Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Κατάθεση του Σχεδίου Νόμου για την Οδική Βοήθεια στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τρίτη  19η Φεβρουαρίου, 2008
κκ Συντάκτες ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Το Σχέδιο Νόμου για την Οδική Βοήθεια κατατέθηκε και συζητείται αύριο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής
Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης, λειτουργίας και εποπτείας των εταιρειών παροχής οδικής βοήθειας στη χώρα  μας, συζητείται αύριο στην Επιτροπή  Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής θα προσκληθούν να εκφέρουν τις απόψεις τους οι ενδιαφερόμενοι φορείς.
Το νομοσχέδιο επιχειρεί να βάλει τάξη στο χώρο της παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας, καθώς μέχρι σήμερα το νομοθετικό πλαίσιο απεδείχθη απολύτως ανεπαρκές.
Στο σχέδιο  νόμου, που στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών οδικής βοήθειας προς όφελος του καταναλωτή, προβλέπεται ότι οδική βοήθεια οχημάτων παρέχουν οι επιχειρήσεις:
– οι «Αυτόνομες Πανελλαδικές» που προσφέρουν οδική βοήθεια σε οχήματα αποκλειστικά και μόνο με ίδια μέσα σ’ όλη την Ελλάδα
– οι Μικτές Επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν οδική βοήθεια τουλάχιστον στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, είτε με δικά τους μέσα είτε συμβαλλόμενες με Συνεργάτες
– και οι Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες οδικής βοήθειας με ίδια μέσα ή συμβαλλόμενες με Συνεργάτες τους, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ποιοτικά κριτήρια, που τίθενται από το νομοσχέδιο όπως συμβαίνει και με τις εταιρείες οδικής βοήθειας. Με βάση το νομοσχέδιο Συνεργάτες Εταιρειών που παρέχουν οδική βοήθεια μπορεί να  είναι οι εταιρείες, οι οποίες σε νομαρχιακό επίπεδο διαθέτουν τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα γι’ αυτόν τον σκοπό. Οι «Συνεργάτες» μπορούν να συμβάλλονται με τις εταιρείες οδικής βοήθειας παρέχοντας υπηρεσίες με ετήσιες συμβάσεις με όχι αμειβόμενες κατά περιστατικό.
Τα μεταφορικά μέσα που διαθέτουν θα έχουν δικαίωμα να κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα χωρίς περιορισμούς (έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά αυτοκινήτου από τον τόπο που συνέβη το περιστατικό στον τόπο επίσκεψης ή κατοικίας του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου).
Να σημειωθεί επίσης ότι το νομοσχέδιο προβλέπει ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια για την λειτουργία όλων των εταιρειών, που παρέχουν οδική βοήθεια, όπως για παράδειγμα να μπορούν να λειτουργούν όλο το 24ωρο, να διαθέτουν σταθμό οδικής βοήθειας για μικροεπισκευές, ελάχιστο αριθμό οχημάτων και ελάχιστο τεχνικό προσωπικό ανά νομό κτλ.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε επιχειρηθεί η ρύθμιση του συγκεκριμένου θέματος με σύγκλιση απόψεων όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστής Χατζηδάκης, είχε σειρά συναντήσεων με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, με τις οποίες  ύστερα εκτεταμένο διάλογο και με βάση τις απόψεις που κατατέθηκαν διαμορφώθηκε το τελικό Σχέδιο Νόμου.
Στην τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις της ΓΣΕΕ, της ΟΣΜΕΣ (Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στις Μεταφορές), και της Ομοσπονδίας των ΦΧΔ (Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως Αυτοκινήτων). Ελήφθησαν επίσης υπόψη οι θέσεις των εταιρειών οδικής βοήθειας αλλά και των ασφαλιστικών εταιρειών. Ορισμένες δικαιολογημένες ενστάσεις των ασφαλιστικών εταιρειών ελήφθησαν ιδιαίτερα υπόψη στην τελική διαμόρφωση του Σχεδίου Νόμου, προκειμένου να υπάρχει ισορροπία στην αντιμετώπιση των συμφερόντων των εταιρειών αυτής της κατηγορίας και των εταιρειών οδικής βοήθειας.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστής Χατζηδάκης:
«Το νομοσχέδιο για την παροχή οδικής βοήθειας, ανοίγει το χώρο και δίνει νέες προοπτικές σε όλους όσους θέλουν να παράσχουν ποιοτικές υπηρεσίες στον κλάδο οδικής βοήθειας.  Η παροχή οδικής βοήθειας όσες φορές μας χρειάζεται, πρέπει να είναι άμεση και χωρίς καθυστέρηση. Η αποκατάσταση ή η μεταφορά του αυτοκινήτου αλλά και των επιβατών να γίνεται γρήγορα και με ασφάλεια. Με το νομοσχέδιο ο καταναλωτής-οδηγός  ωφελείται πολλαπλά, καθώς εξασφαλίζονται ποιοτικά πρότυπα στις υπηρεσίες οδικής βοήθειας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον ίδιο. Μπαίνει επίσης τάξη στον συγκεκριμένο χώρο της αγοράς και εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του κλάδου. Ακόμη λαμβάνονται υπόψη τα αιτήματα των εργαζομένων στις εταιρείες οδικής βοήθειας εξασφαλίζοντας εργασιακή προοπτική».
ΣΗΜ: ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:  www.yme.gr
 Please consider the environment before printing this e-mail
Παρακαλούμε αναλογιστείτε την περιβαλλοντική σας ευθύνη πριν εκτυπώσετε αυτό το E-mail
Από το Γραφείο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τρίτη  19η Φεβρουαρίου, 2008

Το Σχέδιο Νόμου για την Οδική Βοήθεια κατατέθηκε και συζητείται αύριο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής 
Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης, λειτουργίας και εποπτείας των εταιρειών παροχής οδικής βοήθειας στη χώρα  μας, συζητείται αύριο στην Επιτροπή  Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής θα προσκληθούν να εκφέρουν τις απόψεις τους οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Το νομοσχέδιο επιχειρεί να βάλει τάξη στο χώρο της παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας, καθώς μέχρι σήμερα το νομοθετικό πλαίσιο απεδείχθη απολύτως ανεπαρκές. Στο σχέδιο  νόμου, που στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών οδικής βοήθειας προς όφελος του καταναλωτή, προβλέπεται ότι οδική βοήθεια οχημάτων παρέχουν οι επιχειρήσεις: – οι «Αυτόνομες Πανελλαδικές» που προσφέρουν οδική βοήθεια σε οχήματα αποκλειστικά και μόνο με ίδια μέσα σ’ όλη την Ελλάδα- οι Μικτές Επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν οδική βοήθεια τουλάχιστον στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, είτε με δικά τους μέσα είτε συμβαλλόμενες με Συνεργάτες – και οι Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων.Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες οδικής βοήθειας με ίδια μέσα ή συμβαλλόμενες με Συνεργάτες τους, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ποιοτικά κριτήρια, που τίθενται από το νομοσχέδιο όπως συμβαίνει και με τις εταιρείες οδικής βοήθειας. Με βάση το νομοσχέδιο Συνεργάτες Εταιρειών που παρέχουν οδική βοήθεια μπορεί να  είναι οι εταιρείες, οι οποίες σε νομαρχιακό επίπεδο διαθέτουν τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα γι’ αυτόν τον σκοπό. Οι «Συνεργάτες» μπορούν να συμβάλλονται με τις εταιρείες οδικής βοήθειας παρέχοντας υπηρεσίες με ετήσιες συμβάσεις με όχι αμειβόμενες κατά περιστατικό.  Τα μεταφορικά μέσα που διαθέτουν θα έχουν δικαίωμα να κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα χωρίς περιορισμούς (έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά αυτοκινήτου από τον τόπο που συνέβη το περιστατικό στον τόπο επίσκεψης ή κατοικίας του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου).Να σημειωθεί επίσης ότι το νομοσχέδιο προβλέπει ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια για την λειτουργία όλων των εταιρειών, που παρέχουν οδική βοήθεια, όπως για παράδειγμα να μπορούν να λειτουργούν όλο το 24ωρο, να διαθέτουν σταθμό οδικής βοήθειας για μικροεπισκευές, ελάχιστο αριθμό οχημάτων και ελάχιστο τεχνικό προσωπικό ανά νομό κτλ.Για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε επιχειρηθεί η ρύθμιση του συγκεκριμένου θέματος με σύγκλιση απόψεων όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστής Χατζηδάκης, είχε σειρά συναντήσεων με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, με τις οποίες  ύστερα εκτεταμένο διάλογο και με βάση τις απόψεις που κατατέθηκαν διαμορφώθηκε το τελικό Σχέδιο Νόμου. Στην τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις της ΓΣΕΕ, της ΟΣΜΕΣ (Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στις Μεταφορές), και της Ομοσπονδίας των ΦΧΔ (Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως Αυτοκινήτων). Ελήφθησαν επίσης υπόψη οι θέσεις των εταιρειών οδικής βοήθειας αλλά και των ασφαλιστικών εταιρειών. Ορισμένες δικαιολογημένες ενστάσεις των ασφαλιστικών εταιρειών ελήφθησαν ιδιαίτερα υπόψη στην τελική διαμόρφωση του Σχεδίου Νόμου, προκειμένου να υπάρχει ισορροπία στην αντιμετώπιση των συμφερόντων των εταιρειών αυτής της κατηγορίας και των εταιρειών οδικής βοήθειας. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστής Χατζηδάκης: «Το νομοσχέδιο για την παροχή οδικής βοήθειας, ανοίγει το χώρο και δίνει νέες προοπτικές σε όλους όσους θέλουν να παράσχουν ποιοτικές υπηρεσίες στον κλάδο οδικής βοήθειας.  Η παροχή οδικής βοήθειας όσες φορές μας χρειάζεται, πρέπει να είναι άμεση και χωρίς καθυστέρηση. Η αποκατάσταση ή η μεταφορά του αυτοκινήτου αλλά και των επιβατών να γίνεται γρήγορα και με ασφάλεια. Με το νομοσχέδιο ο καταναλωτής-οδηγός  ωφελείται πολλαπλά, καθώς εξασφαλίζονται ποιοτικά πρότυπα στις υπηρεσίες οδικής βοήθειας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον ίδιο. Μπαίνει επίσης τάξη στον συγκεκριμένο χώρο της αγοράς και εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του κλάδου. Ακόμη λαμβάνονται υπόψη τα αιτήματα των εργαζομένων στις εταιρείες οδικής βοήθειας εξασφαλίζοντας εργασιακή προοπτική». 

Μετάβαση στο περιεχόμενο