Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Καταβολή υπολοίπου προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ

Με την από 03/11/2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. Πρωτ. 46163), περικόπηκε το 60% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην πλήρη καταβολή των προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, απορίας κλπ. σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2011. Κατά συνέπεια, μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί μόνο το 40% των προνοιακών επιδομάτων των ΑμεΑ. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται πως το υπόλοιπο θα καταβληθεί με νεότερη απόφαση, αμέσως μόλις πιστωθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο λογαριασμός του Υπουργείου που αφορά τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
Με δεδομένα, τόσο τη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, αλλά και τον ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα της κοινωνικής ομάδας στην οποία αφορά,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Υπάρχει χρονικός προγραμματισμός της συγκεκριμένης καταβολής;
2. Θα είναι  Αριθμ. Πρωτ. 1551/14-11-2011
Με την από 03/11/2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. Πρωτ. 46163), περικόπηκε το 60% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην πλήρη καταβολή των προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, απορίας κλπ. σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2011.
 
Αριθμ. Πρωτ. 1551/14-11-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : Καταβολή υπολοίπου προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ

Με την από 03/11/2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. Πρωτ. 46163), περικόπηκε το 60% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην πλήρη καταβολή των προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, απορίας κλπ. σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2011. Κατά συνέπεια, μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί μόνο το 40% των προνοιακών επιδομάτων των ΑμεΑ. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται πως το υπόλοιπο θα καταβληθεί με νεότερη απόφαση, αμέσως μόλις πιστωθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο λογαριασμός του Υπουργείου που αφορά τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων. 

Με δεδομένα, τόσο τη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, αλλά και τον ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα της κοινωνικής ομάδας στην οποία αφορά, 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Υπάρχει χρονικός προγραμματισμός της συγκεκριμένης καταβολής;
2. Θα είναι αναδρομική;

Μετάβαση στο περιεχόμενο