Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Κομισιόν: Καμία πρόταση στο ΚΠΣ από την Ελληνική Κυβέρνηση για την εκτροπή του Αχελώου

Η εκτροπή του ποταμού Αχελώου δεν αποτελεί τμήμα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει από την Ελληνική Κυβέρνηση καμία πρόταση συγχρηματοδότησης, σύμφωνα με απάντηση που έδωσε ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Μισέλ Μπαρνιέ σε ερώτηση των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Γιώργου Δημητρακόπουλου και Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με την έλλειψη νερού στη Θεσσαλία.


Ο κ. Μπαρνιέ στην απάντηση του τονίζει ότι η Επιτροπή γνωρίζει το πρόβλημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Ελλάδα, το οποίο εμφανίζεται ακόμα εντονότερο στο θεσσαλικό κάμπο. Όμως στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το Γ’ ΚΠΣ, της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006, η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία πρόταση συγχρηματοδότησης από την Ελληνική κυβέρνηση για την εκτροπή του ποταμού Αχελώου προς τη Θεσσαλία. Αν και μια πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή είχε υποβληθεί κατά το 1994, δυνάμει του Β’ ΚΠΣ, κατέστη άκυρη δεδομένου ότι δεν δόθηκε συνέχεια σε επίπεδο ελληνικών αρχών. Σε περίπτωση δε που η εν λόγω πρόταση υποβληθεί εκ νέου, προσθέτει ο κ. Μπαρνιέ, η Επιτροπή θα την εξετάσει στο πλαίσιο των ισχυουσών ρυθμίσεων.


Συνεχίζοντας την απάντηση του προς τους κ.κ. Δημητρακόπουλο και Χατζηδάκη, ο αρμόδιος Επίτροπος υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά τα γεωργικά μέτρα για την διαχείριση υδάτινων και γεωργικών πόρων, η οδηγία του 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης προέβλεπε την κάλυψη 500.000 εκταρίων. Προσθέτει δε ότι με την εφαρμογή του νέου προγράμματος μείωσης των νιτρικών στη πεδιάδα της Θεσσαλίας θα καλυφθούν 35.100 εκτάρια, καλύπτοντας έτσι όπως σημειώνεται στην απάντηση, “ένα τμήμα των εκτάσεων τις οποίες αφορούσε το πρόγράμμα δράσης” της παραπάνω οδηγίας του 1991.


Τέλος, ο κ. Μπαρνιέ αναφέρει ότι το επιχειρησιακό περιφερειακό πρόγραμμα της Θεσσαλίας για την περίοδο 2000-2006 προβλέπει την υλοποίηση εργασιών αναδασμού σε έκταση 4.100 εκταρίων περίπου, ενώ στο πλαίσιο της αξιοποίησης των υδάτων επιφανείας προβλέπεται η ολοκλήρωση και αξιοποίηση των φραγμάτων Αγιονέρι, Παναγιώτικο, της Σήραγγας του Σμοκόβου και η αποκατάσταση της πρώην λίμνης Κάρλας στη Θεσσαλία.
Μετάβαση στο περιεχόμενο