Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Δ’ ΚΠΣ

Τις βασικές θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Γενικό Κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων την περίοδο 2007-2013 (Δ’ ΚΠΣ) παρουσίασε σήμερα ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης, που είναι ο εισηγητής της Ευρωβουλής για το ζήτημα αυτό, έδωσε συνέντευξη τύπου στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, προκειμένου να ενημερώσει για την πορεία των σχετικών διαπραγματεύσεων και τη στάση που πρόκειται να κρατήσει η Ευρωβουλή για τα θέματα της περιφερειακής πολιτικής. Από την τοποθέτηση του Κωστή Χατζηδάκη προκύπτει καταρχήν ότι η τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αντίθετη με τις θέσεις των έξι πλουσιότερων κρατών μελών της ΕΕ για σημαντική περικοπή των κοινοτικών κονδυλίων την επόμενη περίοδο.


Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε αρχικά ότι η έκθεσή του έχει ήδη παρουσιαστεί και αναμένεται σύντομα να ψηφιστεί στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης αρχικά και στη συνέχεια στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεπώς, οι θέσεις που παρουσίασε σήμερα αποτελούν ουσιαστικά τις δικές του προτάσεις ως εισηγητή. Ωστόσο, δεδομένων των συζητήσεων που έχουν ήδη διεξαχθεί στην αρμόδια επιτροπή, θεωρείται βέβαιο ότι οι τελικές θέσεις που θα υιοθετήσει η Ευρωβουλή δεν πρόκειται να απομακρυνθούν ουσιωδώς από τις προτάσεις Χατζηδάκη.


Τα βασικά στοιχεία της έκθεσης Χατζηδάκη συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:


1.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει απερίφραστα ότι δεν πρόκειται να δεχτεί καμία μείωση του ποσοστού του 0,41% του κοινοτικού ΑΕΕ (Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος) που προτείνει η Κομισιόν στο σχέδιο κανονισμού για την περιφερειακή πολιτική. Τονίζει ότι οποιαδήποτε μείωση του σχετικού ποσοστού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Απορρίπτει συνεπώς το ενδεχόμενο να γίνει η περιφερειακή πολιτική το θύμα των διαπραγματεύσεων για τις δημοσιονομικές προοπτικές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Συμβούλιο και της προσπάθειας των έξι πλουσιότερων ευρωπαϊκών χωρών να μειώσουν δραστικά τις δαπάνες του κοινοτικού προϋπολογισμού. Έχει σημασία να αναφερθεί ότι τη θέση αυτή υιοθετεί στη σχετική έκθεσή του και ο εισηγητής της Ευρωβουλής για τις δημοσιονομικές προοπτικές, κ. Ράινμαρ Μπέγκε (Γερμανός ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος). Για την Ελλάδα, το συγκεκριμένο ποσοστό μεταφράζεται περίπου σε 22,5 δισ. ευρώ για την περιφερειακή πολιτική. Γίνεται σαφές ότι η πρόταση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίζει πρακτικά την ελληνική θέση, αλλά και γενικότερα την επιδίωξη όλων των χωρών συνοχής για επαρκή χρηματοδότηση της περιφερειακής πολιτικής.
2.
Σχετικά με τις περιφέρειες φυσικής σύγκλισης, δηλαδή τις περιφέρειες που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το Στόχο Σύγκλιση αλλά θα τύχουν μεταβατικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Στόχου Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης (για τη χώρα μας το Νότιο Αιγαίο και η Στερεά Ελλάδα), η έκθεση Χατζηδάκη ζητά να παραμείνουν επιλέξιμες και για δράσεις του Στόχου Σύγκλισης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στις περιφέρειες αυτές θα μπορούν ακόμη να χρηματοδοτούνται έργα υποδομής και όχι μόνο δράσεις π.χ. για την απασχόληση, που προβλέπονται κυρίως στο δεύτερο Στόχο.
3.
Σχετικά με τις περιφέρειες που πέφτουν θύμα του λεγόμενου “στατιστικού αποτελέσματος” της διεύρυνσης (δηλαδή τις περιφέρειες που το ΑΕΠ τους πλέον ξεπερνά το 75% του κοινοτικού μέσου όρου, λόγω της ένταξης στην ΕΕ πολλών φτωχότερων χωρών – π.χ. Αττική), η έκθεση Χατζηδάκη ζητά τη μεταχείρισή τους στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων (σχετικά δηλαδή με τα επενδυτικά κίνητρα) σαν να ήταν πλήρως επιλέξιμες στο Στόχο Σύγκλιση.
4.
Η έκθεση Χατζηδάκη κάνει ρητή αναφορά στα άτομα με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης και ζητεί ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση δράσεων μέσω των Ταμείων την εξασφάλιση της προσβασιμότητας για τα άτομα αυτά.
5.
Γίνονται ρητές αναφορές στις περιοχές με γεωγραφικά μειονεκτήματα (νησιά, ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές). Ζητείται από τα κράτη μέλη να προσδιορίζουν τις στρατηγικές τους προτεραιότητες για τις περιοχές αυτές στο πλαίσιο των Εθνικών Στρατηγικών Πλαισίων Αναφοράς (το αντίστοιχο μέσο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της τρέχουσας περιόδου). Επιπλέον ζητείται για τις περιοχές που έχουν σωρευτικά τέτοια μειονεκτήματα την αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου της κοινοτικής συγχρηματοδότησης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.
6.
Για τα νησιά και τις ορεινές περιοχές ζητείται και η ειδική μεταχείρισή τους στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή να μη μειωθούν τα επενδυτικά κίνητρα για τις περιοχές αυτές, ακόμη κι εάν δεν είναι ενταγμένες στο Στόχο Σύγκλιση.

7.
Η έκθεση Χατζηδάκη ζητεί να τονιστεί η αστική διάσταση στα επιχειρησιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και υποχρεώνει τα κράτη μέλη να υποβάλουν σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο που πρόκειται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των πόλεων μέσω των προγραμμάτων αυτών.


Πρέπει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εξέχοντα ρόλο στη διαμόρφωση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, αφού οι τελικές αποφάσεις που θα ληφθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ECOFIN δεν μπορούν να ισχύσουν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωβουλής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να σεβαστεί τουλάχιστον τις βασικές θέσεις της έκθεσης Χατζηδάκη, προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκριση της Ευρωβουλής για τον Κανονισμό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο