Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στα εγκαίνια της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο σταθμό της Ρεβυθούσας

Σταθερός στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι η ενίσχυση των φιλικών στο περιβάλλον πηγών ενέργειας. Η προώθηση του Φυσικού Αερίου έχει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Μιας Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής, που υλοποιείται με μεγάλες διακρατικές συμφωνίες της χώρας μας, όπως ο ITGI, ο South Stream, ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός φυσικού αερίου διπλής ροής Κομοτηνή-Χάσκοβο. Οι συμφωνίες αυτές αναδεικνύουν την Ελλάδα σε πρωταγωνιστή των ενεργειακών εξελίξεων στην περιοχή και τον ΔΕΣΦΑ σε ισχυρό βραχίονα υλοποίησης της πολιτικής μας.


Παράλληλα, υλοποιείται σημαντικό και ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα στο εσωτερικό της χώρας μας, με στόχο την διείσδυση του φυσικού αερίου σε κάθε γωνιά της Ελληνικής Επικράτειας.
Ενδεικτικά αναφέρω:
– επέκταση του
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στην Πελοπόννησο, με στόχο την τροφοδότηση των νέων θερμικών μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, αλλά και όλων των μεγάλων αστικών κα βιομηχανικών κέντρων κατά μήκος της όδευσης
– επέκταση του ΕΣΦΑ στην Εύβοια
– εκπόνηση των απαραίτητων λεπτομερών τεχνικών μελετών για την διείσδυση του φυσικού αερίου στην Κρήτη
– έναρξη κατασκευής του πρώτου σταθμού συμπίεσης στην περιοχή της Νέας Μεσημβρίας, με τον οποίο θα αυξηθεί σημαντικά η μεταφορική ικανότητα του ΕΣΦΑ με στόχο την τροφοδότηση όσο το δυνατόν περισσότερων πελατών στη Νότια Ελλάδα, όπου παρατηρείται
και η μεγαλύτερη κατανάλωση Φυσικού Αερίου στη χώρα.
– προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για τη σύσταση τριών νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου στις περιφέρειες
Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Κ. Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας.


Στόχος μας είναι μέσα στο 2009, να αποκτήσουν φυσικό αέριο 85.000 επιπλέον νοικοκυριά και στα τέλη του 2010, ένα εκατομμύριο πολίτες να συνδέονται με φυσικό αέριο.


Ο τερματικός σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας στον οποίο σήμερα βρισκόμαστε, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο σύγχρονες τεχνολογικά υποδομές της χώρας. Αποτελεί την μεγάλη εφεδρεία του Εθνικού μας συστήματος, όπως φάνηκε καθαρά, πολύ πρόσφατα, στην κρίση του Ιανουαρίου. Χάρη στο σταθμό της Ρεβυθούσας, όχι μόνο μπορέσαμε να καλύψουμε όλες τις εσωτερικές ενεργειακές μας ανάγκες χωρίς σχεδόν να αντιληφθεί η αγορά το πολύ μεγάλο αυτό Ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά παράλληλα τροφοδοτήσαμε με φυσικό αέριο και γειτονική χώρα.
Ενισχύθηκε έτσι σημαντικά η θέση της Ελλάδας, ως
εγγυητής της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή.


Ως έργο, συνολικά, ο Σταθμός της Ρεβυθούσας συμπυκνώνει το χαρακτήρα της Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής της χώρας και σηματοδοτεί τρεις υψηλές προτεραιότητες:


Πρώτον, εγγυάται την ενεργειακή μας ασφάλεια. Χάρη στο σταθμό της Ρεβυθούσας διασφαλίζουμε την ενεργειακή επάρκεια και τροφοδοσία του δικτύου Φυσικού Αερίου στη χώρα μας και ταυτόχρονα ενισχύουμε τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας. Μάλιστα, η πρόσφατη αναβάθμιση της τεχνικών υποδομών αεριοποίησης, δίνει πλέον τη δυνατότητα
να τριπλασιάσουμε την παροχή ΦΑ στο σύστημα.


Δεύτερον, λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και με αυστηρότατους κανόνες ασφαλείας. Οι προδιαγραφές ασφαλείας και οι όροι περιβαλλοντικής λειτουργίας είναι αυστηρότεροι ακόμα και από αυτούς που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σε αρμονική συνύπαρξη με το φυσικό περιβάλλον, ενώ εφαρμόζονται συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης των στερεών και υγρών επικινδύνων και μη αποβλήτων του σταθμού. Επιπλέον, βρίσκονται πάντα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα οι μηχανισμοί του Σχεδίου Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης καθώς επίσης και σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που περιλαμβάνουν το σύνολο των υποδομών και του προσωπικού του Τερματικού Σταθμού. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν για μας ύψιστη προτεραιότητα και θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι εδώ στη Ρεβυθούσα εφαρμόζονται στο ακέραιο.


Τρίτον, εισάγει και εφαρμόζει καινοτόμες ενεργειακές πρακτικές. Μια τέτοια καινοτόμος πολιτική είναι η μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), από Φυσικό Αέριο που εγκαινιάζουμε σήμερα.


Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ με
συνολικό προϋπολογισμό 21.000.000 €
και χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ ύψους 9.500.000 €. Με την εγκατάσταση της Μονάδας αυτής, ισχύος 13 MW, καλύπτονται πλήρως οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες Σταθμού της Ρεβυθούσας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα το 20% της παραγόμενης ενέργειας
να διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Με τον τρόπο αυτό, ο Σταθμός διασφαλίζει τις θερμικές και ενεργειακές ανάγκες του, ενώ παράλληλα διοχετεύει περισσότερη «καθαρή» ενέργεια στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Η εκμετάλλευση της παραγόμενης
Ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας από τη νέα μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) θα φτάνει περίπου το 90%, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό για τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συμβατικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδουν έως 40%.


Το έργο, που σήμερα θέτουμε σε λειτουργία, δείχνει το δρόμο για την ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων, την πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση με το μικρότερο λειτουργικό κόστος και ταυτόχρονο περιορισμό στις εκπομπές ρύπων. Συνολικά, από το έργο αυτό θα έχουμε συνολική μείωση αέριων ρύπων της τάξης του 77%, εξοικονομώντας 22.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.


Η πολιτική μας είναι να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο την συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Γι’ αυτό ενσωματώσαμε την σχετική κοινοτική οδηγία και διαμορφώσαμε το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επενδύσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.


Με την πρότυπη μονάδα Συμπαραγωγής ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας, ο ΔΕΣΦΑ καινοτομεί και δείχνει το δρόμο και σε άλλες ελληνικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ανάλογες πρακτικές. Δείχνει το δρόμο για το ενεργειακό μέλλον που θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλές αποδόσεις, αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων μεθόδων, υιοθέτηση πρακτικών που αποδεικνύουν έμπρακτα το σεβασμό στο περιβάλλον. Θέλω, λοιπόν, κλείνοντας, να συγχαρώ όλους όσοι εργάστηκαν για αυτό το εγχείρημα, με το οποίο δείχνουν ότι οι εποπτευόμενοι από το Κράτος φορείς, δεν είναι κατ’ ανάγκη δυσκίνητοι και αναποτελεσματικοί, αλλά μπορούν παράλληλα να καινοτομούν, να ανοίγουν δρόμους, να δημιουργούν.Μετάβαση στο περιεχόμενο