Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Κίνδυνος ανάκτησης κοινοτικών πόρων από την παράταση της εκκρεμότητας για το Εμπορευματικό Κέντρο Ιδιωτών στο Θριάσιο Πεδίο

Μετά από καθυστέρηση πολλών ετών και διαδοχικές τροποποιητικές αποφάσεις, η κυβέρνηση της ΝΔ πέτυχε να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου Ιδιωτών στο Θριάσιο Πεδίο.

Αριθμ. Πρωτ. 15017/14-4-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: Κίνδυνος ανάκτησης κοινοτικών πόρων από την παράταση της εκκρεμότητας για το Εμπορευματικό Κέντρο Ιδιωτών στο Θριάσιο Πεδίο.

Μετά από καθυστέρηση πολλών ετών και διαδοχικές τροποποιητικές αποφάσεις, η κυβέρνηση της ΝΔ πέτυχε να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου Ιδιωτών στο Θριάσιο Πεδίο. Τον Ιούνιο του 2009 αναδείχθηκε τελικά ο ανάδοχος του διαγωνισμού. Ωστόσο προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση, ζήτησε την τροποποίηση υπέρ αυτού ουσιωδών ορών της προκήρυξης. Για το  λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΑΟΣΕ  τον κήρυξε έκπτωτο και ζήτησε την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του στο διαγωνισμό. Η προσπάθεια αυτή της ΓΑΙΑΟΣΕ, αναγνωρίστηκε από την Ε.Ε. και δόθηκε η τελευταία τροποποίηση E(2010)1357/15.03.2010 της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής με ειδικό όρο που προβλέπει ότι: οι δαπάνες σχετικές με τις σιδηροδρομικές, και άλλες υποδομές, που σχετίζονται άμεσα με την δημιουργία και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρο Ιδιωτών (Ε.Κ.Ι.) είναι επιλέξιμες μόνο εάν κατά την αποπληρωμή του έργου, το Ε.Κ.Ι έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί βάσει μίας η περισσοτέρων συμβάσεων παραχώρησης. Δυστυχώς πέρασε ένας χρόνος, μέχρι το έργο να επαναδημοπρατηθεί και σαν να μην έφτανε αυτό η ΓΑΙΑΟΣΕ εξέδωσε δύο φορές τεύχη μεταβολών, με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να μεταφερθεί  στις 28/3/2011.

Πριν, όμως, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό, η ΓΑΙΑΟΣΕ με  απόφαση της, την παρέτεινε  3 ακόμα μήνες, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2011. Οι επιπτώσεις της απόφασης αυτής μπορεί να επηρεάσουν την αποπληρωμή του έργου μιας και η υλοποίηση του ειδικού όρου ( κατασκευή και λειτουργία του εμπορευματικού κέντρου ιδιωτών) έχει καταληκτική ημερομηνία στις 30/6/2012, ακριβώς ένα μόλις χρόνο από τη λήξη της παράτασης του διαγωνισμού. 

Κατόπι των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο, δέκα μήνες μετά την δημοσίευση της προκήρυξης και μετά από συνεχείς τροποποιήσεις/διορθώσεις των τευχών δόθηκε, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, τρίμηνη παράταση με πιθανή συνέπεια την αποτυχία  επίτευξης του ειδικού ορού της απόφασης χρηματοδότησης;

2. Ποιες συγκεκριμένες συνεννοήσεις έχουν γίνει με  την ΕΕ  ώστε να μην χαθούν/επιστραφούν κοινοτικοί πόροι ;

 
Δείτε την απάντηση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο