Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Οδηγία για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις

kx_dilosi1-300x200Με την επέκταση της χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, επιτύχαμε ένα ουσιαστικό βήμα για μια Δημόσια Διοίκηση χωρίς χαρτιά. Η σύναψη των δημοσίων συμβάσεων θα γίνεται με περισσότερη ταχύτητα και λιγότερο κόστος, ενώ μειώνονται τα εμπόδια πρόσβασης των ΜμΕ στους διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Το Υπουργείο μας σκοπεύει να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση την Οδηγία για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Σε επίπεδο ΕΕ  αναμένουμε  ότι η ευρεία χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους δημόσιους διαγωνισμούς θα εξασφαλίσει μείωση των κονδυλίων που προορίζονται για δημόσιες προμήθειες έως και €2,3 δις

kx_dilosi1-300x200Οι εκπρόσωποι των 28 Κρατών Μελών της ΕΕ επιβεβαίωσαν την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου την συμφωνία που επήλθε μεταξύ της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια νέα Οδηγία για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις.

Η Οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις προβλέπει τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων από οργανισμούς του δημοσίου κατά τη διαδικασία αγοράς προμηθειών και υπηρεσιών ή διαγωνισμών δημοσίων έργων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ έθεσε εξαρχής ως βασική προτεραιότητά του την υιοθέτηση της Οδηγίας, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η εφαρμογή της και για την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή της Οδηγίας αναμένεται μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και της κρατικής δαπάνης για προμήθειες, διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας κράτους και επιχειρήσεων.

Η μείωση του κόστους και η απλοποίηση των διαδικασιών προκύπτουν μεταξύ άλλων από:

-Την αποφυγή του κόστους έκδοσης (χαρτί κλπ.), αποστολής και αποθήκευσης των τιμολογίων.

-Την κατάργηση της διαδικασίας επανακαταχώρησης (πληκτρολόγηση) των τιμολογίων από τους παραλήπτες.

-Τη μείωση των λαθών.

-Τη διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου αλλά και του ελέγχου στις δημόσιες συμβάσεις.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης, ως προεδρεύων των Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας και Συνοχής της Ε.Ε., δήλωσε ότι :

«Με την επέκταση της χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, επιτύχαμε ένα ουσιαστικό βήμα για μια Δημόσια Διοίκηση χωρίς χαρτιά. Η σύναψη των δημοσίων συμβάσεων θα γίνεται με περισσότερη ταχύτητα και λιγότερο κόστος, ενώ μειώνονται τα εμπόδια πρόσβασης των ΜμΕ στους διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Το Υπουργείο μας σκοπεύει να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση την Οδηγία για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Σε επίπεδο ΕΕ  αναμένουμε  ότι η ευρεία χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους δημόσιους διαγωνισμούς θα εξασφαλίσει μείωση των κονδυλίων που προορίζονται για δημόσιες προμήθειες έως και €2,3 δις».

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τον δεύτερο φάκελο αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  που αφορά στον τομέα της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ και ολοκληρώνεται θετικά πριν ακόμα κλείσει ένας μήνας από τότε που ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε.

Επόμενα Βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ψηφίσει επί του σχεδίου Οδηγίας σε σύνοδο της ολομέλειάς του και κατόπιν το Συμβούλιο θα πρέπει να το υιοθετήσει επισήμως.

Η Οδηγία προβλέπει την ανάπτυξη ενός κοινού, διαλειτουργικού προτύπου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση από τις Ευρωπαϊκές υπηρεσίες τυποποίησης (CEN, Cenele, ETSI) το οποίο θα πρέπει να υιοθετηθεί εντός 36 μηνών από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας.

Μετά την δημοσιοποίηση του νέου προτύπου, οι κεντρικές αναθέτουσες αρχές θα έχουν περιθώριο μέχρι 18 μήνες για να το εφαρμόσουν. Οι τοπικές και περιφερειακές αναθέτουσες αρχές θα έχουν το δικαίωμα εξαίρεσης από την προθεσμία έως και 30 μήνες από την δημοσιοποίηση του προτύπου.


Μετάβαση στο περιεχόμενο