Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Περιορισμός στη μη κρατική χρηματοδότηση και γερμανικό σύστημα. Εφημερίδα Καθημερινή.

Θεωρούμε άραγε ότι δια της αναπαραγωγής και της διαιωνίσεως των καταγγελιών για διαφθορά και διαπλοκή θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα;
Τόσο η συνταγματική αναθεώρηση όσο και οι δυνατότητες που μας παρέχει το σημερινό Σύνταγμα μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα ζητήματα αυτά αρκεί να υπάρξουν πραγματικά καινοτόμες αντιλήψεις, πολιτική βούληση και ενδεχομένως συνεννόηση των κομμάτων. Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ αναγκαίες τις ακόλουθες δύο λύσεις:


1. Στήριξη της χρηματοδότησης των κομμάτων κατά βάση στην κρατική επιχορήγηση. Δυνατότητα χρηματοδότησης μόνο από επώνυμους ιδιώτες και μόνο μέχρι ενός συγκεκριμένου μικρού ποσού από τον καθένα από αυτούς. Παράλληλα διάθεση δωρεάν χρόνου τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα για τα κόμματα, ιδιαίτερα στις προεκλογικές περιόδους. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε δραστικά τις κομματικές και τις εκλογικές δαπάνες. Γνωρίζουμε την πηγή και το ποσό χρηματοδότησης των κομμάτων. Μπορούμε να συνδέσουμε άμεσα τις δαπάνες με τα έσοδα και να διαπιστώσουμε τυχόν αθέμιτες συναλλαγές. Αντιμετωπίζουμε την καχυποψία για συναλλαγές με επιχειρηματίες και ταυτόχρονα ενισχύουμε τον έλεγχο, την διαφάνεια και την αξιοπιστία του συστήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι η εξεύρεση αξιόπιστων μεθόδων για την χρηματοδότηση και των εκτός βουλής κομμάτων.


2. Στην παρούσα συγκυρία πιστεύω ότι είναι αναγκαίο για την χώρα να
αξιοποιήσουμε στοιχεία του λεγόμενου γερμανικού εκλογικού συστήματος, δηλ. ταυτόχρονη ύπαρξη λίστας και σταυρού. Συγκεκριμένα, το ένα τρίτο των βουλευτών να εκλέγεται σε ευρείες περιφέρειες με λίστα και τα υπόλοιπα δύο τρίτα να εκλέγονται με σταυρό σε μονοεδρικές περιφέρειες. Και εξηγώ αμέσως τα οφέλη για τον πολίτη από το προτεινόμενο σύστημα:


Α) Μέσω της λίστας δίνουμε την δυνατότητα να αναδεικνύονται νέα και υψηλού επιπέδου στελέχη που ενδεχομένως θα έχουν σε πρώτη φάση δυσκολία να δώσουν τη μάχη του σταυρού. Αυτό υπό δύο προϋποθέσεις: Ότι θα έχουν μόνο δύο ευκαιρίες εκλογής με αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί μία τάξη «πατρικίων» στην Βουλή των Ελλήνων. Δεύτερον, ότι θα ψηφιστεί ο προβλεπόμενος από το 1974 νόμος περί λειτουργίας των κομμάτων έτσι ώστε η εκλογή αυτών των βουλευτών να μην είναι αποτέλεσμα επιλογής ενός προσώπου ή μίας κλειστής ομάδας.


Β) Μέσω του σταυρού σε μονοεδρικές μικρότερες περιφέρειες. Οι μεγάλες περιφέρειες συνεπάγονται πολυέξοδες εκστρατείες, ευνοούν τους πλουσιότερους και διαιωνίζουν τις υποψίες για αδιαφάνεια. Με τον προτεινόμενο τρόπο
μειώνονται αισθητά οι προεκλογικές δαπάνες και οι εξαρτήσεις από τα ΜΜΕ, επιτυγχάνεται καλύτερη επαφή του υποψηφίου με τους πολίτες και οδηγούνται τα κόμματα σε επιλογή ευρύτερα αποδεκτών υποψηφίων με γνώση και μετριοπάθεια.


Υπάρχουν και φωνές που καταγγέλλουν την σημερινή πραγματικότητα, αλλά αρνούνται προτάσεις σαν και αυτές. Αυτοί έχουν την υποχρέωση να προτείνουν τις δικές τους εναλλακτικές
λύσεις. Η καταγγελία απλά και μόνο της σημερινής
κατάστασης ίσως είναι ακόμα ένα πρόβλημα του πολιτικού μας συστήματος.


Μετάβαση στο περιεχόμενο