Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

Αριθμ. Πρωτ. 1020/25-10-2011
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ : Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος βιώνουν εδώ και καιρό, ιδιαίτερα έντονα τη συνεχώς αυξανόμενη κρίση – στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής και γενικότερα – που έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη ανεργία στον τομέα. Το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εδώ και καιρό δεσμευθεί ότι θα ενισχύσει επιχειρήσεις της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης μέσα από προγράμματα του ΕΣΠΑ με ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Ωστόσο, ακόμα δεν έχουν παρουσιαστεί συγκεκριμένες προτάσεις.
Με στόχο να ξεπεράσουν τις δύσκολες αυτές συνθήκες να επιτύχουν την επιβίωση, του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής, αλλά και να καταστήσουν την όποια ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ πράγματι λειτουργική και χρήσιμη, οι επιχειρήσεις εξετάζουν την στροφή προς νέες δράσεις, όπως η παραγωγή νέων, εναλλακτικών και «έξυπνων» προϊόντων. Αξιοποιώντας, δηλαδή, την τεχνογνωσία και την εμπειρία που ήδη διαθέτουν, να αναπτύξουν προϊόντα τα οποία θα αποτελέσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τις ίδιες τις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, και θα εξασφαλίσουν οφέλη για την τοπική κοινωνία.
Παραδείγματα τέτοιων δράσεων είναι η ανάπτυξη συστημάτων αυτόνομων οικολογικών μονάδων αφαλάτωσης, κατά τα πρότυπα της πλωτής μονάδας που ήδη έχει εγκατασταθεί στην περιοχή των Μικρών Κυκλάδων, η κατασκευή πλωτών ανεμογεννητριών για την παραγωγή ενέργειας, η κατασκευή πλοίων  διαχείρισης απορριμμάτων νησιών και άλλα. Οι δράσεις αυτές είναι καινοτόμες, προωθούν τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και την έξυπνη διαχείριση υδάτινων πόρων, ενώ είναι εξαγώγιμες, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον για τέτοια εναλλακτικά προϊόντα παγκοσμίως. Είναι όμως επίσης δράσεις, η χρηματοδότηση των οποίων μέσω ΕΣΠΑ, θα έδινε συγκριτικό πλεονέκτημα στις εν λόγω επιχειρήσεις, λόγω της προηγούμενης τεχνογνωσίας τους, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού. Έτσι, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να καταστούν οι ενισχύσεις «δώρον άδωρον».
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός:
1) Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου σχετικά με τη στήριξη των επιχειρήσεων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος;
2) Πότε θα εξειδικευθούν οι δράσεις που θα προωθήσει το Υπουργείο για την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και ποιο είναι εν γένει το χρονοδιάγραμμα για τα σχετικά προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ;
3) Πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης τις προτάσεις που παρατίθενται παραπάνω, τις οποίες υποστηρίζουν οι επιχειρήσεις στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη θεωρώντας ότι πράγματι μπορεί να δώσουν ουσιαστική λύση στα προβλήματα χωρίς τον κίνδυνο να μεταβληθούν οι εξαγγελίες σε σχεδιασμό επί χάρτου;

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος βιώνουν εδώ και καιρό, ιδιαίτερα έντονα τη συνεχώς αυξανόμενη κρίση – στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής και γενικότερα – που έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη ανεργία στον τομέα. 

Αριθμ. Πρωτ. 1020/25-10-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος βιώνουν εδώ και καιρό, ιδιαίτερα έντονα τη συνεχώς αυξανόμενη κρίση – στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής και γενικότερα – που έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη ανεργία στον τομέα. Το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εδώ και καιρό δεσμευθεί ότι θα ενισχύσει επιχειρήσεις της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης μέσα από προγράμματα του ΕΣΠΑ με ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Ωστόσο, ακόμα δεν έχουν παρουσιαστεί συγκεκριμένες προτάσεις. 

Με στόχο να ξεπεράσουν τις δύσκολες αυτές συνθήκες να επιτύχουν την επιβίωση, του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής, αλλά και να καταστήσουν την όποια ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ πράγματι λειτουργική και χρήσιμη, οι επιχειρήσεις εξετάζουν την στροφή προς νέες δράσεις, όπως η παραγωγή νέων, εναλλακτικών και «έξυπνων» προϊόντων. Αξιοποιώντας, δηλαδή, την τεχνογνωσία και την εμπειρία που ήδη διαθέτουν, να αναπτύξουν προϊόντα τα οποία θα αποτελέσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τις ίδιες τις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, και θα εξασφαλίσουν οφέλη για την τοπική κοινωνία. 

Παραδείγματα τέτοιων δράσεων είναι η ανάπτυξη συστημάτων αυτόνομων οικολογικών μονάδων αφαλάτωσης, κατά τα πρότυπα της πλωτής μονάδας που ήδη έχει εγκατασταθεί στην περιοχή των Μικρών Κυκλάδων, η κατασκευή πλωτών ανεμογεννητριών για την παραγωγή ενέργειας, η κατασκευή πλοίων  διαχείρισης απορριμμάτων νησιών και άλλα. Οι δράσεις αυτές είναι καινοτόμες, προωθούν τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και την έξυπνη διαχείριση υδάτινων πόρων, ενώ είναι εξαγώγιμες, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον για τέτοια εναλλακτικά προϊόντα παγκοσμίως. Είναι όμως επίσης δράσεις, η χρηματοδότηση των οποίων μέσω ΕΣΠΑ, θα έδινε συγκριτικό πλεονέκτημα στις εν λόγω επιχειρήσεις, λόγω της προηγούμενης τεχνογνωσίας τους, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού. Έτσι, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να καταστούν οι ενισχύσεις «δώρον άδωρον».

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός:
 
1) Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου σχετικά με τη στήριξη των επιχειρήσεων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος; 
2) Πότε θα εξειδικευθούν οι δράσεις που θα προωθήσει το Υπουργείο για την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και ποιο είναι εν γένει το χρονοδιάγραμμα για τα σχετικά προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ;
3) Πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης τις προτάσεις που παρατίθενται παραπάνω, τις οποίες υποστηρίζουν οι επιχειρήσεις στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη θεωρώντας ότι πράγματι μπορεί να δώσουν ουσιαστική λύση στα προβλήματα χωρίς τον κίνδυνο να μεταβληθούν οι εξαγγελίες σε σχεδιασμό επί χάρτου;

Υπογραφή

Κωστής Χατζηδάκης
Ιωάννης Πλακιωτάκης 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο