Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Κομισιόν: Δυσμενείς συνέπειες στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα

Ανησυχητικά στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα επισημαίνει η Επίτροπος αρμόδια για θέματα περιβάλλοντος κ. Μαργκό Βάλστρομ, σε απάντηση της σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη.


Η Επίτροπος σημειώνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές του όζοντος καθώς – παρότι η σχετική οδηγία για το όζον δεν είναι νομοθετικά δεσμευτική για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. – στην Αθήνα υπάρχει υπέρβαση των οριακών τιμών. Η κ. Βάλστρομ προσθέτει ότι όσον αφορά τις εκπομπές θείου, τα αιωρούμενα σωματίδια, τον μόλυβδο και το διοξείδιο του αζώτου, μπορεί να υπάρξουν επίσης προβλήματα για την υγεία, διότι η Επιτροπή θεωρεί ότι τα όρια τα οποία έχουν τεθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη είναι χαμηλά.


Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απάντηση της κ. Βάλστρομ στον κ. Χατζηδάκη οι οριακές τιμές για το όζον καθορίζονται από την οδηγία 92/72/ΕΟΚ και παρόλο που η οδηγία αυτή δεν είναι δεσμευτική από νομική άποψη “η Επιτροπή γνωρίζει ότι στην μείζονα περιοχή Αθηνών σημειώνονται συχνά υπερβάσεις των εν λόγω οριακών τιμών. Η δε υπέρβαση του ορίου συγκέντρωσης όζοντος 120 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο ευθύνεται ίσως για αναπνευστικά προβλήματα στις ιδιαίτερα ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.” Παράλληλα διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν ότι “το ευρύ κοινό παρουσιάζει τέτοια συμπτώματα σε συγκεντρώσεις όζοντος που υπερβαίνουν τα 240 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.”


Συνεχίζοντας την απάντηση της στον κ. Χατζηδάκη, η κ. Βάλστρομ επισημαίνει ότι αν και οι τιμές όσον αφορά τις εκπομπές θείου, τα αιωρούμενα σωματίδια, τον μόλυβδο και το διοξείδιο του αζώτου, δεν υπερβαίνουν τα σημερινά όρια όπως καθορίζονται από την οδηγία 80/779/ΕΟΚ του συμβουλίου, “σύμφωνα με τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα, δυσμενείς συνέπειες στην υγεία μπορούν ήδη να εμφανιστούν όταν δεν υπάρχει υπέρβαση των σημερινών οριακών τιμών”.


Η κ. Βάλστρομ υπενθυμίζει ότι η Ε.Ε. έχει εκδώσει μια σειρά από Οδηγίες σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση και προσθέτει ότι η νομοθεσία που πρόσφατα έχει εγκριθεί μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την κατάσταση μέσω του καθορισμού αυστηρότερων οριακών τιμών και στόχων. Σημειώνει όμως ότι “από μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Auto-Oil II προκύπτει ότι θα χρειαστούν πρόσθετα και ιδίως τοπικά μέτρα, για την επίτευξη των εν λόγω στόχων στην περιοχή Αθηνών.”


Μετάβαση στο περιεχόμενο