Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Κατάθεση Νομοσχεδίου στη Βουλή με θέμα τις Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις

Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2009
Κατάθεση Νομοσχεδίου στη Βουλή με θέμα τις Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις
Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις». Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να δημιουργήσει ένα σαφές και αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για τις μέχρι τώρα επονομαζόμενες «εισπρακτικές» εταιρείες, έτσι ώστε να αποφευχθούν εφεξής φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς από πλευράς τους, που όχι μόνο προσέβαλαν τις βασικές αρχές του νόμου, αλλά και την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα των οφειλετών.
Τα κυριότερα σημεία του σχεδίου νόμου είναι τα εξής:
• Οι λεγόμενες «εισπρακτικές» εταιρείες δεν έχουν πλέον δικαίωμα να εισπράττουν. Αντιθέτως, η μόνη τους λειτουργία αφορά αποκλειστικά στην ενημέρωση των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, αλλά και στην ενημέρωση και διαπραγμάτευση του χρόνου και του τρόπου αποπληρωμής της οφειλής αυτής. Για το λόγο αυτό, πλέον ονομάζονται Εταιρείες Ενημέρωσης.
• Απαγορεύονται ρητά πρακτικές που παραβιάζουν την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή του οφειλέτη. Θεσμοθετείται, λοιπόν, μια «μαύρη λίστα» αθέμιτων και παραπλανητικών πρακτικών. Για παράδειγμα, απαγορεύεται οι υπάλληλοι των Εταιριών:
-Να ασκούν σωματική βία, ψυχολογική πίεση,
-Να χρησιμοποιούν προσβλητικές εκφράσεις ή να δυσφημούν τους οφειλέτες
-Να επισκέπτονται τους οφειλέτες στα σπίτια τους ή στο χώρο εργασίας τους
-Να παριστάνουν τους δικηγόρους, τους δικαστικούς επιμελητές, τους  υπαλλήλους των δανειστών
-Να τηλεφωνούν στους οφειλέτες καθημερινά ή στο χώρο εργασίας τους
-Να οχλούν τους οφειλέτες για οφειλές που προκύπτουν βάσει όρων συμβολαίων που θεωρούνται καταχρηστικοί, ή βάσει απαιτήσεων που έχουν διαγραφεί.
• Ορίζονται ειδικές υποχρεώσεις των Εταιρειών αυτών, όσον αφορά τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους, για να εξασφαλισθεί ότι οι Εταιρείες που θα λειτουργούν πλέον στην αγορά θα είναι αξιόπιστες και θα παρέχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, τόσο προς τους δανειστές όσο και προς τους οφειλέτες. Έτσι, για να μπορεί μία εταιρεία να λειτουργεί ως Εταιρεία Ενημέρωσης θα πρέπει να διαθέτει:
-Επαρκή διοικητική και τεχνολογική υποδομή
-Ολοκληρωμένο τηλεφωνικό κέντρο και δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών
-Υπαλληλικό προσωπικό με επαρκές μορφωτικό επίπεδο, οι οποίοι θα επιμορφώνονται από τον εργοδότη τους για θέματα προστασίας καταναλωτή σε τακτά χρονικά διαστήματα
-Ελάχιστα ίδια κεφάλαια: 500.000 €.
• Υποχρεούνται οι Εταιρείες να ενημερώνουν πλήρως τους οφειλέτες όταν επικοινωνούν μαζί τους, δίνοντάς τους τα στοιχεία της Εταιρείας και του υπαλλήλου που καλεί. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται η διαφάνεια απέναντι στον οφειλέτη, ο οποίος μέχρι σήμερα πολλές φορές δεν γνωρίζει ποιος τον καλεί και για ποια οφειλή τον οχλούν.
• Διασφαλίζεται το απόρρητο των οφειλετών, αφού οι Εταιρείες λαμβάνουν μόνο τα αναγκαία για την επικοινωνία στοιχεία των οφειλετών. Επιπλέον, απαγορεύεται η πρόσβαση των Εταιρειών σε αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς των οφειλετών, όπως π.χ. τα αρχεία της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ», αλλά και η μεταβίβαση των απαιτήσεων των τραπεζών ή των εταιριών σε τρίτους, ώστε να μη διοχετεύονται ουσιώδη στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς του τελευταίου σε τρίτα άσχετα πρόσωπα. Επίσης, μαγνητοφωνούνται από δω και πέρα συνομιλίες μεταξύ Εταιρειών και οφειλετών, για την προστασία του οφειλέτη, πάντα σε τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
• Οριοθετούνται οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ δανειστών και Εταιρειών, για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας και των δύο.
• Δημιουργείται Μητρώο εγγραφής των Εταιρειών στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στο οποίο θα πρέπει να εγγράφονται οι Εταιρίες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Έτσι θα υπάρχει έλεγχος ως προς το ποιες Εταιρίες είναι νόμιμες και ποιες παράνομες, καταγραφή των παραβατικών τους δραστηριοτήτων και άρα καλύτερη εποπτεία της αγοράς.
• Ορίζονται αυστηρές κυρώσεις για τις Εταιρίες που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου. Έτσι, σε περίπτωση παράβασης, μία Εταιρεία μπορεί να είναι αντιμέτωπη με την επιβολή προστίμου από 5.000 € ως 500.000 €, με δυνατότητα διπλασιασμού του σε περίπτωση υποτροπής. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού, είναι δυνατή η προσωρινή διαγραφή της από το Μητρώο ή και η οριστική διακοπή της λειτουργίας της Εταιρίας.
Πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου είχε ολοκληρωθεί δημόσια διαβούλευση, στην οποία συμμετείχαν τόσο διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και νομικοί του χώρου, όσο και εκπρόσωποι του κλάδου, αλλά και φορείς όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, καταναλωτικές οργανώσεις, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.λπ. Επίσης, ζητήθηκε και σχετική γνωμοδότηση από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Η συζήτηση του σχεδίου νόμου αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες στη Βουλή.
Επισυνάπτονται: 1. Η αιτιολογική έκθεση και 2. το σχέδιο Νόμου

 

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2009 

Κατάθεση Νομοσχεδίου στη Βουλή με θέμα τις Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις». Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να δημιουργήσει ένα σαφές και αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για τις μέχρι τώρα επονομαζόμενες «εισπρακτικές» εταιρείες, έτσι ώστε να αποφευχθούν εφεξής φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς από πλευράς τους, που όχι μόνο προσέβαλαν τις βασικές αρχές του νόμου, αλλά και την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα των οφειλετών.
Τα κυριότερα σημεία του σχεδίου νόμου είναι τα εξής:
• Οι λεγόμενες «εισπρακτικές» εταιρείες δεν έχουν πλέον δικαίωμα να εισπράττουν. Αντιθέτως, η μόνη τους λειτουργία αφορά αποκλειστικά στην ενημέρωση των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, αλλά και στην ενημέρωση και διαπραγμάτευση του χρόνου και του τρόπου αποπληρωμής της οφειλής αυτής. Για το λόγο αυτό, πλέον ονομάζονται Εταιρείες Ενημέρωσης. • Απαγορεύονται ρητά πρακτικές που παραβιάζουν την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή του οφειλέτη. Θεσμοθετείται, λοιπόν, μια «μαύρη λίστα» αθέμιτων και παραπλανητικών πρακτικών. Για παράδειγμα, απαγορεύεται οι υπάλληλοι των Εταιριών:-Να ασκούν σωματική βία, ψυχολογική πίεση,-Να χρησιμοποιούν προσβλητικές εκφράσεις ή να δυσφημούν τους οφειλέτες-Να επισκέπτονται τους οφειλέτες στα σπίτια τους ή στο χώρο εργασίας τους-Να παριστάνουν τους δικηγόρους, τους δικαστικούς επιμελητές, τους  υπαλλήλους των δανειστών-Να τηλεφωνούν στους οφειλέτες καθημερινά ή στο χώρο εργασίας τους-Να οχλούν τους οφειλέτες για οφειλές που προκύπτουν βάσει όρων συμβολαίων που θεωρούνται καταχρηστικοί, ή βάσει απαιτήσεων που έχουν διαγραφεί.• Ορίζονται ειδικές υποχρεώσεις των Εταιρειών αυτών, όσον αφορά τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους, για να εξασφαλισθεί ότι οι Εταιρείες που θα λειτουργούν πλέον στην αγορά θα είναι αξιόπιστες και θα παρέχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, τόσο προς τους δανειστές όσο και προς τους οφειλέτες. Έτσι, για να μπορεί μία εταιρεία να λειτουργεί ως Εταιρεία Ενημέρωσης θα πρέπει να διαθέτει:-Επαρκή διοικητική και τεχνολογική υποδομή-Ολοκληρωμένο τηλεφωνικό κέντρο και δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών-Υπαλληλικό προσωπικό με επαρκές μορφωτικό επίπεδο, οι οποίοι θα επιμορφώνονται από τον εργοδότη τους για θέματα προστασίας καταναλωτή σε τακτά χρονικά διαστήματα-Ελάχιστα ίδια κεφάλαια: 500.000 €.• Υποχρεούνται οι Εταιρείες να ενημερώνουν πλήρως τους οφειλέτες όταν επικοινωνούν μαζί τους, δίνοντάς τους τα στοιχεία της Εταιρείας και του υπαλλήλου που καλεί. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται η διαφάνεια απέναντι στον οφειλέτη, ο οποίος μέχρι σήμερα πολλές φορές δεν γνωρίζει ποιος τον καλεί και για ποια οφειλή τον οχλούν. • Διασφαλίζεται το απόρρητο των οφειλετών, αφού οι Εταιρείες λαμβάνουν μόνο τα αναγκαία για την επικοινωνία στοιχεία των οφειλετών. Επιπλέον, απαγορεύεται η πρόσβαση των Εταιρειών σε αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς των οφειλετών, όπως π.χ. τα αρχεία της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ», αλλά και η μεταβίβαση των απαιτήσεων των τραπεζών ή των εταιριών σε τρίτους, ώστε να μη διοχετεύονται ουσιώδη στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς του τελευταίου σε τρίτα άσχετα πρόσωπα. Επίσης, μαγνητοφωνούνται από δω και πέρα συνομιλίες μεταξύ Εταιρειών και οφειλετών, για την προστασία του οφειλέτη, πάντα σε τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.• Οριοθετούνται οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ δανειστών και Εταιρειών, για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας και των δύο. • Δημιουργείται Μητρώο εγγραφής των Εταιρειών στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στο οποίο θα πρέπει να εγγράφονται οι Εταιρίες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Έτσι θα υπάρχει έλεγχος ως προς το ποιες Εταιρίες είναι νόμιμες και ποιες παράνομες, καταγραφή των παραβατικών τους δραστηριοτήτων και άρα καλύτερη εποπτεία της αγοράς.• Ορίζονται αυστηρές κυρώσεις για τις Εταιρίες που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου. Έτσι, σε περίπτωση παράβασης, μία Εταιρεία μπορεί να είναι αντιμέτωπη με την επιβολή προστίμου από 5.000 € ως 500.000 €, με δυνατότητα διπλασιασμού του σε περίπτωση υποτροπής. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού, είναι δυνατή η προσωρινή διαγραφή της από το Μητρώο ή και η οριστική διακοπή της λειτουργίας της Εταιρίας.
Πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου είχε ολοκληρωθεί δημόσια διαβούλευση, στην οποία συμμετείχαν τόσο διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και νομικοί του χώρου, όσο και εκπρόσωποι του κλάδου, αλλά και φορείς όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, καταναλωτικές οργανώσεις, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.λπ. Επίσης, ζητήθηκε και σχετική γνωμοδότηση από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. 
Η συζήτηση του σχεδίου νόμου αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες στη Βουλή.

Επισυνάπτονται: 1. Η αιτιολογική έκθεση και 2. το σχέδιο Νόμου

Μετάβαση στο περιεχόμενο