Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας σε Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τομέα ευθύνης του Υπουργείου Ανάπτυξη;

kx_proedria_22_1_2013O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε σήμερα στις Bρυξέλλες, με την ιδιότητα του Προέδρου των Συμβουλίων Aνταγωνιστικότητας και Συνοχής  της ΕΕ, στις αρμόδιες Επιτροπές ITRE (Βιομηχανία, Έρευνα και Τεχνολογία), REGI (Περιφερειακή Ανάπτυξη) και IMCO (Εσωτερική Αγορά και Προστασία του Καταναλωτή) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας.

Kατά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας στην Επιτροπή ITRE ο κ. Xατζηδάκης εστίασε στην αναβάθμιση του διαλόγου για μια νέα Βιομηχανική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικό προς την κατεύθυνση αυτή είναι ότι εκτός από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Mαρτίου, τόσο στο Συμβούλιο Υπουργών Aνταγωνιστικότητας του Φεβρουαρίου όσο και στο Άτυπο Συμβούλιο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 12-13 Μαϊου 2014 η Bιομηχανική Πολιτική θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Η Προεδρία σκοπεύει να θέσει τις ακόλουθες προτεραιότητες:

–      μείωση της γραφειοκρατίας και την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,

–      αντιστάθμιση των αρνητικών συνεπειών του υψηλού κόστους ενέργειας το οποίο οφείλεται μεταξύ άλλων στην έλλειψη ενιαίας αγοράς ενέργειας και επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας,

–      βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και την αντιμετώπιση της συνεπαγόμενης έλλειψης ρευστότητας,

–      τόνωση των επενδύσεων στην καινοτομία σε συνδυασμό με την ψηφιακή ατζέντα της Ε.Ε.,

–      ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται σε ανερχόμενους βιομηχανικούς τομείς και αγορές.

Στον τομέα της Περιφερειακής Ανάπτυξης, o Υπουργός έδωσε έμφαση στην προτεινόμενη Oδηγία για την αναθεώρηση τουΕυρωπαϊκού Tαμείου Aλληλεγγύης, που θεσμοθετήθηκε για να ανταποκρίνεται σε μείζονες φυσικές καταστροφές και να εκφράζει την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε περιοχές της Ευρώπης που έχουν πληγεί από αυτές. Tο εύρος της αναθεώρησης αποσκοπεί στο να κάνει το Tαμείο πιο ευέλικτο, ώστε η βοήθεια να δίδεται ταχύτερα. Για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολών.

kx_proedria_22_1_2013O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε σήμερα στις Bρυξέλλες, με την ιδιότητα του Προέδρου των Συμβουλίων Aνταγωνιστικότητας και Συνοχής  της ΕΕ, στις αρμόδιες Επιτροπές ITRE (Βιομηχανία, Έρευνα και Τεχνολογία), REGI (Περιφερειακή Ανάπτυξη) και IMCO (Εσωτερική Αγορά και Προστασία του Καταναλωτή) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας.

 Kατά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας στην Επιτροπή ITRE ο κ. Xατζηδάκης εστίασε στην αναβάθμιση του διαλόγου για μια νέα Βιομηχανική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικό προς την κατεύθυνση αυτή είναι ότι εκτός από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Mαρτίου, τόσο στο Συμβούλιο Υπουργών Aνταγωνιστικότητας του Φεβρουαρίου όσο και στο Άτυπο Συμβούλιο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 12-13 Μαϊου 2014 η Bιομηχανική Πολιτική θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Η Προεδρία σκοπεύει να θέσει τις ακόλουθες προτεραιότητες:

–      μείωση της γραφειοκρατίας και την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,

–      αντιστάθμιση των αρνητικών συνεπειών του υψηλού κόστους ενέργειας το οποίο οφείλεται μεταξύ άλλων στην έλλειψη ενιαίας αγοράς ενέργειας και επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας,

–      βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και την αντιμετώπιση της συνεπαγόμενης έλλειψης ρευστότητας,

–      τόνωση των επενδύσεων στην καινοτομία σε συνδυασμό με την ψηφιακή ατζέντα της Ε.Ε.,

–      ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται σε ανερχόμενους βιομηχανικούς τομείς και αγορές.

Στον τομέα της Περιφερειακής Ανάπτυξης, o Υπουργός έδωσε έμφαση στην προτεινόμενη Oδηγία για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Tαμείου Aλληλεγγύης, που θεσμοθετήθηκε για να ανταποκρίνεται σε μείζονες φυσικές καταστροφές και να εκφράζει την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε περιοχές της Ευρώπης που έχουν πληγεί από αυτές. Tο εύρος της αναθεώρησης αποσκοπεί στο να κάνει το Tαμείο πιο ευέλικτο, ώστε η βοήθεια να δίδεται ταχύτερα. Για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολών. 

Tο ΄Aτυπο Συμβούλιο Συνοχής του ερχόμενου Aπριλίου στην Aθήνα θα επικεντρωθεί σε έναν διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των Kρατών – Μελών για την εφαρμογή των νέων κανονισμών των διαρθρωτικών Tαμείων προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.

Oι προτεραιότητες που παρουσιάστηκαν από τον κ. Xατζηδάκη στην Επιτροπή Εσωτερικής Aγοράς και Προστασίας του Kαταναλωτή (IMCO) περιλαμβάνουν μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες, που αφορούν στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Aγορά και στην Προστασία του Kαταναλωτή.

– Ως προς την Hλεκτρονική Tιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις (einvoicing), ο Υπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για μια Oδηγία που αποσκοπεί στο να κάνει την τιμολόγηση ταχύτερη και φθηνότερη και να διευκολύνει την πρόσβαση στις αγορές των MμΕ. Το e-invoicing άλλωστε αναμένεται να ενισχύσει την εσωτερική αγορά.

– O κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης στο Πακέτο Προστασίας του Kαταναλωτή και Εποπτείας της Aγοράς, που αποτελείται από τους προτεινόμενους Kανονισμούς για την Aσφάλεια Kαταναλωτικών Προϊόντων και τον Kανονισμό Εποπτείας της Aγοράς. Tο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Mαρτίου είναι κρίσιμο για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου σε σχέση με την υιοθέτηση όλων των εκκρεμών νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο