Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ο Κωστής Χατζηδάκης εκπρόσωπος της Ευρωβουλής στο Συμβούλιο των Υπουργών Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης θα εκπροσωπήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο Υπουργών Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνέρχεται την Πέμπτη και τη Παρασκευή στο Λουξεμβούργο.


Συγκεκριμένα το Συμβούλιο των Υπουργών θα ασχοληθεί με το Δ΄ ΚΠΣ και τη χρηματοδότηση της Περιφερειακής Πολιτικής την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Θα ασχοληθεί επίσης και με τα θέματα των «κατευθυντήριων γραμμών» της Περιφερειακής Πολιτικής την ίδια περίοδο, οι οποίες εξειδικεύουν την πολιτική της Ένωσης στο θέμα αυτό, θέτοντας συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες για τα κράτη μέλη (εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, απασχόληση, περιβάλλον κλπ).


Τέλος, αντικείμενο της συνεδρίασης θα αποτελέσει η εξειδίκευση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την «Εδαφική Συνοχή», όπως προβλέπεται από το νέο σχέδιο Συντάγματος, θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη χώρα μας λόγω των πολλών ορεινών και νησιωτικών περιοχών.


Ο Κωστής Χατζηδάκης έχει προσκληθεί στη συγκεκριμένη συνεδρίαση με την ιδιότητα του εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, δηλαδή για το Δ΄ ΚΠΣ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο