Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ο Κωστής Χατζηδάκης εισηγητής της Ευρωβουλής για τον Κανονισμό του Δ’ ΚΠΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όρισε ως εισηγητή για τον Κανονισμό Πλαίσιο του Δ΄ ΚΠΣ τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη.


Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης, που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, ορίστηκε εισηγητής της Ευρωβουλής για τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2007-2013 (Δ’ ΚΠΣ). Ο Κανονισμός αυτός χαράσσει το γενικό νομοθετικό πλαίσιο που θα ισχύσει για τη λειτουργία των Ταμείων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- την κατανομή των κονδυλίων στους τρεις νέους “Στόχους” που έχουν καθοριστεί για το Δ’ ΚΠΣ, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών για την κοινοτική χρηματοδότηση, το ποσοστό συγχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στις Βρυξέλλες και τις εθνικές πρωτεύουσες για τα νέα προγράμματα καθώς και τον τρόπο διαχείρισής τους. Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα έντονο για τον Κανονισμό αυτό, ο οποίος θα προσδιορίσει τελικά το ποσοστό της χρηματοδότησης για κάθε κράτος μέλος για την περίοδο 2007-2013.


Πρέπει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εξέχοντα ρόλο στη διαμόρφωση των νομοθετικών ρυθμίσεων, αφού οι τελικές αποφάσεις που θα ληφθούν το 2005 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ECOFIN δεν μπορούν να ισχύσουν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωβουλής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να σεβαστεί τουλάχιστον τις βασικές θέσεις που θα διατυπωθούν στην έκθεση Χατζηδάκη, προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκριση της Ευρωβουλής για τον Κανονισμό.


Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε οριστεί και εισηγητής της Ευρωβουλής για την λεγόμενη «Τρίτη Έκθεση Συνοχής» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεσή του υπερψηφίστηκε τον προηγούμενο Απρίλιο από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αναφερόταν στις πολιτικές προτάσεις της Κομισιόν για τη διαμόρφωση της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ για το Δ’ ΚΠΣ. Συνεπώς, ο παρών Κανονισμός είναι βασισμένος σε αρχές που το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει με την τελευταία έκθεση Χατζηδάκη.


Είναι αυτονόητο ότι ο ορισμός ενός Έλληνα ευρωβουλευτή στη θέση του εισηγητή για τον Κανονισμό Πλαίσιο είναι θετική εξέλιξη για τη χώρα. Δεν πρέπει άλλωστε να παραγνωρίζεται ότι η διεύρυνση – με τις πρόσθετες ανάγκες που δημιουργεί, αλλά και με την άρνηση των πλουσιότερων κρατών-μελών να συνεισφέρουν περισσότερα στον κοινοτικό προϋπολογισμό – καθιστά κατ’αρχήν πιο δύσκολη την πρόσβαση της Ελλάδας στα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο