Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Κομισιόν: Δυσκολίες πληροφόρησης του κοινού για χρηματοδοτικές ευκαιρίες από τις ιστοσελίδες των Διαχειριστικών Αρχών του Γ’ΚΠΣ


Τις δυσκολίες πληροφόρησης του κοινού για ανοικτούς διαγωνισμούς σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ από τις ιστοσελίδες των αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών επισημαίνει ο κοινοτικός επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ σε γραπτή απάντησή του προς τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη. Ο κ. Μπαρνιέ επιβεβαιώνει ότι “σε διάφορες ιστοσελίδες των ελληνικών αρχών που διαχειρίζονται τομεακά και περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, όντως δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ ανοικτών προκηρύξεων υποβολής προσφορών και εκείνων που έχει ήδη λήξει η προθεσμία τους.” Ο κοινοτικός επίτροπος αναφέρεται στο συνηθέστερο ίσως πρόβλημα που συναντούν οι ενδιαφερόμενοι για σχετική πληροφόρηση, που καλούνται να σπαταλήσουν πολύ χρόνο για την ανάγνωση των διαθέσιμων καταλόγων προκηρύξεων, στους οποίους ένα μικρό μόνο μέρος των αναρτημένων προκηρύξεων αφήνει περιθώρια υποβολής προτάσεων.


Στη συνέχεια, ο κοινοτικός επίτροπος υπογραμμίζει ότι οι ιστοσελίδες ορισμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων παρέχουν την εν λόγω διευκόλυνση, π.χ. η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνίας της Πληροφορίας, “οπότε η Επιτροπή έχει την πρόθεση να καλέσει γραπτώς τις ελληνικές αρχές να γενικεύσουν τη συνήθεια αυτή σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.”


Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χατζηδάκης έχει δημιουργήσει έναν ηλεκτρονικό οδηγό για τα κοινοτικά προγράμματα. Στον οδηγό αυτό, αντιμετωπίζεται η δυσκολία που παρατηρείται στην επεξεργασία των αρχικών στοιχείων σε ορισμένες ιστοσελίδες Υπουργείων και Περιφερειών, και γίνεται σε μηνιαία βάση, αυτόματη ανανέωση των καταλόγων όλων των προκηρύξεων. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, επομένως, μπορούν να βρουν επικαιροποιημένα στοιχεία συνδεόμενοι με την ιστοσελίδα του κ. Χατζηδάκη (www.khatzidakis.gr), όπου παρουσιάζονται συνολικά και με τρόπο φιλικό στο χρήστη, τα 24 Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ΚΠΣ και περί τα 80 άλλα Κοινοτικά Προγράμματα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο