Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Με το έργο «ΜΟΧΛΟΣ», που εντάσσεται στη «Ψηφιακή Σύγκλιση» εκσυγχρονίζονται οι δομές του ΥΠΑΝ

Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 21 Μαΐου 2009
Με το έργο «ΜΟΧΛΟΣ», που εντάσσεται στη «Ψηφιακή Σύγκλιση» εκσυγχρονίζονται οι δομές του ΥΠΑΝ
Το Υπουργείο Ανάπτυξης προετοίμασε και υπέβαλλε προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» το έργο «ΜΟΧΛΟΣ», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο πληροφορικής, που στόχο έχει την αναδιοργάνωση, βελτίωση και αναβάθμιση της συνολικής λειτουργίας του Υπουργείου, καλύπτοντας κάθε πλευρά της δραστηριότητάς του (Ενέργεια, Φυσικοί Πόροι, Βιομηχανία, Εμπόριο, Καταναλωτής, Έρευνα & Τεχνολογία, Διεθνείς Ενεργειακές Σχέσεις, Ανταγωνιστικότητα).
Επίσης το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, που παρέχει το Υπουργείο τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου, απλουστεύοντας και επιταχύνοντας τις διοικητικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου το έργο θα ωφελήσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας ως προς της προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Η μελέτη για την προετοιμασία της ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» έγινε σε συνεργασία με την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». Επίσης, έχει προβλεφθεί πλήρης συνέργεια και διαλειτουργικότητα με τα ήδη υφιστάμενα ή αναπτυσσόμενα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου.
Ο Γενικός Γραμματέας Ανάπτυξης, Κωστής Μουσουρούλης που είχε την ευθύνη του συντονισμού της Ομάδας Διοίκησης του Έργου, δήλωσε : «Ο ΜΟΧΛΟΣ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε μέγεθος και προϋπολογισμό έργο, που υποβλήθηκε από το Δημόσιο Τομέα και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”. Το έργο αυτό, λόγω ακριβώς της ευρύτητας και της λειτουργικότητάς του, θα αναδείξει το Υπουργείο Ανάπτυξης ως παράδειγμα για το τι μπορεί να πετύχει ο δημόσιος τομέας αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών».

 

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 21 Μαΐου 2009 

Με το έργο «ΜΟΧΛΟΣ», που εντάσσεται στη «Ψηφιακή Σύγκλιση» εκσυγχρονίζονται οι δομές του ΥΠΑΝ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης προετοίμασε και υπέβαλλε προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» το έργο «ΜΟΧΛΟΣ», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο πληροφορικής, που στόχο έχει την αναδιοργάνωση, βελτίωση και αναβάθμιση της συνολικής λειτουργίας του Υπουργείου, καλύπτοντας κάθε πλευρά της δραστηριότητάς του (Ενέργεια, Φυσικοί Πόροι, Βιομηχανία, Εμπόριο, Καταναλωτής, Έρευνα & Τεχνολογία, Διεθνείς Ενεργειακές Σχέσεις, Ανταγωνιστικότητα). 
Επίσης το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, που παρέχει το Υπουργείο τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου, απλουστεύοντας και επιταχύνοντας τις διοικητικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου το έργο θα ωφελήσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας ως προς της προσέλκυση νέων επενδύσεων. 
Η μελέτη για την προετοιμασία της ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» έγινε σε συνεργασία με την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». Επίσης, έχει προβλεφθεί πλήρης συνέργεια και διαλειτουργικότητα με τα ήδη υφιστάμενα ή αναπτυσσόμενα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου. 
Ο Γενικός Γραμματέας Ανάπτυξης, Κωστής Μουσουρούλης που είχε την ευθύνη του συντονισμού της Ομάδας Διοίκησης του Έργου, δήλωσε : «Ο ΜΟΧΛΟΣ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε μέγεθος και προϋπολογισμό έργο, που υποβλήθηκε από το Δημόσιο Τομέα και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”. Το έργο αυτό, λόγω ακριβώς της ευρύτητας και της λειτουργικότητάς του, θα αναδείξει το Υπουργείο Ανάπτυξης ως παράδειγμα για το τι μπορεί να πετύχει ο δημόσιος τομέας αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών».

Μετάβαση στο περιεχόμενο