF; 2. Πώς εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αμεροληψία σε ένα διαγωνισμό που τα κριτήρια αξιολόγησης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το υποκειμενικό στοιχείο; Επιπλέον, πώς εξασφαλίζεται η δικαιοσύνη όταν δεν δίνονται στους ενδιαφερόμενους οι βαθμολογίες των ίδιων και των συνυποψηφίων τους; Γιατί δεν υπάρχει περιθώριο ενστάσεων; 3. Τι ρόλο παίζει στην επιλογή η οικονομική προσφορά;
Ένα από τα εργαλεία που έχει η κυβέρνηση για να μπορέσει να τροφοδοτήσει με ρευστότητα την αγορά και να τονώσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το JEREMIE. Το εργαλείο αυτό αν χρησιμοποιηθεί σωστά θα μπορέσει να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελλάδας αφού στόχο έχει την επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων.

διαβάστε περισσότερα
Οκτ 25

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

Αριθμ. Πρωτ. 1020/25-10-2011 ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΘΕΜΑ : Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος βιώνουν εδώ και καιρό, ιδιαίτερα έντονα τη συνεχώς αυξανόμενη κρίση – στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής και γενικότερα – που έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη ανεργία στον τομέα. Το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εδώ και καιρό δεσμευθεί ότι θα ενισχύσει επιχειρήσεις της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης μέσα από προγράμματα του ΕΣΠΑ με ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Ωστόσο, ακόμα δεν έχουν παρουσιαστεί συγκεκριμένες προτάσεις. Με στόχο να ξεπεράσουν τις δύσκολες αυτές συνθήκες να επιτύχουν την επιβίωση, του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής, αλλά και να καταστήσουν την όποια ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ πράγματι λειτουργική και χρήσιμη, οι επιχειρήσεις εξετάζουν την στροφή προς νέες δράσεις, όπως η παραγωγή νέων, εναλλακτικών και «έξυπνων» προϊόντων. Αξιοποιώντας, δηλαδή, την τεχνογνωσία και την εμπειρία που ήδη διαθέτουν, να αναπτύξουν προϊόντα τα οποία θα αποτελέσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τις ίδιες τις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, και θα εξασφαλίσουν οφέλη για την τοπική κοινωνία. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων είναι η ανάπτυξη συστημάτων αυτόνομων οικολογικών μονάδων αφαλάτωσης, κατά τα πρότυπα της πλωτής μονάδας που ήδη έχει εγκατασταθεί στην περιοχή των Μικρών Κυκλάδων, η κατασκευή πλωτών ανεμογεννητριών για την παραγωγή ενέργειας, η κατασκευή πλοίων  διαχείρισης απορριμμάτων νησιών και άλλα. Οι δράσεις αυτές είναι καινοτόμες, προωθούν τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και την έξυπνη διαχείριση υδάτινων πόρων, ενώ είναι εξαγώγιμες, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον για τέτοια εναλλακτικά προϊόντα παγκοσμίως. Είναι όμως επίσης δράσεις, η χρηματοδότηση των οποίων μέσω ΕΣΠΑ, θα έδινε συγκριτικό πλεονέκτημα στις εν λόγω επιχειρήσεις, λόγω της προηγούμενης τεχνογνωσίας τους, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού. Έτσι, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να καταστούν οι ενισχύσεις «δώρον άδωρον». Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός: 1) Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου σχετικά με τη στήριξη των επιχειρήσεων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος; 2) Πότε θα εξειδικευθούν οι δράσεις που θα προωθήσει το Υπουργείο για την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και ποιο είναι εν γένει το χρονοδιάγραμμα για τα σχετικά προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ; 3) Πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης τις προτάσεις που παρατίθενται παραπάνω, τις οποίες υποστηρίζουν οι επιχειρήσεις στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη θεωρώντας ότι πράγματι μπορεί να δώσουν ουσιαστική λύση στα προβλήματα χωρίς τον κίνδυνο να μεταβληθούν οι εξαγγελίες σε σχεδιασμό επί χάρτου;

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος βιώνουν εδώ και καιρό, ιδιαίτερα έντονα τη συνεχώς αυξανόμενη κρίση – στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής και γενικότερα – που έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη ανεργία στον τομέα. 

διαβάστε περισσότερα