Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

“Νέο Πλαίσιο για τις Αδειοδοτήσεις των Επιχειρήσεων : ένα γενναίο άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα”. Άρθρο στον Τύπο της Κυριακής

newspaper_glasses_4_120x80Ο νέος Νόμος-  Πλαίσιο για την Απλοποίηση των διαδικασιών Αδειοδότησης  των Επιχειρήσεων αποτελεί μία μεταρρύθμιση κομβικής σημασίας καθώς για πρώτη φορά απλοποιούμε συνολικά το θεσμικό πλαίσιο, αλλάζοντας τη όλη φιλοσοφία σχετικά με το πώς το κράτος αντιμετωπίζει το επιχειρείν. Με το σημερινό σύστημα όλες οι επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν χρειάζονται πρώτα την άδεια του κράτους, πλην εξαιρέσεων. Με το νέο σύστημα όλες οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερη παρέμβαση της δημόσιας διοίκησης, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

Στην προσπάθεια αυτή δεν αυτοσχεδιάσαμε. Αξιοποιήσαμε όλα τα διεθνώς επιτυχημένα παραδείγματα, στηριζόμενοι στις μελέτες του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και του Boston Consulting Group, στη δουλειά που έγινε από την Επιτροπή Εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και στη βοήθεια και την τεχνογνωσία της Παγκόσμιας Τράπεζας…

newspaper_glasses_4_120x80Ο νέος Νόμος-  Πλαίσιο για την Απλοποίηση των διαδικασιών Αδειοδότησης  των Επιχειρήσεων αποτελεί μία μεταρρύθμιση κομβικής σημασίας καθώς για πρώτη φορά απλοποιούμε συνολικά το θεσμικό πλαίσιο, αλλάζοντας τη όλη φιλοσοφία σχετικά με το πώς το κράτος αντιμετωπίζει το επιχειρείν. Με το σημερινό σύστημα όλες οι επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν χρειάζονται πρώτα την άδεια του κράτους, πλην εξαιρέσεων. Με το νέο σύστημα όλες οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερη παρέμβαση της δημόσιας διοίκησης, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

Στην προσπάθεια αυτή δεν αυτοσχεδιάσαμε. Αξιοποιήσαμε όλα τα διεθνώς επιτυχημένα παραδείγματα, στηριζόμενοι στις μελέτες του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και του Boston Consulting Group, στη δουλειά που έγινε από την Επιτροπή Εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και στη βοήθεια και την τεχνογνωσία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Βασισμένοι σε όσα ήδη περιγράψαμε, ο νέος νόμος-πλαίσιο περιλαμβάνει τέσσερις τομές: σύστημα «απλής αδειοδότησης» ή “υπεύθυνης δήλωσης”, όχι έλεγχοι των επιχειρήσεων εκ των προτέρων αλλά έλεγχοι κατά τη λειτουργία, έλεγχος των επιχειρήσεων από πιστοποιημένους φορείς και κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης.

Με το σύστημα «απλής αδειοδότησης των επιχειρήσεων εισάγουμε τρία νέα εργαλεία: Πρώτον την  αυτοσυμμόρφωση, όπου η ίδια η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα πως έχει ήδη συμμορφωθεί και φέρει το βάρος της απόδειξης. Δεύτερον την πιστοποίηση τρίτου, δηλαδή το outsourcing της διαδικασίας αδειοδότησης, όπως ήδη γίνεται π.χ. στην έκδοση πολεοδομικών αδειών, με τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι μηχανικοί και τρίτον την αξιοποίηση εργαλείων της αγοράς π.χ,  επισυνάπτοντας ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα συνάγεται πως η εγκατάσταση αυτή ήδη τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς οι εταιρίες που ασφαλίζουν μιαν εγκατάσταση, έχουν αναγκαστικά εξετάσει την εγκατάσταση. Ανάλογα με την κρισιμότητα του θέματος που αφορά το δημόσιο συμφέρον, θα επιλέγεται ένα εκ των τριών εργαλείων.

Η δεύτερη τομή που εισάγουμε αφορά την μετάθεση των ελέγχων από το στάδιο παροχής της άδειας στο στάδιο της λειτουργίας της εκάστοτε δραστηριότητας. Σήμερα το βάρος των ελέγχων πέφτει στο γραφειοκρατικό κομμάτι, στη διεκπεραίωση των αιτημάτων για αδειοδότηση. Με το νέο σύστημα, δεν θα εξετάζεται εάν πληρούνται γενικώς και θεωρητικώς οι προϋποθέσεις πριν ξεκινήσει μια επιχείρηση, αλλά εάν τηρείται ο νόμος σε εγκαταστάσεις που ήδη  λειτουργούν, στην πράξη.

Με την τρίτη παρέμβασή μας οι έλεγχοι θα διεξάγονται από πιστοποιημένους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με βάση τα συγκεκριμένα πρότυπα προδιαγραφών, οργάνωσης και λειτουργίας. Δηλαδή, οutsourcing θα υπάρχει στη διαδικασία των αδειοδοτήσεων αλλά και σε μέρη των ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς. Γι” αυτό δημιουργούμε ένα σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να υπάρχουν και να λειτουργούν σωστά, τόσο οι κατάλληλοι δημόσιοι φορείς, αλλά και οι ιδιωτικοί (π.χ. μηχανικοί, εξειδικευμένες εταιρίες)- στο βαθμό που αυτό δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη παραχώρηση δημόσιας εξουσίας.

Και τέλος με την τέταρτη παρέμβαση τομή δημιουργούμε ένα κεντρικό, ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας. Το σύστημα αυτό θα έχει την μορφή ενός portal  στο οποίο  όποιος θέλει να ξεκινήσει μια δραστηριότητα θα βλέπει τί χρειάζεται, αλλά θα κάνει και πολλές από τις διαδικασίες για την αδειοδότηση. Ταυρόχρονα, θα μπορεί να παρακολουθεί πώς προχωρούν οι διαδικασίες, αλλά θα διατηρείται και ενιαίο αρχείο όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα πιστοποιητικά.

Ο νέος νόμος-πλάισιο για την Απλοποίηση των διαδικασιών Αδειοδότησης συνιστά μεταρρύθμιση που θα αλλάξει οριστικά το πλαίσιο του επιχειρείν στην Ελλάδα. Είμαστε μάλιστα αποφασισμένοι να προχωρήσουμε γρήγορα, γιατί η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μία νέα υγιή και παραγωγική βάση που θα εγγυάται την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για να βγούμε οριστικά από τον κύκλο της ύφεσης και των ελλειμμάτων. Και ο μόνος δρόμος για την ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας περνά από την στήριξη της επιχειρηματικότητας. Όχι με λόγια, αλλά με συγκεκριμένες πράξεις και έργα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Μετάβαση στο περιεχόμενο