Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Κομισιόν: Άγνωστη η κατάληξη των φακέλων για τις κακοτεχνίες στα δημόσια έργα

Άγνωστη παραμένει η κατάληξη αρκετών φακέλων που αφορούν κακοτεχνίες σε δημόσια έργα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Μισέλ Μπαρνιέ σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη. Η ερώτηση αυτή είχε υποβληθεί τον Απρίλιο του 2002, ενώ ο κ. Χατζηδάκης είχε υποβάλει δύο σχετικές ερωτήσεις παλαιότερα στην Κομισιόν (στις 10/10/2001 και στις 17/11/2001) δίχως να λαμβάνει απαντήσεις γιατί οι ελληνικές αρμόδιες αρχές δεν έδωσαν τα απαραίτητα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Ο αρμόδιος Επίτροπος, παραπέμποντας σε παλιότερη απάντησή του προς τον κ. Χατζηδάκη (17/9/2001), τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία για τις διοικητικές, οικονομικές ή άλλες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις ελληνικές αρχές σχετικά με τις κακοτεχνίες. Και αυτό διότι δεν έχει λάβει καμία απάντηση στις αλλεπάλληλες επιστολές της προς την ελληνική κυβέρνηση, οι οποίες ξεκινούν από την 29η Ιανουαρίου 2001 και αφορούν την κατάληξη αυτών των φακέλων.


Ο κ. Μπαρνιέ στην απάντησή του επισημαίνει, επίσης, ότι έως σήμερα με βάση τον κανονισμό 1681/94 σχετικό με τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης των διαρθρωτικών πολιτικών, καθώς και την οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό, έχουν διαβιβασθεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 33 μόνο κοινοποιήσεις κακοτεχνιών στον τομέα των δημοσίων έργων για το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης που αφορά την Ελλάδα στην διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 1994-1999.


Στην ίδια απάντηση η Επιτροπή αναφέρει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν διαβιβάσει στοιχεία για τους ελέγχους που διενεργεί ο Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) για τις κακοτεχνίες στα συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα έως τον Ιούλιο του 2001. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει μια βελτίωση της κατάστασης σε σχέση με παλαιότερες επιθεωρήσεις του ίδιου φορέα. Ωστόσο, το 35,5% των έργων εξακολουθεί να πάσχει από σοβαρές κακοτεχνίες. Αναλυτικά στις 2726 επιθεωρήσεις που αφορούσαν 1816 συμβάσεις δημοσίων έργων διαπιστώθηκε ότι:
· Το 1,9% των περιπτώσεων παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις οι οποίες δεν μπορούν να διορθωθούν και θα πρέπει να ανακατασκευαστούν εκ νέου, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από τους αναδόχους με δικά τους έξοδα.
· Το 33,6% των περιπτώσεων που ελέγχθηκαν παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις χωρίς επίπτωση στην ασφάλεια αλλά που θα έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικά έξοδα συντήρησης που θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις πληρωμές στους σχετικούς αναδόχους.
· Το 64,5% των έργων ήταν σύμφωνα με τους κανονισμούς ή παρουσίαζαν δευτερεύουσες ελλείψεις οι οποίες θα διορθώνονταν από τους σχετικούς αναδόχους.


Σχολιάζοντας την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κ. Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: ‘‘Χρειάσθηκαν τρεις ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένας σχεδόν χρόνος προκειμένου να ενημερωθώ σχετικά με τις κακοτεχνίες στα δημόσια έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα κοινοτικά ταμεία. Και αυτό διότι επί μεγάλο χρονικό διάστημα η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε δώσει τα στοιχεία προς την Κομισιόν. Το πιο θλιβερό, όμως, είναι ότι από το πλήθος των κακοτεχνιών που έχουν διαπιστωθεί κατά καιρούς μόνο 33 περιπτώσεις έχουν κοινοποιηθεί προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Και ακόμη χειρότερα: η κατάληξη των πολυπληθών φακέλων των κακοτεχνιών για την επιβολή διοικητικών οικονομικών και άλλων κυρώσεων – μόνο μέχρι το 1999 είχαν διαβιβαστεί σύμφωνα με παλαιότερη απάντηση της Κομισιόν, 478 φάκελοι στο σώμα ελεγκτών δημοσίων έργων – είναι ακόμα άγνωστη καθώς η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει διαβιβάσει τους σχετικούς φακέλους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά τις συνεχείς υπομνήσεις της τελευταίας’’.
Μετάβαση στο περιεχόμενο