Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ποιος πληρώνει για τις Κακοτεχνίες; Ερώτηση Φώλια, Χατζηδάκη στην Κομισιόν

Διευκρινίσεις ζητούν από την Κομισιόν με κοινή τους ερώτηση οι ευρωβουλευτές της ΝΔ Χρήστος Φώλιας και Κωστής Χατζηδάκης σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν για τους υπευθύνους των κακοτεχνιών και τις ενέργειες που οφείλει να κάνει η κυβέρνηση για το θέμα, μετά και τα τελευταία προβλήματα που παρουσιάσθηκαν στην Μαλακάσα.


Από προηγούμενη απάντηση του Επιτρόπου κ. Μπαρνιέ (4/1/2001) προέκυπτε ότι: 1) Το 52% των έργων που κατασκευάζονται στην Ελλάδα πληρούν τις προδιαγραφές ή παρουσιάζουν δευτερεύουσες ελλείψεις που θα έπρεπε να επιδιορθωθούν από τους εργολάβους. 2) το 45% των έργων παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις που δεν έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια, αλλά θα επιφέρουν σημαντικές δαπάνες συντήρησης, οι οποίες θα έπρεπε να αφαιρεθούν από τις πληρωμές των σχετικών εργολάβων. 3) Το 3% των έργων παρουσιάζουν πολύ σημαντικές ελλείψεις που δεν μπορούν να διορθωθούν και θα έπρεπε να ανακατασκευασθούν εν μέρει ή πλήρως με δαπάνες των ιδίων των εργολάβων.


Οι δύο ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους γνωστοποιήσει: Πρώτον, σε ποια έργα και πότε επιβλήθηκαν οικονομικές, διοικητικές ή άλλες κυρώσεις καθώς και αν η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με το χειρισμό του θέματος από την Ελληνική κυβέρνηση. Δεύτερον, εάν έχουν διαβιβάσει οι Ελληνικές Αρχές κάποια ανακοίνωση βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ,. 1681/ 1994 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1994, στην Ευρωπαική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης για της παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης των διαρθρωτικών ταμείων.


Οι κ.κ Χατζηδάκης και Φώλιας στην ερώτηση τους υπενθυμίζουν ότι στην προηγούμενη απάντηση του ο κ. Μπαρνιέ επισήμανε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ως αρχή διαχείρισης του ΚΠΣ, διαβίβασε στις δημόσιες υπηρεσίες διαχείρισης των σχετικών έργων καθώς και στους προέδρους των αντιστοίχων επιτροπών παρακολούθησης, τις 1122 μεμονωμένες εκθέσεις του ΕΣΠΕΛ που αναφέρονται σε ποιοτικές ελλείψεις ζητώντας τους να δοθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο συνέχεια. Ωστόσο, η Κομισιόν προσέθετε ότι δεν είχε πλήρη εικόνα για την πραγματική κατάληξη των φακέλων και ότι θα ζητήσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιβολή οικονομικών, διοικητικών ή άλλων κυρώσεων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο