Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Παραβιάζονται τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών στον τομέα της Εσωτερικής Αγοράς. Εβδομήντα υποθέσεις παραβίασης της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας από την Ελλάδα εξετάζει η Επιτροπή (Απάντηση Πρόντι στον Κ. Χατζηδάκη)

Εβδομήντα υποθέσεις παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της Εσωτερικής Αγοράς από την Ελλάδα εξετάζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για 17 από τις υποθέσεις αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της χώρας μας οι προβλεπόμενες διαδικασίες παράβασης (προειδοποίηση, αιτιολογημένη γνώμη, προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο). Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ρομάνο Πρόντι σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη.


Σύμφωνα με τον κ. Πρόντι, δύο περιπτώσεις έχουν αποτελέσει αντικείμενο προειδοποίησης για μη κοινοποίηση των εθνικών μέτρων εκτέλεσης οδηγιών, εννέα αντικείμενο αιτιολογημένης γνώμης, ενώ για έξι έχει γίνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Συγκεκριμένα:


Οι δύο περιπτώσεις μη κοινοποίησης εθνικών μέτρων εκτέλεσης οδηγιών, αφορούν τις οδηγίες:


• 98/71/ΕΚ για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων
• 2000/31/ΕΚ για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)


Οι εννέα υποθέσεις για τις οποίες έχει σταλεί αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα αναφέρονται στα ακόλουθα θέματα:


• εμπόδια στην διάθεση στο εμπόριο διαιτητικών συμπληρωμάτων
• μη επικόλληση ετικέτας σε μη αλκοολούχα ποτά, που να περιλαμβάνει υπόδειξη τιμής πώλησης στο κοινό
• απαγόρευση σε εταιρίες να κατέχουν καταστήματα με οπτικά είδη
• ιατρικά υλικά
• έρευνα για την βελτίωση της πόλης των Σερρών (παραβίαση της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών)
• κατασκευή αγωγού της ΔΕΗ (παραβίαση της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ για τη σύναψη συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών)
• υπηρεσίες μεταφοράς λυμάτων ΕΥΔΑΠ – Ψυττάλεια (ό.π. παραβίαση της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ)
• παραβίαση της Οδηγίας 98/4/ΕΚ συντονισμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών
• διαδικασίες ελευθέρωσης και μεταβατικά μέτρα στην αναγνώριση των διπλωμάτων (παραβίαση της Οδηγίας 1999/42/ΕΚ για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης των προσόντων σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τις οδηγίες ελευθέρωσης, καθώς και μεταβατικών μέτρων, και για τη συμπλήρωση του γενικού συστήματος αναγνώρισης των διπλωμάτων)


Τέλος, οι έξι υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αφορούν:


• την παράβαση του άρθρου 30 της Συνθήκης ΕΚ στην περίπτωση της υποχρεωτικής διατήρησης αποθεμάτων ασφαλείας πετρελαιοειδών (απόφαση ΔΕΚ 25/10/2001)
• τη μη αναγνώριση διπλώματος αρχιτέκτονα
• την εσφαλμένη μεταφορά της Οδηγίας 85/374/ΕΟΚ για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων (απόφαση ΔΕΚ 25/04/2002)
• την έλλειψη μέτρων εφαρμογής της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ σχετικά με το σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης
• τη νομική προστασία υπηρεσιών, στις οποίες η παροχή πρόσβασης γίνεται υπό όρους (υπηρεσίες τηλεοπτικής μετάδοσης, ραδιοφωνικής μετάδοσης, ή υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών)
• τη συμπληρωματική εποπτεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού ομίλου


Σχολιάζοντας την απάντηση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Η Εσωτερική Αγορά αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηρίζεται σε τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες: την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Οι παραβιάσεις δηλαδή του κοινοτικού δικαίου από τη χώρα μας στον τομέα αυτό θίγουν άμεσα βασικά δικαιώματα του Έλληνα πολίτη, που η ίδια η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει κληθεί να υπηρετήσει από τη στιγμή κιόλας της ίδρυσής της”.


Μετάβαση στο περιεχόμενο