Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Πραγματικότητα ο Κανονισμός για το Δ’ ΚΠΣ. Επτά θετικές αλλαγές μετά από πιέσεις της Ευρωβουλής. Εγκρίθηκε η Έκθεση Χατζηδάκη

Μετά από μακρόχρονες και δύσκολες διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκρίθηκε σήμερα η Έκθεση για το Γενικό Κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων (Δ’ ΚΠΣ) του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη. Η Έκθεση εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία (533 ψήφους υπέρ, 41 κατά και 53 αποχές) σήμερα στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής.


Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί με βάση το νέο Κανονισμό ανέρχεται στα 308 δις Ευρώ για όλες τις χώρες της ΕΕ και για την περίοδο 2007-2013. Από αυτά, λίγο πάνω από 20 δις θα δοθούν στην Ελλάδα (περί τα 18 δις από τα διαρθρωτικά ταμεία και 2 δις από το Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού για προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης). Μάλιστα, με τις τροποποιήσεις που πέτυχε το Ευρωκοινοβούλιο, η Ελλάδα θα λάβει τελικά 50 εκ. Ευρώ επιπλέον σε σχέση με αυτά που είχαν συμφωνηθεί το Δεκέμβριο.


Μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Δεκέμβριο που επηρέαζαν σημαντικά τη μορφή που θα είχε το Δ’ ΚΠΣ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιχείρησε να τροποποιήσει σε αρκετά σημεία τις αποφάσεις του Συμβουλίου έτσι ώστε να δώσει τη συγκατάθεσή του στο νομοθετικό πακέτο.


Οι βασικές αλλαγές που σημειώθηκαν μετά τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι εξής:


1.
Η εξασφάλιση επιπλέον 300 εκ. Ευρώ για διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία (από τα οποία η Ελλάδα αναμένεται να εισπράξει 50 εκ. Ευρώ, όπως προαναφέρθηκε).
2.
Η σύνδεση της χρηματοδότησης των έργων με τη δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για πρώτη φορά ορίζεται ότι τα έργα δε θα χρηματοδοτούνται εάν δεν εξασφαλίζεται πρώτα η προσβασιμότητά τους σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
3.
Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Παρά την αρχικώς αντίθετη θέση του Συμβουλίου, στις Επιτροπές Παρακολούθησης του ΚΠΣ θα συμμετέχουν και περιβαλλοντικοί εταίροι, μη κυβερνητικοί οργανισμοί και άλλοι φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών.
4.
Μπορούν να χρηματοδοτούνται και οι υποδομές σε περιφέρειες που δεν ανήκουν πλέον στο Στόχο 1 (“Στόχος Σύγκλιση”) μετά από έγκριση της Κομισιόν. Για την Ελλάδα αυτές οι περιφέρειες είναι η Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο. Στην αρχική πρόταση της Κομισιόν προβλεπόταν η δυνατότητα χρηματοδότησης μόνο δράσεων για εκπαίδευση, κατάρτιση, νέες τεχνολογίες κλπ. Πλέον μπορεί να χρηματοδοτούνται επίσης δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια κοκ.
5.
Το “πρασίνισμα” των Διαρθρωτικών Ταμείων. Με πρόταση του Κοινοβουλίου υιοθετήθηκε ένα ξεχωριστό άρθρο στο Γενικό Κανονισμό για την “βιώσιμη ανάπτυξη”. Έτσι, οι δράσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων, δε μπορούν σε καμία περίπτωση να αντιστρατεύονται την προστασία του περιβάλλοντος.
6.
Η ενίσχυση της πολιτικής για τις πόλεις. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να έχουν περισσότερο συγκεκριμένες προβλέψεις για τα αστικά κέντρα, υποβάλλοντας μεταξύ άλλων ειδικό κατάλογο με τις πόλεις που επιλέγουν για την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων. Παράλληλα, εντάσσεται στις προβλέψεις του Κανονισμού το πρόγραμμα JESSICA που θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση έργων στις πόλεις (με ειδικό χρηματοδοτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων).
7.
Θα εξεταστούν οι συνέπειες της αποδέσμευσης πόρων εξαιτίας του κανόνα Ν+2/Ν+3 στο μέσο της περιόδου. Υπογράφηκε κοινή διακήρυξη του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση την οποία η τελευταία θα υποβάλει ειδική Έκθεση το 2010-2011 που θα επικεντρώνεται στο ζήτημα της ενδεχόμενης μεγάλης αποδέσμευσης πόρων εξαιτίας του κανόνα Ν+2/Ν+3 (αποδέσμευση 2 ή 3 χρόνια μετά το έτος της δέσμευσης εάν τα κονδύλια δεν έχουν απορροφηθεί). Προφανής στόχος είναι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους από όσους έχουν καλύτερα αποτελέσματα.


Μετά την έγκριση της Έκθεσης, ο κ. Χατζηδάκης με τους άλλους εισηγητές των επιμέρους εκθέσεων και την Επίτροπο αρμόδια για θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ντανούτα Χούμπνερ, έδωσαν συνέντευξη τύπου. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αναφερόμενος στην Έκθεσή του δήλωσε: “Είναι ιδιαίτερα θετικό που μετά από τόσο δύσκολες διαπραγματεύσεις καταφέραμε να κλείσουμε αυτό το σημαντικό νομοθετικό πακέτο. Από δω και μπρος όμως, πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Το κρίσιμο στοίχημα είναι πλέον η εφαρμογή του Κανονισμού και η σωστή αξιοποίηση των πόρων που προσφέρει η ΕΕ στα κράτη μέλη”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο