Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Κομισιόν: Καλά τα νέα για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, άσχημα, όμως, για τα καινούρια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει έτοιμη να επιβάλει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις τόσο για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα όσο και για τις περιπτώσεις προσωρινής χρήσης ενός οχήματος σε κράτος άλλο από το κράτος ταξινόμησης και της μεταφοράς ενός αυτοκινήτου με την ευκαιρία της αλλαγής κατοικίας από ένα κράτος σε ένα άλλο. Από την άλλη πλευρά όμως η Κομισιόν δεν φαίνεται διατεθειμένη να λάβει μέτρα για την μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή των καινούριων αυτοκινήτων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραπάνω προκύπτουν από την απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου κ. Μπόλκενσταϊν σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης από κοινού με οκτώ ευρωβουλευτές μεταξύ των οποίων ήταν ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ. Χανς Γκερτ Πέτερινγκ και ο πρώην πρωταθλητής αγώνων αυτοκινήτου κ.Άρι Βατάνεν.


Στην ερώτηση τους ο κ.Χατζηδάκης και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές είχαν καταγγείλει την άδικη φορολόγηση των αυτοκινήτων κατά την εισαγωγή τους ιδίως όταν εισαγωγέας είναι ιδιώτης. Στην ίδια ερώτηση τους οι εννέα ευρωβουλευτές είχαν επισημάνει ότι οι επιβαλλόμενοι φόροι στα εισαγόμενα αυτοκίνητα δεν βασίζονται στην πραγματική αξία του αυτοκινήτου κυρίως όταν πρόκειται για μεταχειρισμένα.


Συγκεκριμένα η Επιτροπή αναφέρει ότι έχει ήδη κινήσει την διαδικασία παράβασης εναντίον πολλών κρατών μελών τα οποία δεν τηρούν πλήρως την αρχή που αποτελεί νομολογία του Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία πρέπει να φορολογείται η πραγματική αξία του οχήματος. Η περίπτωση αυτή αφορά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τα οποία σε πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, φορολογούνται κατά την εισαγωγή τους περισσότερο από τα καινούρια Την διαδικασία παράβασης έχει κινήσει η Επιτροπή και για δύο άλλες περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά τα κράτη μέλη που παραβιάζουν τις φορολογικές ατέλειες που ισχύουν για την προσωρινή χρήση των οχημάτων σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος ταξινόμησης. Η δεύτερη περίπτωση αφορά τα κράτη μέλη όπου παραβιάζουν την φορολογική ατέλεια που συνδέεται με την μεταφορά οχημάτων με την ευκαιρία της αλλαγής κατοικίας από ένα κράτος σε ένα άλλο. Στην απάντηση της η Κομισιόν επισημαίνει ότι οι διαδικασίες αυτές μπορούν να καταλήξουν και σε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 226 της συνθήκης της ΕΚ.


Αρνητικά όμως είναι τα νέα όσον αφορά την κατάργηση των ειδικών φόρων κατά την εισαγωγή καινούριων αυτοκινήτων. Και αυτό διότι, σύμφωνα με την απάντηση, η φορολογική δράση της Κομισιόν στηρίζεται στο άρθρο 90 και όχι στο άρθρο 25 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο φόρος που επιβάλλεται στα εισαγόμενα αυτοκίνητα να μην θεωρείται από την Επιτροπή δασμός αλλά εσωτερικός φόρος με συνέπεια να μην υπάρχει δικαίωμα επέμβασής της.
Επίσης στην απάντηση της η Κομισιόν τονίζει ότι έχει υποβάλλει από τον Φεβρουάριο του 1998 προς το Συμβούλιο Υπουργών πρόταση τροποποίησης των κοινοτικών οδηγιών 83/182/ΕΟΚ και 83/183/ΕΟΚ (η πρώτη κοινοτική οδηγία αφορά τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της κοινότητας στις προσωρινές εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων ενώ η δεύτερη αφορά τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της κοινότητας στις οριστικές εισαγωγές από κράτος μέλος προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες). Στόχος της πρότασης τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να καταστούν ευνοϊκότερες οι παραπάνω κοινοτικές οδηγίες όσον αφορά τις απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς. Τέλος ο αρμόδιος επίτροπος κ. Μπόλκενσταϊν επισημαίνει ότι η Κομισιόν προετοιμάζει μια συνολική ανακοίνωση σχετικά με την φορολογία των οχημάτων ώστε ο ευρωπαίος πολίτης να έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση στο μέλλον όσον αφορά τον τομέα αυτό.


Με αφορμή την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κ.Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Μαζί με τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές θα συνεχίσουμε την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών έως ότου αναλάβουν πρωτοβουλίες για μείωση των φόρων στην αγορά αυτοκινήτου. Η νομική αιτιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 25 δεν μας φαίνεται σωστή και αυτό διότι ο ειδικός φόρος για την αγορά αυτοκινήτου λειτουργεί στην πραγματικότητα ως δασμός. Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να επεκταθεί και στον τομέα του αυτοκινήτου.”


Μετάβαση στο περιεχόμενο