Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Κομισιόν: Άγνωστη η τύχη των επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οδηγείται η Ελλάδα

Τεράστιο πρόβλημα υπάρχει στην Ελλάδα με τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τόσο για το περιβάλλον όσο και για την δημόσια υγεία. Αυτό προκύπτει από απάντηση της αρμόδιας για το περιβάλλον Επιτρόπου κ. Μαργκό Βάλστρομ σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη. Σύμφωνα με την απάντηση, τα τελευταία χρόνια παρήχθησαν στην Ελλάδα 280.000 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων, εκ των οποίων μόνο οι 95.670 έχουν ανακυκλωθεί. Η κατάσταση αυτή οδηγεί την Επιτροπή στη λήψη μέτρων εναντίον της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.


Η κ. Βάλστρομ στην απάντηση της στον κ. Χατζηδάκη αναφέρει ότι “οι πληροφορίες της Επιτροπής για την συνολική κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά την διαχείριση των αποβλήτων είναι περιορισμένες” διότι “η Ελλάδα δεν έχει διαβιβάσει έκθεση για την εφαρμογή των Οδηγιών σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων την περίοδο 1987-1997.” Η Επίτροπος σημειώνει ωστόσο ότι “στα τέλη του 1999 η Ελλάδα απήντησε σε τέσσερα ερωτηματολόγια που αφορούσαν την εφαρμογή τεσσάρων κοινοτικών οδηγιών περί αποβλήτων. Οι απαντήσεις της ελληνικής κυβέρνησης ήταν αρκετά αποσπασματικές και δεν φιλοτεχνούν μια συνολική εικόνα των ακολουθούμενων στην Ελλάδα πρακτικών όσον αφορά την διαχείριση των αποβλήτων.”


Η κ. Βάλστρομ υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τις απαντήσεις της ίδιας της ελληνικής κυβέρνησης: “στην Ελλάδα παρήχθησαν 280000 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων, εκ των οποίων οι 95.760 ανακυκλώθηκαν (μολονότι η Ελλάς επεσήμανε ότι δεν διαθέτει εγκαταστάσεις για την επεξεργασία ή την τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων). Σύμφωνα με τις απαντήσεις τα επικίνδυνα απόβλητα φέρονται ως προσωρινώς αποθηκευθέντα ή εξαχθέντα, για τελική διάθεση, σε άλλες χώρες.” Η Επίτροπος προσθέτει στη συνεχεία ότι: “η Επιτροπή δεν διαθέτει τα μέσα για να επιθεωρήσει τις ελληνικές εγκαταστάσεις διαχείρισης των αποβλήτων ή για να ελέγξει, κατά κάποιον άλλο τρόπο, τα προαναφερθέντα αριθμητικά στοιχεία και δεν έχει υπ’ όψη της γενικά στοιχεία για τυχόν κρούσματα περιβαλλοντικής ρύπανσης λόγω παράτυπης διαχείρισης αποβλήτων. Επίσης δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τον αριθμό των 3000 περίπου άνευ αδείας χωρών ταφής αποβλήτων στην Ελλάδα, που ενίοτε αναφέρεται σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Υπάρχουν εντούτοις ορισμένες καταγγελίες περιβαλλοντικών παραβάσεων σχετιζόμενων με τα απόβλητα τις οποίες η Επιτροπή εξετάζει.”


Μετά την επισήμανση όλων αυτών των προβλημάτων, η κ. Βάλστρομ τονίζει ότι η Επιτροπή θεωρεί πως ορισμένες κοινοτικές απαιτήσεις δεν ικανοποιούνται από την Ελλάδα και έχει προβεί στην λήψη μέτρων δυνάμει του άρθρου 226 της συνθήκης της Ε.Ε (παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο). Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν την απουσία διαχειριστικού σχεδίου για τα επικίνδυνα απόβλητα, την απουσία νομοθεσίας για την πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία για την συσκευασία και τα απόβλητα συσκευασιών, καθώς και η απουσία προγραμμάτων για την διαχείριση των ηλεκτρικών συστοιχιών και για την τελική διάθεση των αποβλήτων πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCB).


Μετάβαση στο περιεχόμενο