Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Παρουσίαση της πρώτης ετήσιας έκθεσης του ΣΕΒ για την κατάσταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα – Δ..Τ. ΥΔΜΗΔ

kx_dilosi_1Η προσπάθεια να βγούμε από το λαβύρινθο της γραφειοκρατίας δεν είναι εύκολη, αλλά έχουμε μόνο μία επιλογή: να πετύχουμε. Δεν έχουμε μείνει στα λόγια. Έχουμε υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα μία σειρά από μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που τείνουν σε μια μικρότερη παρέμβαση του κράτους, σε μία απελευθέρωση των αγορών. Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία που παρουσίασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο νόμος – πλαίσιο για την απλούστευση των αδειοδοτήσεων. Μια παρέμβαση σφαιρική, συνολική, που αφορά σε κάθε τύπο αδειοδότησης και σε κάθε τύπο επιχείρησης. Στεκόμαστε ιδιαίτερα στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, γιατί η επιχειρηματικότητα σημαίνει απασχόληση. Τα δόγματα και τα στερεότυπα του παρελθόντος πρέπει να ξεπεραστούν. Ας το καταλάβουμε μια και καλή. Δεν μπορούν να υπάρξουν εργαζόμενοι χωρίς εργοδότες. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει φιλική στην επιχειρηματικότητα και γίνεται βήμα-βήμα. Με μια δέσμευση από την πλευρά μας ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε. Δεν είναι προσπάθεια για κάποιο κόμμα, είναι προσπάθεια για τις οικογένειές μας, είναι προσπάθεια για το μέλλον, είναι προσπάθεια για την Ελλάδα

kx_dilosi_1Την πρώτη ετήσια έκθεση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για την κατάσταση του επιχειρηματικού επιβάλλοντος της χώρας παρουσίασε, σήμερα 24 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, στους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Μητσοτάκη και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστή Χατζηδάκη και στην Υφυπουργό ΥΔΜΗΔ, Εύη Χριστοφιλοπούλου. 

Η έκθεση (www.observatory.org.gr/el-gr/protaseispolitikis/etisiaekthesi.aspx) συγκεντρώνει σημαντικά ρυθμιστικά και διοικητικά εμπόδια που καθηλώνουν την επιχειρηματικότητα, αποτυπώνει δε και αξιολογεί τις πρόσφατες προσπάθειες μεταρρύθμισης, ενώ διατυπώνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις  και προτάσεις άρσης των εμποδίων. 

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνεργάζεται με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την άρση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της οικονομίας. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στην προτεραιότητα που έχει θέσει το Υπουργείο για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Η σχετική μελέτη, που θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες δυο εβδομάδες, καταγράφει τις πλέον επιβαρυντικές και «ενοχλητικές» υποχρεώσεις, θα επισημάνει ποιες από τις υποχρεώσεις αυτές προκαλούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη και θα προτείνει την κατάργησή τους προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να ευνοηθεί η ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηματικότητα εν γένει στη χώρα μας. 

Ήδη, με το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει αναλάβει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες για τη μείωση της γραφειοκρατίας: 

• Καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους όχι μόνο με τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και με τους φορείς, που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από το κράτος, όταν πρόκειται για έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς. Ένα ευκρινές φωτοαντίγραφο –εγγράφου που έχει εκδοθεί από Δημόσια Αρχή- αρκεί πλέον για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο. 

• Καταργείται από 1η Ιουλίου 2014 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Η ανάγκη δημοσιότητας για τις συγκεκριμένες πράξεις των εταιρειών καλύπτεται πλέον μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). 

Μετά το πέρας τη συνάντησης οι κ. Μητσοτάκης, Χατζηδάκης και Δασκαλόπουλος έκαναν τις εξής δηλώσεις: 

Κ. Μητσοτάκης: «Πολλές από τις προτάσεις που υιοθετεί ο ΣΕΒ στην πρώτη ετήσια έκθεση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που μας παρέδωσε σήμερα, θα βρουν τη θέση τους στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2014 – 2020. Επιπλέον, πέραν των δράσεων που θα ενταχθούν στο καινούργιο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου, θέλω να αναφερθώ σε δύο άμεσες πρωτοβουλίες του ΥΔΜΗΔ: Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες το ΥΔΜΗΔ θα παραλάβει από τον ΟΟΣΑ την ολοκληρωμένη έκθεση για τη μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε και θα θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο που έχει εκπονήσει το ΥΔΜΗΔ για την επιλογή των γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών στη δημόσια διοίκηση. Ένα νομοσχέδιο – τομή στον τρόπο επιλογής προϊσταμένων, μια τομή που δίνει έμφαση όχι μόνο στα αντικειμενικά κριτήρια αλλά στην ανάγκη να μπορούμε να ταιριάζουμε τις προϋποθέσεις των συγκεκριμένων θέσεων με τις ικανότητες των υποψηφίων». 

Κ. Χατζηδάκης: «Η προσπάθεια να βγούμε από το λαβύρινθο της γραφειοκρατίας δεν είναι εύκολη, αλλά έχουμε μόνο μία επιλογή: να πετύχουμε. Δεν έχουμε μείνει στα λόγια. Έχουμε υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα μία σειρά από μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που τείνουν σε μια μικρότερη παρέμβαση του κράτους, σε μία απελευθέρωση των αγορών. Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία που παρουσίασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο νόμος – πλαίσιο για την απλούστευση των αδειοδοτήσεων. Μια παρέμβαση σφαιρική, συνολική, που αφορά σε κάθε τύπο αδειοδότησης και σε κάθε τύπο επιχείρησης. Στεκόμαστε ιδιαίτερα στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, γιατί η επιχειρηματικότητα σημαίνει απασχόληση. Τα δόγματα και τα στερεότυπα του παρελθόντος πρέπει να ξεπεραστούν. Ας το καταλάβουμε μια και καλή. Δεν μπορούν να υπάρξουν εργαζόμενοι χωρίς εργοδότες. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει φιλική στην επιχειρηματικότητα και γίνεται βήμα-βήμα. Με μια δέσμευση από την πλευρά μας ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε. Δεν είναι προσπάθεια για κάποιο κόμμα, είναι προσπάθεια για τις οικογένειές μας, είναι προσπάθεια για το μέλλον, είναι προσπάθεια για την Ελλάδα». 

Δ. Δασκαλόπουλος: «Ο εκσυγχρονισμός του κράτους είναι η βασική προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της κοινωνίας μας.  Η βιώσιμη έξοδος από την κρίση προς την ανάκαμψη, επιτάσσει τη ριζική αναδιάταξη του κράτους:  αναδιάταξη θεσμική, οργανωτική και λειτουργική. Τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα τον τελευταίο καιρό, προωθούνται πολλαπλές απόπειρες μετασχηματισμού του κράτους.  Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η επιχειρηματικότητα ειδικά –όπως και η κοινωνία γενικότερα– χρειάζεται ένα κράτος που να στέκεται δίπλα της, όχι απέναντί της.  Η σύγχρονη επιχειρηματικότητα βλέπει ένα σύγχρονο κράτος ως τον φυσικό της σύμμαχο.  Και την κοινωνία ως τον τελικό δικαιούχο της προόδου. Το ζητούμενο είναι η δραστική απλούστευση του θεσμικού πλαισίου και των κανόνων στους οποίους υπόκεινται οι επιχειρήσεις και του τρόπου εφαρμογής τους από το κράτος. Ο ΣΕΒ προτείνει μια Νέα Μεταρρυθμιστική Στρατηγική, ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο βασισμένο σε οκτώ άξονες.  Οι άξονες αυτοί μπορεί να πάρουν τη μορφή projects, τα οποία θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας 2014 – 2020. Η ανάπτυξη της παραγωγικής οικονομίας  είναι σήμερα μονόδρομος για να ξαναπάρει εμπρός η οικονομία μας και να ξανακοιτάξει μπροστά η κοινωνία μας.  Η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα ισχυρό δευτερογενές πλεόνασμα για το κοινωνικό και το δημόσιο συμφέρον».

Μετάβαση στο περιεχόμενο