Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Κατάθεση στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του ΥΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2008
κκ Συντάκτες ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Κατατίθεται στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του ΥΜΕ
Κατατίθεται στη Βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με τίτλο «Ρυθμίσεις για θέματα Μεταφορών». Σκοπός του προτεινόμενου πολυνομοσχεδίου είναι να αντιμετωπίσει εκκρεμότητες στον τομέα των μεταφορών που χρήζουν νομοθετικής ρύθμισης. Βασικοί λόγοι για την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου είναι οι τεχνολογικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών, η ανάγκη εναρμόνισης της ελληνικής με την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Τα κυριότερα θέματα που καλύπτει το νομοσχέδιο είναι τα εξής:
1. Κωδικοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας για θέματα μεταφορών. Καταρτίζεται ένα εύχρηστο εγχειρίδιο, έτσι ώστε ο πολίτης – με τρόπο απλό και εύληπτο – να έχει πρόσβαση στη σχετική νομοθεσία που ρυθμίζει ζητήματα της καθημερινότητάς του, όπως για παράδειγμα την διαδικασία απόκτησης διπλώματος οδήγησης, τη διαδικασία απόκτησης άδειας κυκλοφορίας οχήματος, τους ελέγχους ΚΤΕΟ και Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων κλπ. Έτσι θα αντιμετωπιστεί η σύγχυση σε σχέση με τα δικαιώματα των πολιτών, ενώ παράλληλα θα διευκολυνθεί το έργο των υπηρεσιών.
2. «Πράσινες» Μεταφορές.
α) Θεσμοθετείται και νομοθετικά η μόνιμη Επιτροπή για τις «Πράσινες» Μεταφορές στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία μέσα από το έργο της προωθεί μέτρα για καθαρότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον μεταφορές.
β) Επεκτείνεται ο θεσμός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων σε όλη την επικράτεια της χώρας και για όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των δικύκλων.
γ) Προτείνονται ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση συνεργείων αυτοκινήτων και βαρέων οχημάτων, με στόχο την μικρότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον, ειδικά για τα αστικά κέντρα και τις πυκνοκατοικημένες περιοχές.
δ) Θεσμοθετούνται μέτρα για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων αέριων καυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Με αυτό τον τρόπο προωθείται η χρήση οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά αέρια καύσιμα. Καθιερώνονται γι’ αυτό το σκοπό αυστηρές προδιαγραφές, αντίστοιχες των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέπεται πλέον η κυκλοφορία ταξί φυσικού αερίου και υγραερίου άνω των 1.200 κυβικών εκατοστών, κάτι που θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της χρήσης καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στις μεταφορές.
3. Εμπορευματικά Κέντρα. Εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία για τα Εμπορευματικά Κέντρα με κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και την προστασία του περιβάλλοντος. Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται η διεύρυνση των δυνατοτήτων ίδρυσης Εμπορευματικών Κέντρων, ειδικά στην περιφέρεια, και η καθιέρωση νέας μεθόδου εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Κέντρων αυτών.
4. Οδική Ασφάλεια. Εντείνεται ο έλεγχος των οχημάτων που μεταφέρουν ραδιενεργά υλικά και προβλέπονται αυστηρότερες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες. Επίσης, γίνεται σαφές ότι ο επιβάτης αυτοκινήτου ή δικύκλου υποχρεούται να χρησιμοποιεί τη ζώνη ασφαλείας ή να φοράει προστατευτικό κράνος, αντίστοιχα, ειδάλλως επιβάλλεται στον ίδιο, και όχι στον οδηγό του οχήματος, αυστηρό πρόστιμο. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα σε χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου πολίτες, π.χ. αθίγγανους, να περνούν από ειδικές θεωρητικές εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, κάτι που μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατό.
5. Σιδηροδρομικές Μεταφορές. Δημιουργείται το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων ως ο ανώτατος ρυθμιστικός φορέας της σιδηροδρομικής αγοράς και η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων ως ο φορέας που θα διερευνά τα σοβαρά σιδηροδρομικά ατυχήματα. Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν κοινοτική υποχρέωση της Ελλάδας και κινούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανασυγκρότησης των ελληνικών σιδηροδρόμων, το οποίο ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, Κωστή Χατζηδάκη. Τα δύο αυτά νέα όργανα μπορούν να συντελέσουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής σιδηροδρομικής αγοράς με άξονες τη διαφάνεια και την ασφάλεια του συστήματος των σιδηροδρόμων.
6. Οδικές Μεταφορές. Εξορθολογίζονται οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, εισάγοντας ένα σύστημα διαβάθμισης των διοικητικών προστίμων που τους επιβάλλονται, όπως στο point system. Επίσης, όπως είχε ανακοινωθεί, σύμφωνα με την πρακτική σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αυξάνεται το όριο ηλικίας των επαγγελματιών οδηγών από τα 65 στα 67 χρόνια. Βασική προϋπόθεση για την ανανέωση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης είναι η θετική γνωμάτευση δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής.
7. Αεροπορικές Μεταφορές. Δημιουργείται νέα Επιτροπή Αεροπορικού Κώδικα με σκοπό να αναμορφώσει και να εκσυγχρονίσει τον υπάρχοντα Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, με βάση τις ταχείες εξελίξεις διεθνώς στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας.
Στην τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις των ενδιαφερόμενων φορέων. Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες από τη Βουλή.
Από το Γραφείο Τύπου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Κατατίθεται στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του ΥΜΕ

 

Κατατίθεται στη Βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με τίτλο «Ρυθμίσεις για θέματα Μεταφορών». Σκοπός του προτεινόμενου πολυνομοσχεδίου είναι να αντιμετωπίσει εκκρεμότητες στον τομέα των μεταφορών που χρήζουν νομοθετικής ρύθμισης. Βασικοί λόγοι για την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου είναι οι τεχνολογικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών, η ανάγκη εναρμόνισης της ελληνικής με την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Τα κυριότερα θέματα που καλύπτει το νομοσχέδιο είναι τα εξής: 
1. Κωδικοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας για θέματα μεταφορών. Καταρτίζεται ένα εύχρηστο εγχειρίδιο, έτσι ώστε ο πολίτης – με τρόπο απλό και εύληπτο – να έχει πρόσβαση στη σχετική νομοθεσία που ρυθμίζει ζητήματα της καθημερινότητάς του, όπως για παράδειγμα την διαδικασία απόκτησης διπλώματος οδήγησης, τη διαδικασία απόκτησης άδειας κυκλοφορίας οχήματος, τους ελέγχους ΚΤΕΟ και Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων κλπ. Έτσι θα αντιμετωπιστεί η σύγχυση σε σχέση με τα δικαιώματα των πολιτών, ενώ παράλληλα θα διευκολυνθεί το έργο των υπηρεσιών.
2. «Πράσινες» Μεταφορές. α) Θεσμοθετείται και νομοθετικά η μόνιμη Επιτροπή για τις «Πράσινες» Μεταφορές στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία μέσα από το έργο της προωθεί μέτρα για καθαρότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον μεταφορές. β) Επεκτείνεται ο θεσμός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων σε όλη την επικράτεια της χώρας και για όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των δικύκλων. γ) Προτείνονται ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση συνεργείων αυτοκινήτων και βαρέων οχημάτων, με στόχο την μικρότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον, ειδικά για τα αστικά κέντρα και τις πυκνοκατοικημένες περιοχές. δ) Θεσμοθετούνται μέτρα για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων αέριων καυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Με αυτό τον τρόπο προωθείται η χρήση οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά αέρια καύσιμα. Καθιερώνονται γι’ αυτό το σκοπό αυστηρές προδιαγραφές, αντίστοιχες των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέπεται πλέον η κυκλοφορία ταξί φυσικού αερίου και υγραερίου άνω των 1.200 κυβικών εκατοστών, κάτι που θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της χρήσης καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στις μεταφορές. 
3. Εμπορευματικά Κέντρα. Εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία για τα Εμπορευματικά Κέντρα με κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και την προστασία του περιβάλλοντος. Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται η διεύρυνση των δυνατοτήτων ίδρυσης Εμπορευματικών Κέντρων, ειδικά στην περιφέρεια, και η καθιέρωση νέας μεθόδου εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Κέντρων αυτών. 
4. Οδική Ασφάλεια. Εντείνεται ο έλεγχος των οχημάτων που μεταφέρουν ραδιενεργά υλικά και προβλέπονται αυστηρότερες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες. Επίσης, γίνεται σαφές ότι ο επιβάτης αυτοκινήτου ή δικύκλου υποχρεούται να χρησιμοποιεί τη ζώνη ασφαλείας ή να φοράει προστατευτικό κράνος, αντίστοιχα, ειδάλλως επιβάλλεται στον ίδιο, και όχι στον οδηγό του οχήματος, αυστηρό πρόστιμο. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα σε χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου πολίτες, π.χ. αθίγγανους, να περνούν από ειδικές θεωρητικές εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, κάτι που μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατό. 
5. Σιδηροδρομικές Μεταφορές. Δημιουργείται το Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων ως ο ανώτατος ρυθμιστικός φορέας της σιδηροδρομικής αγοράς και η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων ως ο φορέας που θα διερευνά τα σοβαρά σιδηροδρομικά ατυχήματα. Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν κοινοτική υποχρέωση της Ελλάδας και κινούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανασυγκρότησης των ελληνικών σιδηροδρόμων, το οποίο ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, Κωστή Χατζηδάκη. Τα δύο αυτά νέα όργανα μπορούν να συντελέσουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής σιδηροδρομικής αγοράς με άξονες τη διαφάνεια και την ασφάλεια του συστήματος των σιδηροδρόμων. 
6. Οδικές Μεταφορές. Εξορθολογίζονται οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, εισάγοντας ένα σύστημα διαβάθμισης των διοικητικών προστίμων που τους επιβάλλονται, όπως στο point system. Επίσης, όπως είχε ανακοινωθεί, σύμφωνα με την πρακτική σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αυξάνεται το όριο ηλικίας των επαγγελματιών οδηγών από τα 65 στα 67 χρόνια. Βασική προϋπόθεση για την ανανέωση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης είναι η θετική γνωμάτευση δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής. 
7. Αεροπορικές Μεταφορές. Δημιουργείται νέα Επιτροπή Αεροπορικού Κώδικα με σκοπό να αναμορφώσει και να εκσυγχρονίσει τον υπάρχοντα Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, με βάση τις ταχείες εξελίξεις διεθνώς στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας. 
Στην τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις των ενδιαφερόμενων φορέων. Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες από τη Βουλή. 

Από το Γραφείο Τύπου

Μετάβαση στο περιεχόμενο