Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2009
Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.
Στη διάρκεια του Συμβουλίου επετεύχθη πολιτική συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση της Πρότασης Οδηγίας για την υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων πετρελαίου από τα Κράτη Μέλη, με την οποία ενισχύεται η αλληλεγγύη των χωρών της Ε.Ε. σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού. Ωστόσο, οι προβλέψεις σε σχέση με αυτά που ζητούσε στην αρχική της πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ χαλαρές. Η σύσταση κρατικού φορέα διαχείρισης των αποθεμάτων δεν είναι υποχρεωτική (μπορεί να είναι και οικονομικός φορέας), αποθέματα μπορεί να διατηρούνται και εκτός των ορίων του Κράτους Μέλους, η γνωστοποίηση στην Κομισιόν για το ύψος των αποθεμάτων είναι σε μηναία βάση. Η Κομισιόν τέλος, δεν υποχρεώνει αλλά συνιστά στα Κράτη Μέλη να διαθέτουν αποθέματα σε άλλο Κράτος σε ένδειξη αλληλεγγύης.
Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, εξετάστηκε η έκθεση προόδου τριών νομοθετικών  Προτάσεων που προωθούν περαιτέρω τις πολιτικές της Ε.Ε. για την  ενεργειακή αποδοτικότητα και αφορούν  α) στην επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης στα προϊόντα που συνδέονται με την ενέργεια, ώστε οι ετικέτες να είναι απλές, κατανοητές και ευανάγνωστες και να μπορεί ο καταναλωτής να επιλέγει εύκολα το ενεργειακά αποδοτικότερο προϊόν,  β)στην επισήμανση της κατανάλωσης καυσίμου στα ελαστικά των αυτοκινήτων με στόχο τη μείωση του κόστους κίνησης, και τέλος γ) στην προώθηση νέων μέτρων για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων ώστε να κατασκευάζονται με νέους κανόνες, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση. Οι κανόνες αυτοί αφορούν μόνο νεοαναγειρόμενες οικοδομές καθώς και οικοδομές που υφίστανται μείζονα ανακαίνιση. Οι τρεις Οδηγίες αυτές έχουν εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά το Συμβούλιο δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα οριστικά.
Στις παρεμβάσεις του, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι η Ελλάδα μαζί με τις άλλες χώρες σημειώνει την ικανοποίηση της για το ότι βρέθηκε ένας ευρωπαϊκός συμβιβασμός σχετικά με τη διατήρηση αποθεμάτων, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες των Κρατών Μελών. Για την  ενεργειακή εξοικονόμηση ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι αποτελεί βασικό στόχο της Κυβέρνησης και αναφέρθηκε στις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Υπουργείου στην κατεύθυνση αυτή. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στα προγράμματα που εφαρμόζονται στη χώρα μας, όπως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για τους Δήμους της χώρας και την τρέχουσα δράση για την αντικατάσταση των παλαιάς τεχνολογίας κλιματιστικών, την επικείμενη αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας των ιδιωτικών κτιρίων, και τέλος την προώθηση της «πράσινης επιχειρηματικότητας».
Τέλος, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις διεθνείς ενεργειακές σχέσεις της ΕΕ, οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών τόνισαν για άλλη μια φορά, την ανάγκη κοινής δράσης για την αποφυγή νέας κρίσης εφοδιασμού φυσικού αερίου, ανάλογης με αυτής του περασμένου Ιανουαρίου.

 

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2009 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.
Στη διάρκεια του Συμβουλίου επετεύχθη πολιτική συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση της Πρότασης Οδηγίας για την υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων πετρελαίου από τα Κράτη Μέλη, με την οποία ενισχύεται η αλληλεγγύη των χωρών της Ε.Ε. σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού. Ωστόσο, οι προβλέψεις σε σχέση με αυτά που ζητούσε στην αρχική της πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ χαλαρές. Η σύσταση κρατικού φορέα διαχείρισης των αποθεμάτων δεν είναι υποχρεωτική (μπορεί να είναι και οικονομικός φορέας), αποθέματα μπορεί να διατηρούνται και εκτός των ορίων του Κράτους Μέλους, η γνωστοποίηση στην Κομισιόν για το ύψος των αποθεμάτων είναι σε μηναία βάση. Η Κομισιόν τέλος, δεν υποχρεώνει αλλά συνιστά στα Κράτη Μέλη να διαθέτουν αποθέματα σε άλλο Κράτος σε ένδειξη αλληλεγγύης.
Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, εξετάστηκε η έκθεση προόδου τριών νομοθετικών  Προτάσεων που προωθούν περαιτέρω τις πολιτικές της Ε.Ε. για την  ενεργειακή αποδοτικότητα και αφορούν  α) στην επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης στα προϊόντα που συνδέονται με την ενέργεια, ώστε οι ετικέτες να είναι απλές, κατανοητές και ευανάγνωστες και να μπορεί ο καταναλωτής να επιλέγει εύκολα το ενεργειακά αποδοτικότερο προϊόν,  β)στην επισήμανση της κατανάλωσης καυσίμου στα ελαστικά των αυτοκινήτων με στόχο τη μείωση του κόστους κίνησης, και τέλος γ) στην προώθηση νέων μέτρων για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων ώστε να κατασκευάζονται με νέους κανόνες, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση. Οι κανόνες αυτοί αφορούν μόνο νεοαναγειρόμενες οικοδομές καθώς και οικοδομές που υφίστανται μείζονα ανακαίνιση. Οι τρεις Οδηγίες αυτές έχουν εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά το Συμβούλιο δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα οριστικά.
Στις παρεμβάσεις του, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι η Ελλάδα μαζί με τις άλλες χώρες σημειώνει την ικανοποίηση της για το ότι βρέθηκε ένας ευρωπαϊκός συμβιβασμός σχετικά με τη διατήρηση αποθεμάτων, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες των Κρατών Μελών. Για την  ενεργειακή εξοικονόμηση ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι αποτελεί βασικό στόχο της Κυβέρνησης και αναφέρθηκε στις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Υπουργείου στην κατεύθυνση αυτή. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στα προγράμματα που εφαρμόζονται στη χώρα μας, όπως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για τους Δήμους της χώρας και την τρέχουσα δράση για την αντικατάσταση των παλαιάς τεχνολογίας κλιματιστικών, την επικείμενη αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας των ιδιωτικών κτιρίων, και τέλος την προώθηση της «πράσινης επιχειρηματικότητας».
Τέλος, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις διεθνείς ενεργειακές σχέσεις της ΕΕ, οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών τόνισαν για άλλη μια φορά, την ανάγκη κοινής δράσης για την αποφυγή νέας κρίσης εφοδιασμού φυσικού αερίου, ανάλογης με αυτής του περασμένου Ιανουαρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο