Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Αεροδρόμια

KXSYNKSHTYPOUAERODROMIA…Σήμερα παρουσιάζουμε το πλαίσιο σχετικά με την παραχώρηση στον ιδιωτικό τομέα της χρήσης σημαντικού αριθμού περιφερειακών αεροδρομίων. Κατά τα άλλα, το κράτος θα εξακολουθεί να είναι ο ιδιοκτήτης των αεροδρομίων και  να ασκεί εποπτεία και έλεγχο σε αυτά, όπως σήμερα. Δεν πρόκειται,όμως, για ένα μέτρο ταμειακού χαρακτήρα απλώς. Η αξιοποίηση των αεροδρομίων, είναι πρωτίστως μια μεταρρύθμιση αναπτυξιακή. Χάρη σε αυτήν, θα επιτύχουμε και οικονομικά οφέλη για όλους και αναβάθμιση των συγκοινωνιών. Σκοπός μας είναι οι αλλαγές να γίνουν σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον…

 

Σας καλωσορίζω στη Συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Υποδομών. Θα σας παρουσιάσουμε σήμερα την Εθνική Στρατηγική για τα Αεροδρόμια. Δηλαδή το πλαίσιο της πολιτικής μας για την αξιοποίηση και λειτουργία των αεροδρομίων, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 

Η πολιτική μας αυτή συγκαταλέγεται στις δέκα πρώτες διαρθρωτικές αλλαγές, που αφορούν στις διεθνείς δεσμεύσεις της Ελλάδας. Είναι μία μεταρρύθμιση που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, αλλά στόχος πλέον είναι να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό: απλώς θα εφαρμόσουμε ό,τι ήδη γίνεται σε πολλές προηγμένες χώρες.

 

Εδώ πρέπει να αποσαφηνίσουμε και το εξής: το ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων αφορά κατ’ εξοχήν το ΤΑΙΠΕΔ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Υποδομών, όμως, σχετίζεται  με το ρυθμιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς και φυσικά για την ακίνητη περιουσία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

 

Στο σημερινή μας συνέντευξη τύπου, παρουσιάζουμε ένα τέτοιο πλαίσιο, κατά κύριο λόγο σχετικά και με  την παραχώρηση στον ιδιωτικό τομέα της χρήσης σημαντικού αριθμού περιφερειακών αεροδρομίων. Κατά τα άλλα, το κράτος θα εξακολουθεί να είναι ο ιδιοκτήτης των αεροδρομίων και  να ασκεί εποπτεία και έλεγχο σε αυτά, όπως σήμερα. Δεν πρόκειται, όμως, για ένα μέτρο ταμειακού χαρακτήρα απλώς. Η αξιοποίηση των αεροδρομίων, είναι πρωτίστως μια μεταρρύθμιση αναπτυξιακή. Χάρη σε αυτήν, θα επιτύχουμε και οικονομικά οφέλη για όλους και αναβάθμιση των συγκοινωνιών. Σκοπός μας είναι οι αλλαγές να γίνουν σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον.

Για τους λόγους αυτόυς έχει ήδη προηγηθεί και η σχετική διαβούλευση με φορείς,  κλάδους της αγοράς, το Υπουργείο Άμυνας και φυσικά, το Υπουργείο Τουρισμού.

 

Με βάση τα παραπάνω , θέτουμε εννέα στρατηγικούς άξονες:

 

Πρώτος άξονας είναι η προσέλκυση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Πολύ περισσότερο εφόσον το δημόσιο δεν είναι σε θέση λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων να πραγματοποιήσει το ίδιο μία σειρά επενδύσεων για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των αεροδρομίων. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από τα στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ.

 

Ο δεύτερος είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Καθώς με το σχεδιασμό αυτόν, θα αναβαθμισθεί η εικόνα των αεροδρομίων που αποτελούν τις πύλες εισόδου της χώρας.

 

Τρίτος άξονας είναι η μετατροπή των αεροδρομίων μας από πίστες προσγείωσης- απογείωσης σε τοπικούς πόλους ανάπτυξης. Θα διαθέτουν εμπορικά κέντρα και υποδομές για άλλες δραστηριότητες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

 

Ο τέταρτος αφορά την στήριξη του τουρισμού. Κανείς, άλλωστε δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι ο τουρισμός αφορά στο 20% του ΑΕΠ της Ελλάδας και είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις αερομεταφορές.

 

Ο πέμπτος άξονας αναφέρεται στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους Έλληνες και ξένους αερομεταφορείς, προκειμένου να αυξηθεί η επιβατική κίνηση.

 

Ο έκτος συνίσταται στη λειτουργικότερη συγκοινωνιακή σύνδεση όλων των περιοχών της χώρας. Ειδικά για την Ελλάδα, με τα πολλά νησιά που διαθέτει, αυτό είναι αναγκαίο για προφανείς κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους.

 

Ο έβδομος άξονας είναι η διευκόλυνση μέσω των συνολικότερων ρυθμίσεων για την προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών και τη στήριξη των συμβάσεων παραχώρησης.

 

Ο όγδοος αφορά την εναρμόνιση όλου αυτού το πλαισίου με το κοινοτικό δίκαιο και τις διεθνείς μας υποχρεώσεις.

Ο ένατος και τελευταίος άξονας, συνίσταται στα άμεσα οικονομικά οφέλη για το κράτος και για τους πολίτες. Από τη μία μεριά, το κράτος θα εισπράξει χρήματα από την παραχώρηση. Από την άλλη πλευρά, οι φορολογούμενοι δεν θα επιβαρύνονται στο εξής  από ένα μεγάλο μέρος των λειτουργικών εξόδων των αεροδρομίων.

 

Θέλω τώρα να περάσω στις βασικές αρχές πολιτικής μας. Το ΤΑΙΠΕΔ παρουσιάζει σήμερα την προσέγγισή του σε ό,τι το αφορά. Απο πλευράς μας, αυτό που επιδιώκουμε είναι να αποσαφηνίσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο και να εξαλείψουμε τα εμπόδια. Σε κάθε περίπτωση, βούλησή μας είναι με τις σχετικές ρυθμίσεις, να διευκολύνουμε αποφασιστικά τη διαδικασία των παραχωρήσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα στο ακέραιο το δημόσιο συμφέρον.

 

Δέκα, λοιπόν, είναι οι βασικές μας αρχές:

Πρώτη βασική μας αρχή, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού πλαισίου για τα ελληνικά αεροδρόμια. Αυτή τη στιγμή, στην ελληνική επικράτεια, εξαιρουμένων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και του αεροδρομίου Ηρακλείου, λειτουργούν 37 περιφερειακά αεροδρόμια. Αυτά καλύπτουν περίπου το μισό της συνολικής επιβατικής αεροπορικής κίνησης, με βάση τα στοιχεία του 2011. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε διαγωνισμούς για την μακροχρόνια παραχώρηση χρήσης ενός σημαντικού αριθμού αεροδρομίων σε ιδιώτες επενδυτές. Όπως ακριβώς γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπου είτε έχουν ιδιωτικοποιηθεί είτε έχει παραχωρηθεί η χρήση τους για μεγάλο αριθμό ετών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, το ελληνικό δημόσιο διατηρεί την ιδιοκτησία των αεροδρομίων, καθώς επίσης την εποπτεία και τον έλεγχο.

 

Δεύτερον, η επιδίωξη μίας ομαδοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων. Δηλαδή, θα διαμορφωθούν συστάδες αεροδρομίων, το πιθανότερο δύο ή τρεις σε αριθμό, προκειμένου μαζί με τα μεγάλα αεροδρόμια να παραχωρηθούν και κάποια μικρότερα. Έτσι δεν θα επηρεασθεί αρνητικά η λειτουργία των αεροδρομίων που ενώ σήμερα δεν παρουσιάζουν έντονο εμπορικό ενδιαφέρον, έχουν μελλοντικά τη δυνατότητα να αναπτυχθούν.

 

Τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια που δεν θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών , θα τα αναλάβει ένα αρμόδιο κρατικό νομικό πρόσωπο που είτε θα τα διαχειρίζεται το ίδιο είτε κατόπιν διαγωνισμού, θα εκχωρεί το μάνατζμεντ σε τρίτο φορέα.

 

Τρίτη βασική αρχή, ο συνδυασμός υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών με διεθνώς ανταγωνιστικές τιμές. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα αξιοποιήσουμε  τη μέθοδο dual- till που χρησιμοποιείται διεθνώς. Με βάση αυτή τη μέθοδο, θα ορισθεί ένα συγκεκριμένο περιθώριο κέρδους ειδικά για τα αεροπορικά έσοδα του παραχωρησιούχου. Επιπλέον, σε περίπτωση που το επιτρεπόμενο αυτό περιθώριο υπερβαίνει τον μέσο όρο των χρεώσεων αντίστοιχων αεροδρομίων, τότε θα αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω. Η επιδίωξη αποφυγής υψηλών χρεώσεων είναι κομβικής σημασίας για την κυβέρνηση. Ακόμη δε περισσότερο κατά την ώρα κατασκευής των νέων έργων.

 

Τέταρτον, η αξιολόγηση των παραχωρησιούχων βάσει και των προτάσεων τους για επενδύσεις και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Οι παραχωρησιούχοι θα δεσμευθούν από τη σχετική σύμβαση για το ύψος και το είδος των επενδύσεων στις οποίες θα προβούν.

 

Πέμπτη βασική μας αρχή, είναι η απρόσκοπτη αεροπορική μεταφορά των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών. Διατηρούμε όλα τα αεροδρόμια σε όλα τα νησιά, ανεξαρτήτως μεγέθους.

 

Έκτον, ο εξορθολογισμός των δημοσίων δαπανών και της χρήσης των υποδομών. Έτσι, προκρίνεται η παραχώρηση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας των αεροδρομίων της Κοζάνης και της Καστοριάς, σε εύλογο χρονικό διάστημα και μετά απο σχετική συνεννόηση προκειμένου να τα αξιοποιήσει ανάλογα. Και για τα δύο αεροδρόμια, άλλωστε υπάρχουν επαρκείς εναλλακτικές συγκοινωνιακές λύσεις: μέσω Εγνατίας Οδού και με την αεροπορική κάλυψη που παρέχεται  από το Αεροδρόμιο “Μακεδονία”.

 

Επίσης, σε σχέση με τις υποδομές και τα έργα που είναι σε προγραμματισμό:  η ΥΠΑ, μέχρι να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, θα εκτελεί τις αναγκαίες παρεμβάσεις διορθωτικού χαρακτήρα. Όπως στην περίπτωση του αεροδρομίου “Νίκος Καζαντζάκης” στο Ηράκλειο. Ωστόσο πρέπει να γίνει εξορθολογισμός των επενδύσεων της. Προκειμένου να μην γίνονται δαπάνες σήμερα, για υποδομές που θα πρέπει αύριο να επανασχεδιαστούν.

 

Έβδομον, η αναδιοργάνωση της ΥΠΑ, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δηλαδή, θα γίνει διαχωρισμός μεταξύ: των εποπτικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων από τη μία πλευρά και της  εμπορικής λειτουργίας από την άλλη, ως προς τα περιφερειακά αεροδρόμια. Στο πλαίσιο του νέου ρόλου της, η ΥΠΑ θα ασκεί όλα τα ελεγκτικά και κανονιστικά καθήκοντα. Θα γίνει φυσικά  διαβούλευση με τους εργαζόμενούς της. Το σχετικό νομοσχέδιο θα παρουσιασθεί μέχρι τέλους του έτους, και συμπληρώνει το πλαίσιο αναδιοργάνωσης που είχε θέσει ο Ν.3913/2011.

 

Όγδοη βασική μας αρχή, η τήρηση των κανόνων εθνικής ασφάλειας. Ως γνωστόν, μία ειδική κατηγορία είναι τα αεροδρόμια μικτής χρήσης. Δηλαδή, όσα χρησιμοποιούνται τόσο από την πολιτική όσο και από την πολεμική αεροπορία. Στα αεροδρόμια αυτά θα παραχωρούνται στον διαχειριστή μονάχα οι απολύτως αναγκαίες υποδομές των αεροσταθμών. Σε περίπτωση που χρειάζονται αναβάθμιση, επέκταση ή τροποποίηση των υποδομών αυτό γίνεται από τον διαχειριστή του αεροδρομίου και πάντα σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμύνας.

 

Ένατον, σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο του Καστελλίου: οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά το τελευταίο διάστημα, ανοίγουν το δρόμο για δύο διαφορετικές επιλογές. Η μία είναι η ένταξή του σε κάποια συστάδα αεροδρομίων. Η άλλη λύση αφορά έναν ξεχωριστό διαγωνισμό, όπως προβλεπόταν μέχρι τώρα. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση θα ληφθεί εντός του έτους και το έργο θα προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις.

 

Δέκατον, σχετικά με το ζήτημα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Θεωρούμε πως είναι καιρός να επενεξετασθεί το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής, καθώς τα τέλη είναι πολύ υψηλά. Βεβαίως, αυτό εναπόκειται στη διαπραγμάτευση που θα κάνει το ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με το μέλλον της σύμβασης παραχώρησης του  Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

 

Αυτές είναι λοιπόν, οι βασικές  μας αρχές για την αξιοποίηση και τη λειτουργία των αεροδρομίων. Και αντιστοιχούν στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών, όπως αυτό έχει τεθεί από τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση. Θέλω μάλιστα να σημειώσω πως ήδη κινούμαστε σε ταχύτερους ρυθμούς από τον αρχικό προγραμματισμό, ήδη κατά ένα μήνα. Στόχος είναι τους αμέσως επόμενους μήνες να έχει ολοκληρωθεί  το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο για τις μεταρρυθμίσεις αυτές.

 

Γνωρίζουμε, βέβαια, καλά τις παθογένειες της χώρας και του πολιτικού συστήματος. Ξέρουμε επίσης, πως στην Ελλάδα δεν αρκεί να κουρδίζεις το ρολόι, πρέπει να σπρώχνεις και τους δείκτες με το δάχτυλό σου. Όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.  Αυτή τη στιγμή, όμως, ο χρόνος τρέχει εις βάρος της χώρας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να πολιτευθούμε με τις πρακτικές του παρελθόντος. Οφείλουμε όλοι να υπερβούμε τους εαυτούς μας. Και να προχωρήσουμε άμεσα στις διαρθρωτικές αλλαγές. Το παλιό μοντέλο, που ήθελε επενδύσεις χωρίς επενδυτές και ανάπτυξη χωρίς επιχειρηματικότητα, κατέρρευσε από τις αντιφάσεις του. Πρέπει τώρα να ακολουθήσουμε το ενα δρόμο, το δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Πρέπει τώρα να γίνει μια επανάσταση του αυτονόητου.

 

Σε ό,τι μας αφορά, εμείς θέλουμε και μπορούμε να είμαστε το Υπουργείο των διαρθρωτικών αλλαγών. Η μάχη αυτή μας αφορά όλους. Είναι η μάχη για να προστατεύσουμε τις οικονομικές προοπτικές της χώρας. Για να ανακόψουμε την ύφεση. Και μετά, να δημιουργήσουμε σταδιακά μια νέα παραγωγική βάση για την εθνική οικονομία που θα στηρίζεται σε υγιή θεμέλια. Όπου η Ελλάδα δεν θα εξαρτά την επιβίωση της από τα δανεικά. Ούτε χιλιάδες Ελλήνων τη δική τους επιβίωση από το επίδομα ανεργίας, γιατί θα έχουν δουλειές.

 

Και άλλες φορές, ο τόπος αυτός δοκιμάσθηκε. Και άλλες φορές προέκυψαν δυσχέρειες ή ακόμη και εθνικές τραγωδίες. Μα όποτε υπήρχε σχέδιο και αποφασιστικότητα, η Ελλάδα σηκώθηκε και πάλι όρθια, χάρη στις αστείρευτες δυνατότητες του λαού μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς σήμερα: να κερδίσουμε τη μάχη της γενιάς μας. Τη μάχη για την Ελλάδα, τις οικογένειές μας και τα σπίτια μας.

 

Δείτε την εισήγηση της Υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη εδώ.

Δείτε την παρουσίαση του ΤΑΙΠΕΔ εδώ.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απομαγνητοφώνησης, με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφωνεδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο