Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Να γίνουµε πιο αποτελεσµατικοί- άρθρο στην εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι Ελληνες µίλησαν. Η Νέα ∆ηµοκρατία παραµένει µεν η κυρίαρχη ελληνική πολιτική δύναµη, αλλά δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε το γεγονός ότι ένα σηµαντικό ποσοστό ψηφοφόρων µας του Ιουνίου του 2023 αυτή τη φορά δεν µας στήριξε. Οι περισσότεροι από αυτούς έµειναν σπίτι, πολύ λιγότεροι πήγαν σε άλλα κόµµατα. Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι: «Τι περιµένουν οι πολίτες αυτοί από τη Νέα ∆ηµοκρατία;».

Το µόνο σίγουρο είναι ότι δεν θέλουν ακριβώς όλοι το ίδιο πράγµα. Σίγουρα, όµως, όλοι θέλουν να γίνουµε περισσότερο αποτελεσµατικοί στην καθηµερινότητά τους. Γι’ αυτό και είναι προς το κοινό συµφέρον να αγνοήσουµε τα ψευτοδιλήµµατα «Αριστερά ή ∆εξιά» και να επικεντρωθούµε στον κοινό παρονοµαστή που έχουν τα µηνύµατα των πολιτών: ∆ιότι τόσο εκείνοι που ψήφισαν άλλα κόµµατα όσο και οι πολύ περισσότεροι που έµειναν σπίτι σίγουρα θέλουν ακόµα µεγαλύτερη προσπάθεια, ακόµα µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στα ζητήµατα της καθηµερινότητας και της αντιµετώπισης των πραγµατικών τους προβληµάτων.

Η ασφάλεια. Η Υγεία. Η ∆ικαιοσύνη. Η στέγαση. Τα ενοίκια. Η ακρίβεια κ.ο.κ. Σε όλα αυτά τα µέτωπα έχουν γίνει πολλά τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά, προφανώς, πρέπει να γίνουν περισσότερα. Και το βασικό λάθος που πρέπει να αποφύγουµε είναι να σταµατήσουµε να ποδηλατούµε. ∆ιότι τα ποδήλατα που δεν ποδηλατούν πέφτουν!

Μετάβαση στο περιεχόμενο