Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Οι ενέργειες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καύσιμα

Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2009
Οι ενέργειες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καύσιμα
Με δεδομένη την δικαιολογημένη ευαισθησία που υπάρχει γύρω από την αγορά των καυσίμων αλλά και τις αυξήσεις που έχει σημειώσει διεθνώς η τιμή της βενζίνης από την αρχή της χρονιάς και το τελευταίο διάστημα, το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει τα ακόλουθα:
1. Τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων του ΥΠΑΝ (ΚΕΔΑΚ) συνεχίζουν συστηματικά τους ελέγχους υγρών καυσίμων καθ΄όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί αύξηση των σχετικών ελέγχων κατά 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.
Όσον αφορά ελέγχους εκτός Αθηνών από τα ΚΕΔΑΚ του ΥΠΑΝ:
 Συνεχίζει τη λειτουργία του το Κλιμάκιο που βρίσκεται μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.
 Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε όλους τους Νομούς της Κρήτης.
 Διενεργήθηκαν έλεγχοι στη Ρόδο και Κω.
 Ανάλογα προγραμματίζονται αποστολές και σε άλλα νησιά ή τουριστικές περιοχές.
Τα ΚΕΔΑΚ προγραμματίζουν επίσης ελέγχους στις εθνικές οδούς (διόδια, είσοδοι πρωτεύουσας) καθώς και σε τουριστικές περιοχές σε κοινές αποστολές με την ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ).
2. Επιπλέον το ΥΠΑΝ έχει προχωρήσει στην εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων για την προστασία του καταναλωτή, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας στον τομέα των πετρελαιοειδών:
 Τοποθετούνται από 1/1/2010 Ταμειακές μηχανές με Σύστημα Εισροών-Εκροών σε όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων.
 Διευρύνεται το πεδίο ελέγχων των Κλιμακίων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) με αρμοδιότητες και για κοστολογικούς ελέγχους.
 Προβλέπεται πλέον η δυνατότητα σφράγισης εγκαταστάσεων σ’ όλη την αλυσίδα πετρελαιοειδών σε περίπτωση υποτροπής σε σχέση με παραβίαση της νομοθεσίας
 Τοποθετούνται μηχανήματα Αυτόματων Πωλητών (μη επανδρωμένων) στα πρατήρια υγρών καυσίμων και εκτός του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους (νύχτες, σαββατοκύριακα), γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τη θερινή περίοδο και τον αδιάλειπτο εφοδιασμό.
 Ενισχύεται η προσπάθεια ενημέρωσης των καταναλωτών μέσα από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων) και τις εβδομαδιαίες αναλυτικές ανακοινώσεις του ΥΠΑΝ για την πορεία των τιμών.
 Παραπέμφθηκε άμεσα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η καταγγελία για δυσλειτουργία της αγοράς πετρελαιοειδών  στην Κρήτη
3. Το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις αρχές Ιουλίου έχει αποστείλει επιστολή για την εντατικοποίηση των σχετικών ελέγχων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας (Διευθύνσεις και Τμήματα Εμπορίου), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Οι έλεγχοι των νομαρχιών θα πρέπει να είναι διαρκείς στα σημεία λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και των σημείων που βρίσκονται στις εθνικές οδούς. Σε περιπτώσεις όπου οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας υγρών καυσίμων δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και τη συναφή νομοθεσία, οι ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες θα κινούν άμεσα τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.
Επίσης, στις 24 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ειδική συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τα θέματα των υγρών καυσίμων με εκπροσώπους των Νομαρχών των περισσότερων τουριστικών Νομών (νησιωτικοί Νομοί, συν ορισμένοι ηπειρωτικοί με μεγάλη κίνηση) ιδιαιτέρως εκείνων που παρουσίαζαν αποκλίσεις από το μέσο όρο της χώρας, οπότε και αναλύθηκαν τα θέματα αυτά και συμφωνήθηκε κοινό πεδίο δράσης.
4. Υπενθυμίζεται τέλος, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εβδομάδα που μόλις πέρασε (EU Oil Bulletin no.1468, 3-8-2009), η τελική λιανική τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα είναι η 8η φθηνότερη μεταξύ όλων των Κρατών Μελών της ΕΕ. Υπάρχουν δε πέντε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρώην Ανατολική Ευρώπη (Σλοβακία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβενία και Πολωνία) με αρκετά χαμηλότερα εισοδήματα και μισθούς από την Ελλάδα που έχουν υψηλότερες τιμές βενζίνης. Αυτή είναι μία αλήθεια που δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις. Μεσοσταθμικά η εξέλιξη της τιμής της βενζίνης στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα ακολουθεί τις τάσεις σε όλη την Ευρώπη παραμένοντας σταθερά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Ωστόσο το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν εφησυχάζει επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει στρεβλώσεις της αγοράς ή ακραία φαινόμενα. Διαρκής στόχος του Υπουργείου είναι η προστασία του Έλληνα καταναλωτή και ταυτόχρονα η λειτουργία μιας υγιούς και ανταγωνιστικής αγοράς πετρελαιοειδών. Και το στόχο αυτό υπηρετούμε με συνέπεια.

 

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2009 

Οι ενέργειες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καύσιμα

Με δεδομένη την δικαιολογημένη ευαισθησία που υπάρχει γύρω από την αγορά των καυσίμων αλλά και τις αυξήσεις που έχει σημειώσει διεθνώς η τιμή της βενζίνης από την αρχή της χρονιάς και το τελευταίο διάστημα, το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει τα ακόλουθα: 
1. Τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων του ΥΠΑΝ (ΚΕΔΑΚ) συνεχίζουν συστηματικά τους ελέγχους υγρών καυσίμων καθ΄όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί αύξηση των σχετικών ελέγχων κατά 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008. 
Όσον αφορά ελέγχους εκτός Αθηνών από τα ΚΕΔΑΚ του ΥΠΑΝ:  Συνεχίζει τη λειτουργία του το Κλιμάκιο που βρίσκεται μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε όλους τους Νομούς της Κρήτης. Διενεργήθηκαν έλεγχοι στη Ρόδο και Κω. Ανάλογα προγραμματίζονται αποστολές και σε άλλα νησιά ή τουριστικές περιοχές. 
Τα ΚΕΔΑΚ προγραμματίζουν επίσης ελέγχους στις εθνικές οδούς (διόδια, είσοδοι πρωτεύουσας) καθώς και σε τουριστικές περιοχές σε κοινές αποστολές με την ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ). 
2. Επιπλέον το ΥΠΑΝ έχει προχωρήσει στην εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων για την προστασία του καταναλωτή, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας στον τομέα των πετρελαιοειδών: Τοποθετούνται από 1/1/2010 Ταμειακές μηχανές με Σύστημα Εισροών-Εκροών σε όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων.  Διευρύνεται το πεδίο ελέγχων των Κλιμακίων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) με αρμοδιότητες και για κοστολογικούς ελέγχους. Προβλέπεται πλέον η δυνατότητα σφράγισης εγκαταστάσεων σ’ όλη την αλυσίδα πετρελαιοειδών σε περίπτωση υποτροπής σε σχέση με παραβίαση της νομοθεσίας  Τοποθετούνται μηχανήματα Αυτόματων Πωλητών (μη επανδρωμένων) στα πρατήρια υγρών καυσίμων και εκτός του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους (νύχτες, σαββατοκύριακα), γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τη θερινή περίοδο και τον αδιάλειπτο εφοδιασμό.  Ενισχύεται η προσπάθεια ενημέρωσης των καταναλωτών μέσα από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων) και τις εβδομαδιαίες αναλυτικές ανακοινώσεις του ΥΠΑΝ για την πορεία των τιμών. Παραπέμφθηκε άμεσα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η καταγγελία για δυσλειτουργία της αγοράς πετρελαιοειδών  στην Κρήτη
3. Το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις αρχές Ιουλίου έχει αποστείλει επιστολή για την εντατικοποίηση των σχετικών ελέγχων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας (Διευθύνσεις και Τμήματα Εμπορίου), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Οι έλεγχοι των νομαρχιών θα πρέπει να είναι διαρκείς στα σημεία λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και των σημείων που βρίσκονται στις εθνικές οδούς. Σε περιπτώσεις όπου οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας υγρών καυσίμων δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και τη συναφή νομοθεσία, οι ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες θα κινούν άμεσα τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Επίσης, στις 24 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ειδική συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τα θέματα των υγρών καυσίμων με εκπροσώπους των Νομαρχών των περισσότερων τουριστικών Νομών (νησιωτικοί Νομοί, συν ορισμένοι ηπειρωτικοί με μεγάλη κίνηση) ιδιαιτέρως εκείνων που παρουσίαζαν αποκλίσεις από το μέσο όρο της χώρας, οπότε και αναλύθηκαν τα θέματα αυτά και συμφωνήθηκε κοινό πεδίο δράσης. 
4. Υπενθυμίζεται τέλος, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εβδομάδα που μόλις πέρασε (EU Oil Bulletin no.1468, 3-8-2009), η τελική λιανική τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα είναι η 8η φθηνότερη μεταξύ όλων των Κρατών Μελών της ΕΕ. Υπάρχουν δε πέντε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρώην Ανατολική Ευρώπη (Σλοβακία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβενία και Πολωνία) με αρκετά χαμηλότερα εισοδήματα και μισθούς από την Ελλάδα που έχουν υψηλότερες τιμές βενζίνης. Αυτή είναι μία αλήθεια που δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις. Μεσοσταθμικά η εξέλιξη της τιμής της βενζίνης στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα ακολουθεί τις τάσεις σε όλη την Ευρώπη παραμένοντας σταθερά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
Ωστόσο το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν εφησυχάζει επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει στρεβλώσεις της αγοράς ή ακραία φαινόμενα. Διαρκής στόχος του Υπουργείου είναι η προστασία του Έλληνα καταναλωτή και ταυτόχρονα η λειτουργία μιας υγιούς και ανταγωνιστικής αγοράς πετρελαιοειδών. Και το στόχο αυτό υπηρετούμε με συνέπεια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο