Οκτ 26

Εφαρμογή του νόμου 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α’)


Στις 17 Ιουνίου 2010 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α’) σχετικά με την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών.

διαβάστε περισσότερα
Οκτ 25

Ομιλία για Περιφερειακή Πολιτική
Ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών CES με θέμα "Περιφερειακή Πολιτική - Εμπειρίες και Προοπτικές".

διαβάστε περισσότερα
Οκτ 21

"Το μάθημα του Αστακού". Άρθρο στην Καθημερινή
Κανένα επενδυτικό σχέδιο δεν είναι καταδικασμένο να πετύχει. Ωστόσο, από τη ματαίωση της επένδυσης στον Αστακό, στην οποία θα συμμετείχαν και κρατικά κεφάλαια από το Κατάρ, αναδεικνύονται ορισμένες σαφείς αδυναμίες της κυβερνητικής πολιτικής.

διαβάστε περισσότερα
Οκτ 20

Δήλωση για ματαίωση επένδυσης Αστακού
Ένα μέρος από τους εμπλεκόμενους υπουργούς φαινόταν να επιδιώκει την επιτάχυνση της επένδυσης και ένα άλλο μέρος την επιβράδυνση.

διαβάστε περισσότερα
Οκτ 20

Για ΝΣ Στρατηγικών Επενδύσεων (fast track)
Εισήγηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου σχετικά με το νομοσχέδιο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις.

διαβάστε περισσότερα