Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Κομισιόν: Η Ελλάδα μεταξύ των τελευταίων στις δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία


Την εικοστή θέση μεταξύ των 25 κρατών μελών της ΕΕ κατέχει η Ελλάδα στις επενδύσεις για έρευνα και τεχνολογία στην ΕΕ, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί. Αυτό προκύπτει από απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου για θέματα Επιστήμης και Έρευνας Γιάνεζ Ποτότσνικ στον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη.


Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής με ερώτησή του στην Κομισιόν ζητούσε να πληροφορηθεί το ύψος των επενδύσεων στην έρευνα και τεχνολογία ως ποσοστό του ΑΕΠ για κάθε κράτος μέλος, όπως επίσης και το ποσοστό του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στους τομείς αυτούς. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης καλούσε την Επιτροπή να τον ενημερώσει για τον αντίκτυπο των δαπανών αυτών στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.


Στην απάντησή του ο αρμόδιος Επίτροπος, στηριζόμενος σε στοιχεία του 2004, παρέθεσε αναλυτικούς πίνακες για τα ποσοστά των επενδύσεων και του εργατικού δυναμικού στους τομείς έρευνας και τεχνολογίας στα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις (20η μεταξύ των 25) καθώς δαπανά για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη το 0,58% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος κοινοτικός όρος των 25 κυμαίνεται στο 1,90%. Όσον αφορά δε στο προσωπικό, από την απάντηση του κ. Ποτότσνικ προκύπτει ότι το 1.21% του συνολικού εργατικού δυναμικού απασχολείται στην Ελλάδα σε τομείς έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ-25 είναι 1,31%. Συνολικά στην ΕΕ οι θέσεις εργασίας σε αυτούς τους τομείς αυξήθηκαν μεταξύ 1997 και 2002 κατά 2 εκατομμύρια περίπου. Η αύξηση αυτή είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την ποσοστιαία αύξηση στο σύνολο της απασχόλησης.


Για τις επιπτώσεις των επενδύσεων στην έρευνα και τεχνολογία στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ο Επίτροπος τονίζει ότι είναι έμμεσες, αλλά εμφανείς. Παραθέτει δε, μελέτη του ΟΟΣΑ, η οποία δείχνει ότι τυχόν αύξηση 1% στις δημόσιες δαπάνες για έρευνα μπορεί να προκαλέσει αύξηση 0.17% στην παραγωγικότητα, ενώ μια αύξηση κατά 1% στις επιχειρηματικές δαπάνες στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας προκαλεί αύξηση κατά 0.13% στην παραγωγικότητα. Περαιτέρω μελέτη της Κομισιόν έδειξε, επίσης, ότι η αύξηση στην παραγωγικότητα έχει θετικό αντίκτυπο, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, στο ποσοστό απασχόλησης. Άρα, υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ της αύξησης των επενδύσεων για έρευνα και τεχνολογία και της συνολικής αύξησης της απασχόλησης.


Σχολιάζοντας την απάντηση, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως “παρά τις προσπάθειες που καταβάλει η Κυβέρνηση, η διαφορά που μας χωρίζει από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τεράστια. Αυτό είναι διπλά κρίμα γιατί οι αυξημένες επενδύσεις στην έρευνα και τεχνολογία μπορεί να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην αύξηση της απασχόλησης”.



Μετάβαση στο περιεχόμενο